Darmowy ebook

Jak usprawnić polski m-commerce, aby konkurował z najlepszymi?

Czy wiesz, że szybkość działania oraz User Experience Twojej mobilnej strony internetowej mają istotny i dający się zmierzyć wpływ na Twój biznes? 

Pobierz ebook i sprawdź wyniki audytu przeprowadzonego przez Google i e-point, który potwierdził tezę, że nieprawidłowy design serwisu oraz jego powolne działanie mają wymierne skutki dla m-commerce.

W środku znajdziesz:

  • Metodologię badania
  • Listę najczęstszych niedociągnięć w mobilnym UX oraz szybkości strony
  • Konkretne pomysły na poprawę powyższych obszarów
  • Komentarze ekspertów Google i e-point

Firmy, który zrealizowały usprawnienia dotyczące doświadczenia klienta (User Experience) wersji mobilnej sklepów, uzyskały ponad 3,3% średniego wzrostu mobilnego Conversion Rate (współczynnika konwersji, czyli jednej z najważniejszych metryk, wskazującej ilu klientów z rozpoczynających proces zakupowy w jakimkolwiek kanale, faktycznie go kończy transakcją). Natomiast firmy, które nie zastosowały żadnej rekomendacji miały średni spadek mobilnego Conversion Rate na poziomie -6,2%.

W przypadku rekomendacji dotyczących szybkości działania sklepów w kanale mobilnym, firmy, które zastosowały się do zaleceń uzyskały średnio 11% wzrostu mobilnego performance (szybkości działania). Natomiast tam, gdzie nie zostały wdrożone żadne rekomendacje, wystąpił spadek na poziomie -4% mobilnego performance.

Patronem medialnym ebooka jest organizator: 

 
Close

Thank you!

We send the ebook to the email address you provided. Your message has been sent.

If you're hungry for more knowledge, head to our blog.
In case you can't find the ebook in your inbox, let us know

 

Join us: