Technologia

React Native czy Flutter? Porównujemy najpopularniejsze frameworki do tworzenia aplikacji na iOS i Androida

Aplikacja mobilna to często najlepszy sposób na dotarcie do współczesnych klientów, dla których smartfon jest podstawowym łącznikiem ze światem.

Ale budowa natywnej aplikacji to kosztowne przedsięwzięcie, zwłaszcza, że do niedawna oznaczało przygotowanie oddzielnych rozwiązań na poszczególne systemy operacyjne. Aby uprościć ten proces powstały aplikacje wieloplatformowe, które działają jednocześnie na iOS i Androidzie.

Na rynku dostępnych jest już wiele frameworków umożliwiających tworzenie skomplilowanych aplikacji, wśród których szczególną popularnością cieszą się React Native i Flutter. Oba rozwiązania mogą zapewnić firmie wiele korzyści, w tym:

 Niższy koszt produkcji aplikacji: Aplikacja wieloplatformowa jest znacznie tańsza w przygotowaniu, ponieważ jeden zespół programistów jest w stanie obsłużyć wszystkie wybrane platformy.

 Jedna baza kodu wielokrotnego użytku: Zamiast tworzyć dedykowane aplikacje dla różnych systemów powstaje jeden, uniwersalny kod, który łatwo można dostosować tak, aby spełniał wymogi poszczególnych platform.

 Maksymalne poszerzenie bazy klientów: Równoległe pojawienie się aplikacji we wszystkich kanałach dystrybucji wspiera wzrost liczby użytkowników.

 Proste utrzymanie: Podczas aktualizacji aplikacji większość zmian i poprawek wprowadza się tylko raz.

I chociaż oba rozwiązania zdecydowanie więcej łączy niż dzieli, występują między nimi pewne istotne różnice. Wybór optymalnej platformy powinien więc zależeć od konkretnych celów, które ma spełnić aplikacja. Z tego powodu warto przyjrzeć im się nieco bliżej.

React Native

React Native to framework open source opracowany przez Facebooka, który umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych w JavaScript. Platforma tłumaczy powstały kod na dedykowane pakiety instalacyjne. Z punktu widzenia użytkownika końcowego wygląda ona dokładnie tak jak typowa aplikacja natywna.

Jakie są mocne strony React Native?

Natywny interfejs użytkownika

Środowisko React Native implementuje zestaw natywnych komponentów UI, dzięki czemu aplikacje będą wyglądać jak aplikacje natywne.

Gotowe rozwiązania i biblioteki

React Native posiada wiele różnych narzędzi i bibliotek do automatyzacji oraz wspomagania większości rutynowych procesów. Dzięki temu programistom łatwiej jest rozwiązywać przyziemne problemy i mogą poświęcić więcej czasu na analizowanie złożonych zagadnień i doskonalenie produktu.

Rynkowy standard

Wiele firm trzecich stworzyło interfejsy API i wtyczki do aplikacji React Native, które ułatwiają integrację aplikacji z zewnętrznymi rozwiązaniami jak systemy płatności czy wykorzystywanie lokalizacji i map.

Fast Refresh

React Native pozwala uzyskać niemal natychmiastową informację zwrotną o modyfikacjach w poszczególnych komponentach. To pozwala programistom zobaczyć zmiany, które wprowadzają w kodzie, jak tylko zostaną zapisane.

Ponadto React Native umożliwia dodanie nowego kodu do uruchomionej aplikacji, co zmniejsza ryzyko utraty niektórych funkcjonalności podczas całego przeładowania lub przebudowy aplikacji.

Wsparcie Facebooka

Chociaż React Native działa na licencjach open source, Facebook wciąż jest aktywnie zaangażowany w jego rozwój.

Flutter

Flutter to opracowany przez Google framework do tworzenia aplikacji mobilnych. Jest to zaawansowany SDK (Software Development Kit) działający na licencjach open source, który tak jak React Native pomaga deweloperom tworzyć mobilne aplikacje na iOS i Androida za pomocą jednej bazy kodu źródłowego.

Flutter składa się z dwóch ważnych elementów:

 SDK (Software Development Kit): zbioru narzędzi, które pomagają programistom w tworzeniu aplikacji i kompilacji ich kodu w natywnym kodzie.

 Bibliotek interfejsu użytkownika: bazuje na widgetach, zbiorze elementów interfejsu użytkownika, który programiści mogą dostosować do tworzonej przez siebie aplikacji.

Ponadto, platforma Google’a jest oparta na autorskim języku programowania Dart, dla którego punktem wyjścia był C++.

Jakie są mocne strony Fluttera?

Wydajność

Dzięki wykorzystaniu Darta, Flutter umożliwia aplikacji bezpośrednią komunikację z natywną platformą (w przeciwieństwie do React Native). Pozwala to na tworzenie złożonych aplikacji bez wpływu na wydajność i czas uruchamiania.

Hot reloading

Flutter daje nam możliwość dokonywania natychmiastowych zmian w backendzie aplikacji. Ponadto na bieżąco można sprawdzać efekty wprowadzanych modyfikacji bez potrzeby każdorazowego kompilowania aplikacji od nowa, co skraca czas produkcji.

Widgety

Ważnym elementem Fluttera są widgety, które można dowolnie dostosować do potrzeb powstającej aplikacji. Przyspiesza to proces jej tworzenia i pomaga położyć większy nacisk na dostarczenie jak najlepszego doświadczenia użytkownika.

Ważnym elementem Fluttera są widgety, które można dowolnie dostosować do potrzeb aplikacji. Przyspiesza to proces tworzenia oprogramowania i pomaga kreować jak najlepsze doświadczenia użytkownika.

Flutter posiada dwa zestawy widgetów:

 Material Design, który jest zgodny z wytycznymi projektowymi Google;

 Cupertino, który jest zgodny z wytycznymi Apple dotyczącymi interfejsu użytkownika na urządzeniach z systemem iOS.

Silnik Skia

Flutter wykorzystuje silnik Skia, czyli bibliotekę graficzną 2D typu open source do renderowania wbudowanej biblioteki komponentów interfejsu użytkownika platformy, co dodatkowo poprawia wydajność tworzonej aplikacji.

Gotowe biblioteki

Flutter, podobnie jak React Native, ma wiele gotowych bibliotek, które ułatwiają tworzenie aplikacji i wykorzystanie przez nią natywnych funkcji telefonu jak powiadomienia push, geolokalizacja (GPS) czy kamera.

Jakie są główne różnice między React Native a Flutter?

Język programowania

React Native jest oparty na JavaScript, który jest jednym z najpopularniejszych języków programowania do tworzenia aplikacji mobilnych. W dodatku jest on uważany za domyślny język większości przeglądarek internetowych. Natomiast Flutter wykorzystuje autorski język Google, Dart, który został stworzony specjalnie z myślą o aplikacjach mobilnych i kładzie szczególny nacisk na dobry design oraz customer experience.

Wydajność

Większość aplikacji stworzonych za pomocą React Native ma wydajność porównywalną do aplikacji natywnych. Jednak tak napisana aplikacja wymaga połączenia języków natywnych z JavaScript, co oznacza, że trzeba użyć zewnętrznych bibliotek i zintegrować wiele komponentów systemu operacyjnego.

Z kolei Flutter pozwala na stworzenie typowej aplikacji natywnej. Dzięki temu wykorzystanie funkcji natywnych nie wymaga zazwyczaj stosowania żadnych rozwiązań pośredniczących. W rezultacie Flutter umożliwia przygotowanie bardziej wydajnych aplikacji niż React Native.

Interfejs użytkownika

Interfejs programowania React Native przypomina składnię HTML bez żadnego szkieletu CSS. Dzięki temu możemy tworzyć aplikacje wykorzystujące natywne komponenty poszczególnych systemów jak wykorzystanie biometrii czy kamery.

Flutter także pozwala nam na wykorzystanie natywnych funkcji urządzenia. Ponadto framework Google’a, dzięki bazowaniu na widgetach zapewnia dużą elastyczność w dostosowywaniu interfejsu użytkownika.

Czas produkcji aplikacji

W React Native zewnętrzne biblioteki w wielu przypadkach znacząco skracają proces tworzenia aplikacji. Z kolei Flutter przyśpiesza development m.in. dzięki zastosowaniu wspomnianych już widgetów. Niemniej jednak czasem zdarzają się sytuacje, w których zaprojektowanie odpowiedniego interfejsu może wymagać dodania osobnych plików kodu dla platform Android i iOS co może wydłużyć czas budowy aplikacji.

Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twojej aplikacji?

Zarówno React Native, jak i Flutter to bardzo dobre rozwiązania wieloplatformowe, które mogą znacząco skrócić czas wprowadzenia aplikacji mobilnej na rynek. Zatem, która platforma najlepiej odpowie na potrzeby Twojej firmy? Wiele zależy od konkretnych celów biznesowych, które ma spełnić aplikacja.

Jeśli firma chce przede wszystkim szybko zbudować aplikację z nieskomplikowanym flow przy użyciu natywnych komponentów interfejsu użytkownika, React Native będzie najlepszym wyborem. Jednak w sytuacji, gdy priorytetem jest przygotowanie rozwiązania, które położy szczególny nacisk na user experience i wydajność aplikacji, Flutter może okazać się lepszą opcją.

 
React Native
Flutter
Wsparcie i rozwój Facebook + Społeczność Google + Społeczność
Język programowania JavaScript Dart
Wydajność Wysoka Bardzo wysoka
Wsparcie natywnych funkcji telefonu Tak Tak
Hot reloading Tak Tak (Fast Refresh)
Interfejs użytkownika Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem natywnych komponentów Bazowanie na widgetach zapewnia dużą elastyczność w dostosowywaniu interfejsu użytkownika
Biblioteki Bardzo dużo Dużo
Przykładowe aplikacje Facebook, Tesla, Walmart Alibaba, GoogleAds, Tencent

Warto pamiętać, że na wybór odpowiedniego frameworku składają się też inne czynniki jak wykorzystanie funkcji natywnych telefonu czy stopień złożoności aplikacji. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto omówić projekt z doświadczonym partnerem technologicznym, który dobrze zna specyfikę różnych frameworków oraz potrafi zrozumieć potrzeby i wymagania konkretnej organizacji.