Self-Service

Technologia w branży TFI: trendy, rozwiązania, innowacje

 

Sektor Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi obecnie w obliczu dynamicznych zmian na rynku finansowym. Wiele rozwiązań, które w innych sektorach są już standardem, dopiero wchodzi na rynek zarządzania inwestycjami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie trendy w obszarze technologii w branży TFI będą konieczne do wdrożenia, aby nie dać się wyprzedzić konkurencji i dostosować swoją ofertę do wymagań cyfrowych użytkowników.

Trudna sytuacja cyfryzacji TFI

Na czele zmian technologicznych w szeroko pojętej branży finansowej stoją banki i inne instytucje, które szybko dostosowują się do zmieniających się trendów. Pomimo sygnałów alarmowych, docierających z bardziej dojrzałych rynków zagranicznych, polska branża TFI jeszcze do niedawna nie dostrzegała potrzeby zmiany modelu funkcjonowania. 

Sektor TFI jest unikatowy pod wieloma względami. Pomimo dużego potencjału cyfryzacji usług, długo funkcjonował w oparciu o sieci dystrybucji banków i innych instytucji finansowych. Towarzystwa skupiały się więc na tworzeniu produktów inwestycyjnych i przekazywaniu ich do pośredników, zamiast iść z duchem czasu i samodzielnie tworzyć relacje z klientem końcowym - indywidualnymi inwestorami. 

Polski rynek funduszy inwestycyjnych jest niewielki i rósł w ostatnich latach relatywnie wolniej niż rynki w krajach Europy Zachodniej. W latach 2015-2020, aktywa funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce zmniejszyły się w relacji do PKB o 2 punkty procentowe. Dla porównania, w tym samym czasie średnia wartość aktywów funduszy w relacji do PKB krajów Unii Europejskiej zwiększyła się o 12 punktów procentowych.

Źródło: Raport McKinsey & Company „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

Ze względu na swoją specyfikę branża TFI musi poruszać się w ciasnych ramach regulacji rynkowych. Skomplikowane wymagania i procesy sprawiły jednak, że Towarzystwa, zachęcając innych do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, same go unikają, często opierając się na sprawdzonych już przez konkurencję rozwiązaniach. W ten sposób nie da się jednak zdobyć przewagi na rynku.

"Agenci transferowi dotychczas kontrolowali i obsługiwali operacje IT, w których skupiano się na produkcie inwestycyjnym, procesach, spójności i bezpieczeństwie danych. Obecnie branża TFI dostrzega potencjał świata cyfrowego – TFI transformują swoje ekosystemy cyfrowe, skupiając się na klientach i ich cyfrowych doświadczeniach."

Łukasz Franczuk

UX Expert w e-point

Linkedin logo

Sektor stoi więc przed trudnym wyzwaniem. Narosłe przez lata opóźnienie technologii w branży TFI nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Otoczenie rynkowe w pokrewnych branżach, wchodzące na rynek zagraniczne instytucje finansowe i rozwijająca się konkurencja stawiają Towarzystwa w sytuacji, w której nieuchronnie będą musiały zmierzyć się z koniecznością transformacji. Bez cyfryzacji, TFI ryzykują utratę konkurencyjności i zdolności do efektywnego działania. W konsekwencji oznacza to dalsze opóźnienie rozwoju i finansowe straty, szczególnie w długiej perspektywie. Jednocześnie Towarzystwa, które jako pierwsze zastosują najnowocześniejsze technologie i dostosują swoje procesy do potrzeb cyfrowych użytkowników, będą miały możliwość zdobycia rzeszy wiernych klientów i zdobycia rynkowej przewagi na długie lata.

Technologie dostosowane do potrzeb branży TFI

Doświadczenia innych instytucji z sektora finansowego są doskonałym drogowskazem dla wolniej cyfryzującej się branży TFI. Warto wykorzystać rozwiązania, które już sprawdziły się w innych obszarach, ale to nie wystarczy. Cały czas pojawiają się nowe możliwości technologiczne:

Samoobsługowe platformy do inwestowania

Zbudowanie i wdrożenie własnej cyfrowej platformy transakcyjno-obsługowej pozwala ominąć pośredników i nawiązać bezpośrednią relację z końcowymi użytkownikami. Dzięki cyfryzacji branży TFI, Towarzystwa mogą oferować inwestorom dostęp do ich portfeli i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym - z poziomu komputera lub urządzeń mobilnych. Umożliwiają w ten sposób szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. Platformy transakcyjne mogą udostępniać także inne funkcje, takie jak doradztwo inwestycyjne, wyznaczanie celów inwestycyjnych, analiza wyników i edukacja. Właściwie zaprojektowana platforma transakcyjna wpływa na zadowolenie klientów, zapewniając im przejrzystość, kontrolę nad aktywami i dostępność informacji oraz usług dookoła całego procesu inwestycyjnego. 

eKYC: zakładanie konta online

Wdrożenie digitalowego systemu weryfikacji tożsamości pozwala uniknąć długich i złożonych procesów rejestracji lub wizyt osobistych, jednocześnie zapewniając zgodność z regulacjami dotyczącymi m.in. ochrony danych osobowych (RODO) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Rozwiązania eKYC wykorzystują między innymi automatyczną analizę przedstawionych dokumentów i uwierzytelnianie biometryczne do weryfikacji tożsamości i przeprowadzania oceny ryzyka w czasie rzeczywistym. Umożliwiają więc sprawną obsługę procesu rejestracji online, oszczędzając czas i pieniądze – zarówno inwestorów, jak i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Analityka i personalizacja

Bezpośrednia interakcja z klientem końcowym pozwala uzyskać wiele – niedostępnych w modelu sprzedaży funduszy przez pośredników – informacji na temat zachowań i preferencji inwestorów. Analiza tych danych pozwala tworzyć spersonalizowane produkty i porady inwestycyjne, dostosowane do indywidualnej sytuacji i celów użytkownika. Towarzystwa mogą też personalizować kanały komunikacji, treść i komunikaty, aby skutecznie odpowiadały każdemu segmentowi klientów. Dane o zachowaniach użytkowników, a także pozyskane od nich bezpośrednio informacje zwrotne, mogą pomóc zidentyfikować i usprawniać obszary wymagające poprawy. W ten sposób można także znajdować nowe możliwości i projektować rozwiązania inwestycyjne jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb inwestorów. 

Robo-advisory

Doradcy oparci na sztucznej inteligencji mogą dostarczać inwestorom usługi doradztwa finansowego, przy niewielkim (lub zerowym) udziale człowieka. Takie rozwiązanie odpowiadają na potrzeby młodszych inwestorów, którzy preferują korzystanie z systemów bez konieczności kontaktu z człowiekiem. Robo-doradcy mogę oferować spersonalizowane doradztwo inwestycyjne, sugestie dotyczące zarządzania portfelem i strategie alokacji aktywów w oparciu o - ustaloną z inwestorem lub opartą o wcześniejsze działania - indywidualną tolerancję ryzyka, cele finansowe i warunki rynkowe. Takie rozwiązania zwiększają satysfakcję klientów, zapewniając im wygodne wsparcie w inwestowaniu, zawsze gdy go potrzebują. 

Pierwsze sygnały o wykorzystaniu AI w polskiej branży TFI już się pojawiły. Przykładowo w realizowanym przez Rockbridge TFI projekcie „BeGlobal”, w którym zastosowane są mechanizmy robodoradztwa. PZU TFI z kolei wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji do weryfikacji tożsamości nowych klientów – AI wspiera analizę biometryczną twarzy klienta i porównanie z wizerunkiem widniejącym na zdjęciu dowodu osobistego.

Integracja z systemami bankowymi

Zbudowanie własnego systemu sprzedaży produktów inwestycyjnych nie musi jednak oznaczać całkowitego odejścia od modelu B2B. Oferując dotychczasowym dystrybutorom własny – zbudowany zgodnie z trendami UX i regulacjami sektora finansowego – system sprzedaży, można jednak kontynuować współpracę na nowych, lepszych warunkach. Zintegrowana platforma zachowuje wszystkie korzyści dotychczasowego modelu partnerstwa – między innymi korzystanie z tej samej sieci dystrybucji i bazy klientów – jednocześnie pozwalając na zwiększoną kontrolę nad systemem i produktami, a także wgląd w zachowania i decyzje użytkowników.

Samoobsługowe platformy edukacyjne

Użytkownicy są już przyzwyczajeni przez inne branże do prostych i jasnych narzędzi. Edukacja za pomocą dostępnych rozwiązań online i treści pełni coraz ważniejszą rolę, szczególnie biorąc pod uwagę preferencje klientów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Systemy takie jak platformy e-learningowe, kalkulatory i symulatory inwestycyjne pozwalają użytkownikom zwiększać i testować swoją wiedzę bez podejmowania ryzyka. Cyfrowi klienci są bardziej skłonni zaufać systemowi inwestycyjnemu, który – poza udostępnianiem im narzędzi – wyposaża ich także w wiedzę, jak podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Jakie biznesowe korzyści płyną z cyfryzacji w branży TFI?

Cyfryzacja w branży TFI przynosi mierzalne korzyści biznesowe. Poprzez poprawę obsługi klientów, rozwój własnych, bardziej efektywnych modeli dystrybucji oraz dostarczanie produktów dopasowanych do potrzeb i wymagań użytkowników może też znacząco wpłynąć na wzrost sprzedaży.

Platforma należąca do NN Investment Partners TFI (obecnie Goldman Sachs Group) zwiększyła wartość sprzedaży funduszy o 153% w ciągu 12 miesięcy (w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej).

Źródło: Raport McKinsey & Company „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

Dzięki zbieraniu danych o zachowaniach i preferencjach użytkowników umożliwia szybsze uruchamianie zoptymalizowanych rozwiązań i procesów. Dodatkowo digitalizacja i automatyzacja procesów pozwala znacznie obniżyć koszty operacyjne. To przekłada się na redukcję kosztów  obsługi klientów, pozwalając TFI na koncentrację na strategicznym rozwoju biznesowym. Towarzystwa, które zainwestują w cyfrową transformację, będą miały więc lepsze perspektywy rozwoju - zarówno pod kątem rosnącego wolumenu sprzedaży, jak i redukcji kosztów prowadzenia działalności przy zachowaniu wysokich standardów obsługi. 

Jak e-point wdraża najnowsze technologie w branży TFI?

e-point posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla sektora TFI. Proponujemy klientom optymalne strategie, które przynoszą wymierne korzyści. Nasze projekty w obszarach regulowanych, takich jak finanse i ubezpieczenia, zostały wyróżnione przez branżowe instytucje, co dowodzi naszej zdolności do skutecznego operowania w dynamicznym i złożonym środowisku prawnym rynków finansowych.

Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku, co pozwala nam ustalać nowe standardy cyfryzacji branży TFI w Polsce. Rozumiemy, że innowacyjność oraz dostarczanie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Nasz główny cel to zawsze sukces biznesowy klienta. Dlatego teżproces wdrożenia rozpoczynamy od kompleksowej analizy potrzeb biznesowych oraz oczekiwań użytkowników. Nasza zdolność kreatywnego podejścia do wyzwań pozwala nam wprowadzać niestandardowe, innowacyjne rozwiązania, które dają naszym klientom przewagę konkurencyjną.