Strategia rozwoju B2C e-commerce firmy MyAlpaca

MyAlpaca

Wdrożenie internacjonalizacyjnej usługi e-eksportu

Dla MyAlpaca przygotowaliśmy strategię rozwoju B2C e-commerce w krajach Unii Europejskiej i pomogliśmy firmie zidentyfikować rynki docelowe dla wdrożenia usługi e-eksportu.

O kliencie

MyAlpaca jest wiodącym producentem luksusowych tekstyliów z wełny alpaki. Firma od 7 lat z powodzeniem działa na polskim rynku B2B oraz B2C. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami z naturalnych włókien MyAlpaca zdecydowała się uruchomić nowy, międzynarodowy e-commerce dla mieszkańców krajów UE.

Klient
MyAlpaca

  

Zobacz online

Wyzwanie

Podczas prac nad budową międzynarodowej platformy zakupowej MyAlpaca napotkała szereg wyzwań. Gwałtowne zmiany w regulacjach unijnych spowodowane m.in. przez pandemię Covid-19 czy Brexit, wymagały przemyślenia całego projektu e-commerce oraz kwestii związanych z budowaniem ruchu w e-sklepie. Kluczowymi wyzwaniami były:

Weryfikacja modelu biznesowego

Optymalizacja strategii wdrożenia e-exportu

Dopasowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych

"Eksportujemy produkty MyAlpaca do ponad 15 krajów, przede wszystkim w modelu B2B, współpracując z agentami i dystrybutorami, architektami wnętrz, głównie jednak ze sklepami stacjonarnymi. Pandemia spowodowała spowolnienie eksportu związane z zamknięciem wielu sklepów wnętrzarskich i przeniesieniem sprzedaży do kanału online. Naturalnym krokiem było dla nas stworzenie własnego sklepu internetowego dla klientów zagranicznych. Sklep powstał w języku angielskim, z myślą o ważnym dla nas rynku brytyjskim. Niestety Brexit i nowe warunki eksportu B2C do UK spowodowały, że musieliśmy ten wybór zweryfikować i potrzebowaliśmy wsparcia".

Magdalena Kot

CEO

MyAlpaca

Przebieg projektu

Nasza współpraca z MyAlpaca obejmowała doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności wdrożenia kanału e-commerce zagranicą.

 

W ramach pracy nad strategią wdrożenia usługi e-eksportu:

 • określiliśmy lokalny potencjał e-sprzedaży dóbr luksusowych z kategorii home&living,
 • przygotowaliśmy Customer Profile uwzględniające analizę zachowań e-konsumentów na wybranych rynkach,
 • sformułowaliśmy jasną i konkretną propozycję wartości,
 • przygotowaliśmy analizę konkurencji wraz z identyfikacją najważniejszych konkurentów,
 • zbadaliśmy zachowania grupy docelowej w obszarze płatności i logistyki,
 • przeanalizowaliśmy proces zakupowy pod kątem UX na rynku B2C,
 • odbyliśmy konsultacje dotyczące zmian legislacyjnych w UE odnośnie wymagań podatkowych w e-commerce. 

Podczas cotygodniowych spotkań wspólnie z klientem omawialiśmy również dobre praktyki dotyczące efektywnej sprzedaży z uwzględnieniem głosu klienta (Voice of Customer). Nasze rekomendacje dotyczyły m.in.:

 • modeli promocyjnych mających na celu pozyskiwanie nowych klientów dla kategorii produktów luksusowych w kanale e-commerce,
 • metod pracy na bazie klientów takich jak: aktywizacja do ponownych zakupów, czy optymalizacja promocji skierowanych do obecnych klientów,
 • sposobów zmniejszenia współczynnika porzuceń koszyków,
 • optymalizacji komunikacji w zależności od zgód marketingowych.

"Świetny model współpracy w cotygodniowych sesjach pozwolił nam na podzielenie projektu na etapy. Kluczowe było wybranie rynków, na których powinniśmy się skupić, bo wymagało to zlecenia tłumaczeń i zaplanowania wsparcia reklamowego. Ważne też były praktyczne porady dotyczące planowanych zmian w rozliczaniu VAT w UE e-commerce, aby poprawnie ustawić procesy w sklepie i wiedzieć, jak się przygotować do rejestracji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, zanim jeszcze nowe prawodawstwo zostało wprowadzone w życie".

Magdalena Kot

CEO

MyAlpaca

Efekty projektu

Na podstawie przeprowadzonych prac i analiz przygotowaliśmy zbiór wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji strategii rozwoju B2C e-commerce w wybranych krajach UE, w tym:

 • analizę danych zastanych uwzględniającą wnioski i rekomendacje odnośnie kryteriów identyfikacji grupy docelowej w Polsce;
 • plan wdrożenia usługi e-eksportu w krajach UE w kanale B2C e-commerce zawierający:
  • raport z podsumowaniem wyboru rynku docelowego (research on desk oraz wywiady z ekspertami);
  • rekomendacje dotyczące strategii działania w zakresie e-commerce na wybranym rynku, konkretna lista działań w postaci tzw. TO DO;
  • raport z wnioskami dotyczącymi identyfikacji grupy docelowej na wybranym rynku z uwzględnieniem profilu klienta (Customer Profile) oraz propozycji wartości (Value Proposition);
 • checklistę obszarów i procesów wymagających dostosowania;
 • listę benchmarków i zbiór dobrych praktyk dotyczących budowania opinii i rekomendacji na platformie B2C e-commerce z uwzględnieniem Voice of Customer.

Wyjście za granicę za pomocą kanału e-commerce jest naturalnym sposobem rozwoju firmy. Internet nie ma granic, a dzięki poznaniu zachowań konsumentów oraz potencjału lokalnych rynków firma może lepiej dostosować swoje działania i zaproponować klientom zagranicznym lepsze Customer Experience (CX) niż lokalni dostawcy. Już 70 proc. Europejczyków kupujących online, decyduje się na zakupy w zagranicznych e-sklepach.

W Polsce tylko co dziesiąte MŚP wykorzystuje kanały online do handlu z klientami biznesowymi lub instytucjonalnymi, a zaledwie 5% sprzedaje swoje produkty za granicę. Globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami do końca 2022 roku ma wzrosnąć o 30%,  osiągając tym samym wartość 35 bilionów dolarów. Wyjście za granicę i dywersyfikacja kierunków sprzedaży może pozytywnie wpłynąć na bieżącą kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz zapewnić mu stabilność i odporność na zawirowania makroekonomiczne.

Podobne case studies