Jak stworzyć prawdziwą innowację

Aleo

O project management w Aleo

W e-point do każdego projektu podchodzimy z jednakowym zaangażowaniem, ale platforma Aleo.com to przedsięwzięcie wyjątkowe pod wieloma względami.

Spotkało się w nim kilka metodyk i autorskie pomysły naszego zespołu, by stworzyć rozwiązanie prawdziwie „szyte na miarę”.

Klient
ING Bank Śląski

 

Zobacz online

Wyjątkowość Aleo.com polegała m.in. na tym, że klient – spółka ING Usługi dla Biznesu – był w projekt zaangażowany bezpośrednio, wręcz przebywał na stałe w biurze e-point.

"Na rynku tego się nie praktykuje.
Niektórzy menedżerowie projektów, słysząc to, wręcz pukali się w głowę".

Grzegorz Ścisło

Wiceprezes Zarządu

e-point SA

Linkedin logo

Tak bliska współpraca wynikała z ogromnego zaangażowania ING i zaufania, jakim obdarzono zespół e-point. Platforma handlowo-aukcyjna była unikalną inicjatywą nie tylko dla Grupy, ale dla rynku w ogóle. Jednocześnie z analizy wymagań wynikało jasno, że projekt będzie bardzo rozbudowany i wielowątkowy, a jego realizacja będzie wymagała ciągłej komunikacji i konfrontacji pomysłów między partnerami – klientem i wykonawcą.

W ING powstał dedykowany zespół zajmujący się wyłącznie Aleo.com, a w siedzibie e-point utworzono biuro dla przedstawicieli Grupy – obie strony wykazały pełne zaangażowanie.

Wyjątkowość przedsięwzięcia wpłynęła na wybór nie jednej, a kombinacji kilku metodyk prowadzenia projektu. Kombinacja ta jest kluczowa w projektach informatycznych, bo pozwala uzyskać optymalny wynik względem oczekiwań klienta co do trójkąta projektowego czas – zakres – koszt (ang. time – scope – costs).

Wiedząc, że projekt Aleo.com jest dla ING priorytetowy, a o sukcesie końcowego produktu będzie stanowić jakość, zdecydowaliśmy się na połączenie trzech metodyk: kaskadowej, kaskadowej z iteracjami i Scrum. Ta ostatnia należy do grupy metodyk tzw. „zwinnych” (ang. agile), które ze zmienności i niestabilności – cech najmniej lubianych przez menedżerów projektów – czerpią największą silę i efektywność. Co więcej, aby metoda była skuteczna i w pełni rozkwitła, konieczne jest niezwykle aktywne uczestnictwo klienta.

Podobne case studies