Platforma zakupowa ALEO.com dla Grupy ING

ALEO.com

Pierwsza platforma handlowo-aukcyjna w Polsce, pozwalająca zarejestrowanym firmom na handel B2B

02 sty 2017

ALEO.com to pierwsza platforma handlowo-aukcyjna w Polsce, pozwalająca zarejestrowanym firmom dokonywać zakupów i oferować swoje produkty.

Dzięki niej aktywni użytkownicy usprawniają proces zakupów i obniżają koszty, a także korzystają z wielu udogodnień dla biznesu dostępnych dotąd jedynie offline. Funkcje udostępnione w 2013 roku są całkowicie bezpłatne.

Klient
ING Bank Śląski

 

Zobacz online

Co umożliwia platforma ALEO.com?

Zakupy

 • prowadzenie elektronicznych postępowań zakupowych (zapytania ofertowe i przetargi)
 • negocjacje cen poprzez organizowanie aukcji zakupowych
 • tworzenie zapytań ofertowych
 • porównywanie ofert

Sprzedaż

 • oferowanie produktów i usług w postaci katalogu produktów
 • utworzenie własnego sklepu B2B umożliwiającego elastyczne zarządzanie cennikami dla obecnych oraz przyszłych kontrahentów
 • aukcje sprzedażowe przydatne w negocjacji cen w przypadku niektórych ofert

Networking

 • nawiązywanie nowych relacji handlowych z weryfikowanymi przez ALEO.com partnerami
 • tworzenie sieci kontrahentów
 • ocenianie transakcji
 • budowanie reputacji firmy na platformie

Unikalny projekt na skalę światową

Połączenie różnych funkcji oraz działanie na mniej aktywnym w Internecie rynku B2B sprawia, że ALEO.com trudno porównać do którejkolwiek z istniejących na świecie platform e-commerce. Nie istnieje jego odpowiednik w skali 1:1, przez co nie można było odnieść się do konkretnego wzorca czy modelu biznesowego. Co prawda na świecie istnieją serwisy aukcyjne B2B, które odniosły sukces, jak np. chiński Alibaba, ale ich dynamiczny rozwój związany jest raczej ze specyfiką danego rynku niż z szerokością oferty. Unikalną cechą ALEO.com jest skonsolidowanie różnych procesów handlowych i bankowych na jednej platformie.

"Nikt jeszcze nie realizował takiego przedsięwzięcia, więc nie mogliśmy sprawdzić, w jaki sposób podobna platforma działa i w jakim modelu odnosi sukces. Całość koncepcji i architektury platformy wytworzyliśmy więc od podstaw".

Grzegorz Ścisło

Wiceprezes Zarządu

e-point SA

Linkedin logo

Jak zatem podeszliśmy do wyzwania, jakie zaproponowała nam Grupa ING?

 • ALEO.com - Koncepcja

  Niezagospodarowana nisza

  Z badań przeprowadzonych przez ING wynika, że jedynie 16 proc. polskich firm prowadzi sprzedaż online, z czego ułamek stanowi sprzedaż w segmencie B2B. Jednocześnie respondenci wskazali, że chętnie korzystaliby z nowych platform wymiany handlowej, na co wskazuje też duży odsetek przedsiębiorców korzystających ze sklepów internetowych w swoich zakupach prywatnych (75 proc. w sklepach i 68 proc. na aukcjach). Grupa ING uznała, że potencjał tej niszy można by rozwinąć, gdyby klientom korporacyjnym dostarczono proste i skuteczne narzędzie. Początkowo nie istniały specyficzne założenia co do procesów, jakie miałyby w nim być uwzględnione, a jedynie ogólny cel – stworzenie platformy transakcyjnej, która ułatwi spółkom współpracę ze sobą i zmniejszy związane z nią ryzyko transakcyjne.

  Wartość dodana dla biznesu

  Aby platforma handlowo-aukcyjna tego typu stała się atrakcyjna, musi osiągnąć odpowiednią bazę użytkowników. Potrzebne było takie zdefiniowanie funkcji, które uczyni rejestrację opłacalną nie tylko dla klientów ING. Dlatego e-point wszedł w rolę adwersarza banku w dyskusji, zadając pytanie: „Po co jako spółka mielibyśmy się zarejestrować w serwisie?”. Wśród barier dokonywania zakupów online, jakie najczęściej wymieniali klienci, znalazła się niemożność sprawnego wyszukiwania i porównywania kontrahentów w Internecie.

  Przedsiębiorcy chcieliby poznawać inne firmy ze swojej i z innych branży oraz poszukiwać produktów, które ich interesują, w skali odpowiedniej do swoich potrzeb. Stąd pierwszym kanałem platformy stały się procesy związane z zakupami, czyli wystawianie zapytań ofertowych, porównywanie ofert oraz aukcje zakupowe.

  Wartość dodana dla klientów ING

  Podstawą projektu był strategiczny cel Grupy ING: budowanie wartości dodanej dla swoich klientów korporacyjnych. Choć platforma jest otwarta dla wszystkich, to klienci ING odniosą z niej największe korzyści. Z ich punktu widzenia rejestracja jest prostsza i nie wymaga weryfikacji firmy. Ponadto ALEO.com zapewni im dostęp do dedykowanych produktów bankowych: odwróconego faktoringu, bezpiecznych płatności AleoPay, darmowych przelewów do swoich kontrahentów w ALEO.com, a w przyszłości m.in. uproszczonych przelewów internetowych.

  "Ten aspekt działania platformy stanowił dla nas dodatkowe wyzwanie, bo wymagał zintegrowania z systemami bankowymi w celu zapewnienia standardów SSO i implementacji AleoPay" - mówi Grzegorz Ścisło z e-point.

 • ALEO.com - Fukcjonalność

  Zapytania ofertowe

  Pierwszym elementem platformy handlowo-aukcyjnej są zestawy modułów, które pozwalają tworzyć zapytania ofertowe. W tym celu zbudowany został unikalny konfigurator, w którym przedsiębiorcy w kilkunastu krokach określają szczegółowe cechy produktu czy usługi, by otrzymać tylko oferty odpowiadające swoim wymaganiom. Konfigurator powala skorzystać z prefediniowanych zestawów cech, jak również umożliwia definiowanie nowych unikalnych dla danej branży. Po zebraniu ofert z rynku firma może je porównać w specjalnie do tego stworzonym narzędziu, budującym tabele ofert, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia porównań w arkuszach kalkulacyjnych.

  Aukcje zakupowe

  Jeśli żadna z ofert w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca, następnym krokiem będzie stworzenie aukcji zakupowej. Odwrotnie niż w konsumenckich serwisach aukcyjnych, jej głównym zadaniem jest zbijanie ceny – wygrywa ta firma, która zaoferuje najmniejszą cenę za jednoznacznie opisany produkt. Jest to najskuteczniejsza metoda negocjacyjna, z której dotychczas korzystały przede wszystkim duże korporacje. Zarejestrowane na ALEO.com małe i średnie przedsiębiorstwa opublikowały dane, które mówią o oszczędnościach od 3 do nawet 60 proc. (Sarens Polska), co przekłada się na sumy liczone w setkach tysięcy złotych. Platforma pozwala także na moderowanie aukcji, by wyeliminować metody dumpingowe.

  Sklepy internetowe

  W ALEO.com zarówno mniejsi, jak i więksi przedsiębiorcy mogą utworzyć katalog swoich produktów, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą i utrzymaniem domeny. Dodatkową korzyścią jest automatyczne zasilanie katalogu produktami w miarę pojawiania się zmian u dostawcy . W przyszłości platforma będzie rozszerzana o informację o stanach magazynowych w katalogu produktów. Docelowo w platformie ma powstać „sklep wszystkich sklepów” nadrzędny w stosunku do poszczególnych firm – podobnie jak „szef wszystkich szefów”.

  Zobacz filmy reklamowe do kampanii "Szef wszystkich szefów"

  Siłą jest możliwości automatycznego zasilania katalogu produktami, możliwość aktualizacji katalogu automatycznie w miarę pojawiania się zmian. W przyszłości platforma będzie rozszerzana o możliwość prezentowania stanów magazynowych w Katalogi Produktów.

  Aukcje sprzedażowe

  Ciekawą alternatywą dla katalogu produktów jest możliwość tworzenia aukcji sprzedażowych. Zasada ich działania jest podobna jak na platformach dla użytkowników indywidualnych. Z tą różnicą, że w serwisie B2B sprawdzą się one w przypadku ofert wyjątkowo atrakcyjnych cenowo lub unikalnych, jak np. sprzedaż turbin wiatrowych.

  Networking

  ALEO.com posiada również cechy serwisu społecznościowego, pozwalającego budować sieć kontrahentów z partnerami zweryfikowanymi przez ING. Weryfikacja dotyczy jedynie ogólnodostępnych danych dotyczących spółki (adres, NIP, REGON) i odbywa się poprzez przelanie symbolicznej złotówki z konta firmowego. Zakończone transakcje można ocenić, przyczyniając się do budowania reputacji pozostałych firm.

  Innowacyjny moduł finansowania dostawców

  W ramach platformy dla firm ING Bank umożliwił korzystanie z innowacyjnej na polskim rynku usługi faktoringu odwróconego. Jest to transakcja handlowa umożliwiająca dostawcom prawie natychmiastowe otrzymanie zapłaty za dostarczone produkty lub usługi, a odbiorcom opłacanie faktury w dogodnym, późniejszym terminie. Faktoring odwrócony w odróżnieniu od klasycznego faktoringu, jest dużo bezpieczniejszy i przyjazny dla klienta.

  Architektura informacji i nawigacja zostały zaprojektowane zgodnie z maksymą "mniej znaczy więcej", aby nieinwazyjnie angażować użytkownika w procesy biznesowe i czytelnie prezentować złożone informacje. Najważniejsze dane o usłudze zostały zagregowane na dwóch panelach (ang. dashboards) dedykowanych dla roli odbiorcy i dostawcy. Są one punktem wyjścia dla użytkowników - informują o konieczności podjęcia akcji oraz prowadzą do szczegółowych informacji dotyczących faktur, relacji z kontrahentami i raportów. Bytem kluczowym dla faktoringu są faktury, które mogą przyjmować około dwudziestu różnych stanów. Aby zapanować nad tą złożonością, faktury zostały zaprezentowane w unikalny sposób, dając użytkownikowi możliwość wygodnego śledzenia ich obiegu. Dla zwizualizowania historii i prognozy procesu finansowania faktury wykorzystaliśmy tzw. oś czasu:

  Dodatkowo moduł finansowania dostawców rozbudowaliśmy o:
  -funkcjonalność wydłużonego okres finansowania faktury, czyli możliwość opłacenia faktury przez odbiorcę po terminie płatności
  -możliwość indywidualnego ustalania marży dla poszczególnych faktur, aby usprawnić negocjacje z dostawcą
  -zbiorcze potwierdzanie faktur

  Moduł finansowania dostawców pełen był wyzwań projektowych. Obok zaawansowanej integracji z działającymi u klienta systemami, wymagał przede wszystkim stworzenia przyjaznego i czytelnego interfejsu użytkownika, który miał pozwolić przedsiębiorcom bez wysiłku i - co ważniejsze - ze zrozumieniem, przejść przez nietrywialne procesy biznesowe. Po kilku miesiącach pracy w metodyce Scrum, udało się zespołowi e-point wspólnie z klientem wypracować rozwiązanie. Efekt wspólnej pracy przyniósł wiele satysfakcji i został wysoko oceniony przez klienta.

 • ALEO.com - Optymalizacja

  Obniżanie ryzyka biznesowego

  Oprócz podstawowej weryfikacji uczestników platformy, ALEO.com udostępnia szereg funkcji nakierowanych na obniżenie ryzyka związanego z zawieraniem transakcji handlowych przez Internet. Podstawową z nich jest przelew AleoPay, dedykowana forma płatności udostępniona w systemie bankowości internetowej ING Banku Śląskiego (tylko dla klientów banku). Działa on na podobnej zasadzie, jak rachunek typu escrow. W przypadku zawarcia transakcji między dwoma użytkownikami ALEO.com bank przyjmuje rolę pośrednika finansowego, który informuje dostawcę o otrzymaniu kwoty należnej za produkt lub usługę i zwalnia środki dopiero po potwierdzeniu przez odbiorcę otrzymania dóbr. Różnica polega na prostocie procesu zaprojektowanego przez nas tak, by z punktu widzenia kontrahentów wyglądał jak zwykły przelew krajowy. Ponadto, by podnieść swą wiarygodność, możliwa jest publikacja na platformie ratingu finansowego, wystawionego przez bank na podstawie dobrowolnie przesłanego sprawozdania finansowego firmy.

  Projekt otwarty

  Wciąż pracujemy nad rozwojem platformy ALEO.com w poszukiwaniu modelu, który okaże się najbardziej atrakcyjny dla użytkowników. Sukcesywnie będziemy wdrażać nowe funkcje odpowiadające potrzebom biznesowym klientów związanym z codziennymi operacjami oraz obsługą bankową, np. mechanizmy płatności oparte o infrastrukturę banku oraz internetowe systemy usług ING dla biznesu.

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies