Nowy serwis transakcyjny dla klientów NN Investment Partners

NN Investment Partners

Wyższa jakość w branży TFI

28 lis 2022

NN Investment Partners jest jednym z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wiosną bieżącego roku firma stała się częścią globalnej grupy Goldman Sachs Asset Management.

Odsłuchaj artykuł
Volume control icon
Nowy serwis transakcyjny dla klientów...
00:00
00:00

Dotychczasowa współpraca e-point SA z NN investment Partners TFI, zaowocowała dwoma udanymi projektami: portalem korporacyjnym oraz systemem cyfrowego onboardingu klientów towarzystwa. W tym okresie udało nam się zbudować wzajemne zaufanie i zrozumienie, co pozwoliło przejść do kolejnego wspólnego przedsięwzięcia – platformy do samodzielnego inwestowania w fundusze – NNTFI24.pl.

Klient
NN Investment Partners

  

Zobacz online

Cyfrowe doświadczenie marki na każdym etapie ścieżki klienta

Projekt platformy jest zwieńczeniem kolejnego etapu cyfrowej transformacji NN Investment Partners TFI. Tym samym pełna ścieżka klienta, od momentu budowania jego zaangażowania (portal), poprzez pierwszy zakup i onboarding, aż po samoobsługę, jest w pełni wspierana cyfrowo.

Nowa platforma, w przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów, oferuje wyjątkowo przyjazne doświadczenie użytkowników – mogą samodzielnie analizować i kupować fundusze. W prosty sposób mogą również założyć indywidualne konta emerytalne IKE i IKZE, żeby budować prywatną emeryturę. Punktem wyjścia platformy jest nawigacyjny pulpit, który podsumowuje stan portfela i pozwala na analizę inwestycji.

E-commerce ze specyfiką branży TFI

Inspiracją dla projektu platformy NNTFI24.pl były serwisy e-commerce. Naszym największym wyzwaniem było to, jak pogodzić intuicyjny proces zakupu funduszy ze specyfiką branży finansowej, która jest bardzo mocno regulowana.

Do głównych funkcji platformy zaliczamy:

 Dashboard - pulpit nawigacyjny z podsumowaniem inwestycji dla poszczególnych produktów, z podziałem na inwestycje/emerytura oraz statystyki wraz z analizą portfela klienta;


 Obsługa procesów klienta — zdalne składanie zleceń zakupu, konwersji itd.;


 Procesy zakładania nowych produktów — na przykład IKE/IKZE – w tym ich przenoszenie z innych instytucji finansowych oraz błyskawiczne wielopoziomowe uwierzytelnianie;


 Wyświetlanie historii transakcji;


 Przejrzyste prezentowanie notowań;


 Centrum pomocy.

Mobile first, intuicyjność i bezpieczeństwo na miarę systemów bankowych

Dzisiejszy inwestor jest mobilny. Z tych powodów implementacja systemu wymagała dostosowania do jego potrzeb zarówno od strony UX/UI jak i w warstwie technologicznej.

Od strony technologicznej zdecydowaliśmy się na front-end zbudowany w oparciu o framework React.js. Z punktu widzenia użytkowników mobilnych zalety tej technologii przejawiają się przede wszystkim w szybkości ładowania się poszczególnych ekranów systemu oraz wsparcia szeregu funkcji do jakich przyzwyczajony jest użytkownik natywnych aplikacji mobilnych.

Nowy serwis jest bardziej intuicyjny i prosty w obsłudze. Prowadzi klienta krok po kroku, informując go co stanie się po wybraniu każdej z dostępnych opcji.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemu wykorzystaliśmy najbardziej zaawansowane technologie dostępne na rynku (oauth2, secure cookies, security through obscurity, logs anonymization, end to end encryption, secure virtual private network, web application firewall, ddos/dos prevention).

Wyzwania projektowe

Przy tak złożonych projektach nie da się uniknąć wyzwań. W tym przypadku najtrudniejsze było zdefiniowanie tego, jak mają działać poszczególne elementy platformy dla tak wymagających i zróżnicowanych produktów, jakimi są inwestycje.

"Przez cały czas trwania projektu ściśle współpracowaliśmy z klientem i omawialiśmy szczegóły, które muszą znaleźć się w systemie. Chociażby to, jak wiele różnic pojawia się w tym samym procesie. Dla przykładu — proces wypłaty dla każdego produktu jest określony inną ustawą, przez co system musi być dostosowany pod każdą z nich".

Łukasz Krukowski

Principal Architect

e-point S.A.

Linkedin logo

Mikroserwisy, integracje i projekt API Agenta Transferowego

Uruchomienie platformy nie odbyłoby się, gdyby nie ścisła współpraca z biznesem, analiza budowy produktów inwestycyjnych i regulacji prawnych, weryfikacja procesów w dotychczasowym systemie i współpraca z tzw. agentem transferowym, czyli podmiotem zajmującym się prowadzeniem rejestrów funduszy.

Do realizacji funkcji platformy, konieczne było zaprojektowanie API, które umożliwiło komunikację z backendem Agenta Transferowego, a także integracje z:

 • systemem do weryfikacji tożsamości,
 • platformą komunikacji (bramką SMS).

NN Investment Partners TFI zależało na dużej dostępności aplikacji, bez odczuwalnych przerw serwisowych. Stąd oparliśmy architekturę na mikroserwiach, które zapewniają lepszą dostępność dla użytkownika końcowego, chociażby przez nieodczuwalne dla niego aktualizacje. Mikroserwisy pozwalają podzielić aplikację na mniejsze i niezależne, ale komunikujące się ze sobą komponenty. Chwilowa niedostępność jednego mikroserwisu nie wpływa na awarię całej aplikacji - jak w przypadku monolitów. Mikroserwisy mogą być też uruchamiane niezależnie od siebie. Dzięki temu można dokonać aktualizacji samej integracji z bramką sms - bez konieczności zmian poszczególnych elementów.

7 inżynierów, 16 miesięcy, 24 sprinty i zwinne reagowanie na wyzwania

Po stronie e-point SA projekt realizował interdyscyplinarny zespół techniczny, składający się z: Architekta Systemów, Scrum Mastera, dwóch Deweloperów Java, Senior FrontEnd Developera, Testera, Architekta i Analityka. Dzięki pełnemu pokryciu niezbędnych kompetencji nasz zespół mógł wziąć pełną odpowiedzialność za przedsięwzięcie i stać się dla naszego klienta partnerem w ich transformacji cyfrowej.

Pracowaliśmy w dwutygodniowych sprintach w metodyce Scrum. Pozwoliło nam to bardzo zwinnie reagować na pojawiające się w projekcie wyzwania, jak np:

 • konieczność dostosowania aplikacji do zmian legislacyjnych, pojawiających się w trakcie sprintu i wpływających na wcześniejsze ustalenia,
 • wprowadzenie i kilkukrotne dodawanie krajów wysokiego ryzyka,
 • dostosowanie komunikacji smsowej do użytkowników,
 • synchronizacja i zmiana priorytetów współpracy z Agentem Transferowym.

"Współpracę z e-point SA i cały przebieg wdrożenia serwisu oceniamy jak najbardziej pozytywnie. Nasz partner wykazał się dużą elastycznością i szybkością reakcji na zmienność oczekiwań oraz regulacji co jest niezwykle istotne w naszej branży".

Miłosz Pałka

Digital Product Manager

NN Investment Partners TFI S.A.

Linkedin logo

Stos technologiczny

 • React - warstwa frontowa;
 • OpenShift - zarządzanie kontenerami;
 • Docker - konteneryzacja;
 • Artemis - system kolejkowania;
 • PostgreSQL - silnik bazodanowy;
 • Java 17 / OpenJDK 17 - środowisko programistyczne;
 • Spring Cloud Gateway - serwis proxy pomiędzy frontendem a mikroserwisami.

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies