Nowa infrastruktura hostingowa dla aplikacji ING Bank

ING Bank Śląski

Stabilne środowisko, bez konieczności zarządzana sprzętem i infrastrukturą

07 sie 2019

ING Bank Śląski, jeden z liderów sektora bankowego w Polsce, postanowił wykorzystać infrastrukturę hostingową e-point do uruchomienia dodatkowej aplikacji – oSPE (onStage Proactive Engagement).

Klient
ING Bank Śląski

 

Zobacz online

Napisana w języku PHP aplikacja działała dotąd w infrastrukturze banku, umożliwiając m.in.:

  • monitorowanie sesji WWW użytkowników,
  • personalizację oferty i działań reklamowych,
  • tworzenie raportów z wykorzystaniem baz danych lub systemów typu Business Intelligence (BI).

Podczas realizacji tego zadania e-point:

  • zaprojektował i przygotował optymalnie dobraną architekturę sprzętowo-systemową,
  • przeprowadził migrację aplikacji do przygotowanej architektury,
  • zagwarantował zrównoważenie obciążenia ruchu na węzłach aplikacyjnych,
  • uruchomił klastry baz danych Redis i MySQL.

Powodzenie projektu wymagało również aktywnej komunikacji zarówno z przedstawicielami klienta, jak również od dobrej współpracy z dostawcą aplikacji oSPE – firmą Bizmatica.

Hosting i Administracja

Przekaż swoje aplikacje do utrzymania w naszej infrastrukturze, chmurze lub swojej własnej serwerowni.

Jak to zrobiliśmy?

W pierwszej fazie wdrożenia uruchomiliśmy środowisko testowe, które wykorzystaliśmy do wykrycia i rozwiązania wyzwań związanych z przeniesieniem aplikacji do nowej infrastruktury. Wiązało się to z przeprowadzeniem analizy działania aplikacji i dostosowaniem jej do wymagań nowego środowiska. Z tego powodu szczególnie istotne było przejęcie przez e-point koordynacji prac z dostawcą oprogramowania. Profesjonalna współpraca ze strony Bizmatica okazała się dla nas cennym wsparciem.

Aplikacja została następnie przeniesiona do architektury produkcyjnej, z wprowadzeniem zmian wymaganych przez jej specyfikę. Ważną częścią wdrożenia była konieczność wyskalowania sprzętu i przeprowadzenie tuningu wydajnościowego, ponieważ jednym z postawionych przed e-point celi było przygotowanie aplikacji do pracy pod dużym obciążeniem.

Uzyskany efekt

Realizacja postawionych przed nami zadań zakończyła się zgodnie z planem. Zapewniliśmy stabilne środowisko, dzięki któremu możemy błyskawicznie reagować w momencie pojawienia się potrzeby zwiększenia zasobów.

"Uruchomienie aplikacji na infrastrukturze utrzymywanej przez e-point to przede wszystkim szybki i wygodny sposób integracji nowych narzędzi z naszymi obecnymi rozwiązaniami (m.in. serwisem internetowym)"- mówi Patryk Nowak, Customer Journey Expert, Centrum Agile - Digital Transformation, ING Bank Śląski.

Przejęcie przez e-point ciężaru związanego z administracją architekturą sprzętowo-systemową umożliwiło klientowi skoncentrowanie się na inicjatywach biznesowych bez konieczności zarządzania sprzętem i infrastrukturą.

"Podczas gdy my skupiamy się na biznesowym wykorzystaniu nowej aplikacji, e-point czuwa nad wydajnością i reaguje na wszelkie zmiany wynikające z obsługiwanego ruchu".

Patryk Nowak

Customer Journey Expert, Centrum Agile - Digital Transformation

ING Bank Śląski

Jest to szczególnie ważne przed osiągnięciem fazy dojrzałości. W każdym momencie możemy liczyć na wsparcie i propozycje zmian pozwalających na wydajniejsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury - dodaje Patryk Nowak.

Co dalej?

Podczas wdrożenia zebraliśmy cenne doświadczenie związane z aplikacją oSPE. Pozwoliło to nam przedstawić klientowi propozycje na temat jej dalszego rozwoju, które mają na celu dalsze poprawienie wydajności przy dużym obciążeniu i wdrożenie bardziej optymalnego modelu wprowadzania zmian i deploymentu.

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies