Digitalizacja podpisywania i monitorowania umów ubezpieczeniowych

Zdalne zawieranie i śledzenie polis życiowych

20 paź 2022

Dla firmy Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, stworzyliśmy od podstaw system, który pozwala klientom na zawieranie nowych i wgląd we wszystkie dotychczasowe umowy, bez konieczności konsultacji z obsługą klienta.

Klient
POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH NA ŻYCIE

Zobacz online

O kliencie

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Na Życie jest zakładem ubezpieczeń, który działa w Grupie Kapitałowej PGNIG od końca 2016 roku. Założycielem Towarzystwa jest Polski Gaz TUW (w ramach grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.), które gwarantuje stabilność funkcjonowania i bezpieczeństwo finansowe Polski Gaz TUW.

Czasochłonny proces zawierania umów

Firmie zależało na usprawnieniu procesów związanych z zawieraniem oraz archiwizacją polis życiowych.

Kolejnym celem było umożliwienie klientom zdalnego wglądu we wszystkie podpisane dokumenty bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta.

Rozwiązanie - system szyty na miarę potrzeb klienta

Odpowiedzią na powyższe problemy było zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu służącego do zarządzania polisami. Dzięki niemu klienci mają możliwość zdalnego podpisywania i wglądu we wszystkie dokumenty, a ilość pracy po stronie obsługi klienta została zredukowana.

"Chcieliśmy, żeby podpisywanie umów stało się łatwiejsze i tańsze. Od teraz możemy szybko generować umowy, wysyłać je do klienta i uzyskiwać podpisy, oszczędzając na czasie. Korzyścią okazało się również to, że teraz dostęp do wszystkich dokumentów mają klienci. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu".

Dariusz Śpiewak

Dyrektor Biura IT

Polski Gaz TUW

Wieloetapowe uwierzytelnianie

Z uwagi na rodzaj działalności klienta i poufność dokumentów, jedną z najważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo. Z tego powodu każde działanie w systemie jest poprzedzone potwierdzeniem danych.


Po wygenerowaniu przez agenta umowy, wszystkich zgód i innych dokumentów dotyczących danej polisy, klient otrzymuje maila z linkiem do systemu.


Następnie, aby wejść do systemu, musi przejść pierwszy etap uwierzytelniania i podać swój pesel, numer paszportu czy dowodu. Wybierając dany dokument dostaje SMS-a z kodem i dopiero po jego wpisaniu ma do niego dostęp.


Analogicznie, w celu podpisania dokumentu, po kliknięciu buttonu “podpisz”, klient dostaje SMS-a z kodem, którym potwierdza chęć zawarcia umowy.

Jak zbudować portal self-service?

5 przykładów wdrożeń dla liderów rynku

Integracja z platformą IBsuite

Zachowanie spójnego ekosystemu na jednej platformie było wyzwaniem dla naszego zespołu projektowego. Wiązało się to z integracją z systemem IBA - nowoczesną, międzynarodową platformą opartą na rozwiązaniu chmurowym. Narzędzie to jest fundamentem cyfryzacji biznesu ubezpieczeniowego.

"W tym przypadku mieliśmy do czynienia z tworzonym przez nas, customowym systemem i z zewnętrznym, dużym narzędziem, z którego korzysta klient. Kluczem do sukcesu takiej integracji jest współpraca na linii zespołu technicznego i biznesu, co w tym projekcie przebiegło bardzo sprawnie".

Paweł Miernik

Delivery Director

Linkedin logo

Jak pracowaliśmy?

Pracowaliśmy w metodyce zwinnej. Pozwoliło nam to na bieżąco ustalać zadania do realizacji, rozwiązywać kwestie techniczne i doradzać w kontekście planowania prac i ustalania priorytetów.

Na potrzeby realizacji powstał zespół składający się z doświadczonych deweloperów FED i DEV oraz DEVOPS.

System gotowy do dalszych rozwojów

Stworzyliśmy zupełnie nowy, skalowalny system, który jest przystosowany do dalszych integracji. Intencją klienta jest jego rozwijanie, poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalności oraz kolejnych podmiotów ubezpieczeniowych.

Stos technologiczny

  • Spring Boot - backend 
  • React - frontend
  • Java 
  • Typescript

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies