Relacje inwestorskie

O spółce:

e-point Spółka Akcyjna

Siedziba:
ul. Filona 16
02-658 Warszawa
NIP: 521 30 96 914
REGON: 016330363

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 24163

Opis działalności:

e-point SA to software house, który specjalizuje się w złożonych, międzynarodowych projektach informatycznych dla branży finansowej oraz e-commerce (B2B i B2C). Przeczytaj więcej >>

Ze statutem spółki można zapoznać się tutaj >>

Akcjonariat:

Kapitał zakładowy: 428.465 zł (w pełni opłacony)
Ilość akcji: 428.465
Wartość nominalna akcji: 1 zł

Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie o utracie dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji