Self-Service

Jak portale self-service zmieniają finanse, ubezpieczenia i inne branże usługowe?

 

Według badań Deloitte Digital, 73% managerów uważa, że firmy powinny więcej inwestować w rozwiązania zwiększające poziom samoobsługi klientów.

W branżach takich jak finanse, ubezpieczenia, energetyka czy e-commerce już teraz można zauważyć rosnącą popularność portali self-service. Wspierają one wiele procesów na różnych etapach ścieżki klienta, rewolucjonizując sposób interakcji z użytkownikami i podnosząc wydajność pracowników.

W poniższym artykule przyjrzymy się, jak liderzy różnych branż usługowych zyskują na wdrażaniu rozwiązań samoobsługowych, zwiększając wydajność działów obsługi klienta, usprawniając procesy sprzedażowe i oferując lepsze doświadczenia cyfrowe.

Samoobsługowe portale transakcyjne w bankowości i finansach

Portale samoobsługowe zapoczątkowały transformację dotychczasowych rozwiązań, ponieważ zostały zaprojektowane tak, by odpowiadać potrzebom przedsiębiorstw w błyskawicznie rozwijających się sektorach bankowości, finansów oraz inwestycji.

Aplikacje mobilne stanowią kluczowy element tej transformacji, umożliwiając klientom korzystanie z usług bankowych bez żadnych ograniczeń. Dzięki nim monitorowanie konta, obsługa kredytów czy zarządzanie produktami finansowymi stają się niezwykle wygodne i efektywne. Istotną rolę odgrywa także integracja chatbotów, usprawniających procesy obsługi klienta. Użytkownicy zyskują możliwość natychmiastowego otrzymywania wsparcia, skracając tym samym średni czas oczekiwania na rozwiązanie problemu.

Wdrożenie cyfrowego onboardingu umożliwia z kolei nowym klientom szybkie zakładanie kont i płynne dołączanie do ekosystemu instytucji. Podejście user-friendly zwiększa komfort użytkowników i poprawia ogólną wydajność działalności firmy.

Platformy samoobsługowe pełnią też istotną rolę w obszarze inwestycji. Dzięki nim klient uzyskuje szybki dostęp do informacji dotyczących instrumentów finansowych, spersonalizowanych rekomendacji i aktualizowanych na bieżąco wiadomości z rynku. Portale transakcyjne pomagają więc inwestorom podejmować świadome decyzje w dynamicznie zmieniającym się świecie finansów.

Korzyści płynące z wdrożenia portali self-service w branży finansowej:

 Minimalizacja kosztów operacyjnych 

Automatyzacja procesów:

 • redukuje konieczność zatrudniania dodatkowego personelu do obsługi rutynowych zadań

 • redukuje koszty operacyjne i poprawia rentowność instytucji

 Poprawa efektywności operacyjnej 

Rozwiązania samoobsługowe oraz wirtualni asystenci (np. chatbotów):

 • skracają czas obsługi klienta zwiększając ogólną wydajność operacyjną

 • pozwalają pracownikom skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach

 Wzrost przewagi konkurencyjnej 

Dostosowanie się do najnowszych trendów technologicznych:

 • buduje przewagę konkurencyjną instytucji w dynamicznym świecie finansów

 • pomaga pozyskać nowych klientów budując reputację firmy jako innowacyjnej

 Zwiększenie satysfakcji klientów 

Wprowadzenie portali samoobsługowych:

 • spełnia potrzebę klientów, jaką jest łatwy i szybki dostęp do usług

 • zwiększa zadowolenie klientów i buduje ich lojalność

Portale cyfrowe w sektorze ubezpieczeń

Nowoczesne portale cyfrowe rewolucjonizują sektor ubezpieczeń, wprowadzając nowe standardy w obszarze interakcji z klientem. Technologia poprawia doświadczenia klientów oraz optymalizuje procesy w branży ubezpieczeń, dostosowując się do dynamicznie ewoluujących oczekiwań rynku.

Portale użytkownika

Portale użytkownika w sektorze ubezpieczeń stanowią wszechstronne narzędzia online, umożliwiające klientom nie tylko intuicyjne zarządzanie polisami, zgłaszanie szkód i pozyskiwanie istotnej wiedzy, ale także szybki kontakt z ubezpieczycielem.

Dostępne 24/7 platformy zapewniają wygodę użytkowania poprzez personalizowane podejście. Umożliwiają klientom elastyczne zarządzanie ubezpieczeniami w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Kalkulatory kosztów polisy

Są to narzędzia, które umożliwiają klientom precyzyjne oszacowanie przewidywanych kosztów ubezpieczenia. Dzięki nim klienci mogą szybko uzyskać informacje na temat planowanych składek i wysokości świadczeń.

Dodatkowo narzędzia te mają możliwość integracji z funkcją oceny ryzyka, pomagając klientom zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wysokość składki. Dzięki temu podejmują świadome decyzje ubezpieczeniowe, a wszelkie wątpliwości rozwiewane są na bardzo wczesnym etapie zawierania umowy.

Według raportu opracowanego przez World Insurance Report blisko trzy czwarte (74,8%) użytkowników posiadających wiedzę z zakresu technologii przywiązuje dużą wagę do możliwości zgłoszenia ubezpieczycielowi szkód przez internet lub telefon. Co więcej, prawie 70% klientów z pokolenia ,,Y” ceni sobie możliwość odnowienia lub anulowania polisy przez internet.

  

Korzyści płynące z wdrożenia portali self-service w branży ubezpieczeniowej:

 Zwiększenie wygody i satysfakcji klienta 

Portale samoobsługowe zapewniają klientom elastyczność w:

 • zarządzaniu polisami

 • zgłaszaniu szkód

 • dostępie do aktualnych informacji

 Wydajniejsza sprzedaż i obsługa ubezpieczeń  

Platformy cyfrowe:

 • przyspieszają procesy aplikacyjne

 • eliminują zbędne formalności

 • umożliwiają bezproblemowy onboarding klientów

 • ułatwiają kompletowanie dokumentów

 • skracają czas weryfikacji, oceny ryzyka oraz akceptacji polisy

 Natychmiastowa pomoc w razie szkody 

Zautomatyzowane systemy obsługi:

 • umożliwiają klientom szybkie zgłaszanie szkód i otrzymywanie błyskawicznej odpowiedzi

 • podnoszą satysfakcję klienta w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych skracając czas oczekiwania na wsparcie

 Niższe koszty operacyjne 

Automatyzacja procesów:

 • redukuje czas potrzebny na zgłaszanie szkód i obsługę polis

 • obniża koszty operacyjne

Portale samoobsługowe w sektorze energetycznym

Wdrażając intuicyjne platformy online, przedsiębiorstwa energetyczne umożliwiają swoim klientom łatwe zarządzanie rachunkami za prąd, śledzenie bieżącego zużycia energii oraz monitorowanie faktur. Użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad ponoszonymi kosztami i przejrzystą relację z dostawcami energii.

Platformy cyfrowe rewolucjonizują tradycyjne procesy aplikacyjne, redukując czas przyłączania do sieci energetycznej czy wdrażania zmian w obowiązujących umowach. Zaawansowane centra obsługi klienta umożliwiają błyskawiczne załatwienie bieżących spraw, a klientom dostarczają szybkich odpowiedzi bez konieczności bezpośredniego kontaktu z personelem.

Co więcej, w branży przybywa dedykowanych portali przyłączeniowych, które upraszczają proces podłączenia do sieci energetycznej, zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i dla firm. Cyfrowy portal zwiększa przejrzystość, skraca czas przetwarzania wniosków i zapewnia nowym klientom wyższą jakość procesu przyłączenia.

Wraz z transformacją cyfrową branża energetyczna przeobraża swoje interakcje z klientami oraz poprawia wydajność operacyjną. Korzyści jest wiele:

 • większa kontrola użytkownika nad zużyciem energii, 
 • bezproblemowe procesy wypełniania wniosków, 
 • efektywniejsze wsparcie klienta, 
 • jasne i przejrzyste procedury związane z przyłączeniem do sieci.

Sektor energetyczny, dostosowując się do zmian, poprawia jakość doświadczenia klientów i optymalizuje procedury wewnętrzne. Tym samym tworzy środowisko skupione na kliencie oraz nastawione w większym stopniu na komunikację.

Portale samoobsługowe w branży e-commerce

Szybkie wdrożenie i zyski osiągnięte dzięki rozwiązaniom opartym na samoobsłudze sprawiły, że branża e-commerce stała się pionierem w dziedzinie cyfrowych innowacji. Firmy związane z handlem elektronicznym nie tylko wyznaczają standardy innym sektorom, ale także nieustannie podnoszą poprzeczkę na własnym polu. Właśnie to dążenie do innowacji nadaje zakupom nowy kształt oraz pobudza branżę do nieustannej pracy nad innowacjami.

Kluczowe narzędzia służące transformacji cyfrowej na rynku e-commerce obejmują:

  Platformy sprzedażowe oraz marketplace’y online (B2B, B2C, B2B2C)
Oferują one różnorodne formy kontaktu klientów z firmami oraz przedsiębiorców ze sobą nawzajem, przyspieszając tym samym obsługę transakcji i ułatwiając komunikację biznesową. Pozwala to na wyjście poza tradycyjny model handlu.

  Obsługę klienta
Użytkownicy zyskują możliwość scentralizowanej kontroli nad swoimi profilami, zamówieniami i preferencjami. To zwiększa wygodę oraz poziom personalizacji podczas zakupów.

  Proces zwrotów i wymiany
Te rozwiązania wprowadzają zoptymalizowane procedury, które poprawiają doświadczenia użytkowników związane z dokonywaniem zwrotów i wymiany produktów.

  Personalizację ofertę
Umożliwiają one stworzenie oferty dopasowanej do klientów, która odpowiada ich indywidualnym preferencjom, zwiększając zaangażowanie.

  Wsparcie wirtualnych asystentów
Systemy zautomatyzowanych czatów udzielają natychmiastowej pomocy, odpowiadając na pytania oraz towarzysząc użytkownikowi w procesie zakupów.

Korzyści płynące z wdrożenia portali self-service w branży e-commerce:

 Poprawa Customer Expercience 

Dzięki rozwiązaniom opartym na samoobsłudze:

 • zakupy stają się wygodniejsze, bardziej intuicyjne i spersonalizowane

 • zwiększa się satysfakcja oraz lojalność klienta

 Umacnianie przewagi konkurencyjnej 

Ciągłe wdrażanie innowacji sprawia, że otwarte na innowacje firmy e-commerce:

 • pozostawiają w tyle konkurencję

 • przyciągają i zatrzymują przy sobie klientów na trudnym i wymagającym rynku

 Zwiększanie efektywności operacyjnej 

Automatyzacja obsługi klienta oraz personalizacji oferty:

 • polepsza jakość doświadczenia użytkowników

 • poprawia efektywność operacyjną platform sprzedażowych poprzez np. skracanie czasu odpowiedzi czy minimalizowanie ryzyka błędów ludzkich

 Budowanie pozycji lidera innowacji 

Dzięki wdrażaniu innowacji sektor e-commerce:

 • staje się centrum innowacji wdrażającym narzędzia oraz procesy, które w późniejszym czasie stają się standardami obowiązującymi w branży

 • wywiera wpływ na praktyki cyfrowe innych sektorów

Zrób krok ku przyszłości dzięki portalowi samoobsługowemu

Praktyczne zastosowanie portali samoobsługowych to coś więcej niż tylko większa wygoda klienta. To fundamentalna zmiana w sposobie interakcji firm z klientami. Wspomagając cyfrowy onboarding i zarządzanie transakcjami, a także oferując spersonalizowane wsparcie klienta, portale te pokazują dążenie firm do innowacji oraz tworzenia rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta.

Przy wdrażaniu portali samoobsługowych w organizacji, korzyści obejmują cały ekosystem firmy. Implementacje tego typu rozwiązań stanowią dowód na odporność i zdolność przystosowywania się do zmieniających się oczekiwań klientów.

baner-digital-portals-for-service-providers