Mniej znaczy więcej - niskoemisyjna główna strona internetowa BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wdrożenie praktyk na rzecz ochrony środowiska naturalnego

25 paź 2022

Firmy, które rozumieją wagę biznesowej odpowiedzialności społecznej, podejmują liczne działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Do takich instytucji należy m.in. bank BNP Paribas Bank Polska S.A., który przekierował strumień finansowania w kierunku ESG i ekologicznych inwestycji. Jednym z działań była budowa niskoemisyjnej strony internetowej, która przyniosła znaczącą redukcję CO2.

Klient
BNP PARIBAS BANK POLSKA

 

Zobacz online

O kliencie

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest polskim bankiem uniwersalnym o ponad 45-letniej tradycji. Po III kwartale 2020 roku miał niemal 4 mln klientów i obsługiwał ponad 117 mld aktywów.

Misją BNP Paribas Bank Polska S.A. jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz wspieranie lokalnej gospodarki. Bank realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ angażując się w projekty, które wywierają pozytywny wpływ społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy. Ogranicza wpływ na środowisko naturalne i zachęca klientów do przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, czego dowodem jest zwycięstwo w kategorii ESG w siódmej edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości”, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz firmę doradczą PwC.

Cel projektu

Celem BNP Paribas Bank Polska S.A. była przebudowa strony www, która polegać miała na połączeniu odpowiedzialności za środowisko naturalne z troską o wygodę klientów.

W momencie rozpoczęcia prac strona główna BNP Paribas Bank Polska S.A. znajdowała się w niesprzyjającym otoczeniu razem z innymi podmiotami emitującymi CO2 w znacznych ilościach wg websitecarbon.com. Główną misją projektu była więc odczuwalna redukcja emisji.

Wyzwania projektowe

Działania skupiały się na optymalizacji głównej strony bankowej www.bnpparibas.pl pod kątem emisji CO2 w czasie 3 miesięcy. Przyjęte rozwiązania wdrażane były przy jednoczesnym braku ingerencji w layout oraz funkcjonalności, do których przyzwyczajeni są użytkownicy. Główny cel projektu uwzględniał także racjonalne dysponowanie zasobami. 

Krótki horyzont czasowy

Brak ingerencji w funkcjonalności

Racjonalne dysponowanie zasobami

"Realizowany projekt korespondował z ideą odpowiedzialnego biznesu, która zakłada działanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), zwłaszcza działań na rzecz poprawy klimatu".

Andrzej Chechliński

Product Owner Virtual Branch

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Realizacja projektu

Biorąc pod uwagę istniejące wyzwania, projekt realizowano poprzez wieloetapowe optymalizacje tak, by zmiana technologiczna nie wpłynęła na żadną z funkcji do której przyzwyczajeni się klienci.

Na ograniczenie emisji CO2 portalu złożyły się zintensyfikowane prace w wymiarze:

Kreacji - optymalizacji grafik
Developmentu - optymalizacji procesu ładowania skryptów
Technologii - ładowania contentu w tle oraz liczne mikroinstalacje pomiędzy nimi

Ze względu na ograniczone zasoby i oczekiwane szybkie oraz wymierne rezultaty w pracy projektowej celowo skupiono się na optymalizacji głównej strony internetowej banku, która gromadzi największy traffic użytkowników.

Ponadto za pośrednictwem portalu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz mediów społecznościowych bank prowadzi nieprzerwane działania komunikacyjne. Ich celem jest zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego.

e-point SA pierwszą polską firmą z certyfikatem Conversion Optimization

box-e-point-sa-pierwsza-polska-firma-z-certyfikatem-conversion-optimization

Efekty projektu

Efekt główny: redukcja przekraczającą 85% (z 4,59g CO2 do 0,56g CO2)

Skalę pozytywnego oddziaływania optymalizacji strony można porównać do uwolnienia z absorbowania CO2, aż 88 740 drzew w ciągu roku.

Ten rezultat można byłoby zestawić z obsadzeniem 100 letnim lasem o powierzchni 2,59 Łazienek Królewskich na przestrzeni 12 miesięcy.

Strona główna BNP Paribas Bank Polska S.A. jest w 67% „czystsza” niż inne strony badane przez serwis websitecarbon.com. Proces jest stale realizowany, co w praktyce oznacza ciągłe poprawianie tych osiągnięć po stronie banku.

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies