Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o biznesie, wdrożeniach, możliwościach kariery albo o czymś zupełnie innym. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Klienci

Michał Skonecki

Ochrona Danych

Agnieszka Gajewska-Zabój

Agnieszka Gajewska-Zabój

Inspektor Ochrony Danych

+48 22 853 48 30

iod@e-point.pl

e-point SA

ul. Filona 16
02-658 Warszawa, Polska


+48 22 853 48 30
kontakt@e-point.pl

NIP: 521-30-96-914, REGON: 016330363


e-point SA z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000024163, kapitał zakładowy: 428.465,00 zł w całości wpłacony, NIP: 5213096914.