Self-Service

7 korzyści z wdrożenia portalu self-service

 

Portale self-service oferują model usług, w którym klient jest w stanie osiągnąć swoje cele bez konieczności kontaktowania się z Twoimi pracownikami. Poniżej znajdziesz listę zalet i korzyści wynikających z wdrożenia portalu samoobsługowego.

Klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi są coraz bardziej zainteresowani systemami samoobsługowymi. Nieważne jak je nazwiesz - portal klienta, elektroniczne biuro obsługi, cyfrowe contact center - służą one do załatwiania spraw samodzielnie, w dowolnym momencie i we własnym tempie.

Możesz w ten sposób przenieść do kanału online proces rejestracji, zakup produktów i usług, podpisywanie umów, czy zarządzanie przez klienta jego własnym kontem. Obecnie wiele firm nadal wymaga w tych obszarach bezpośredniego kontaktu z pracownikiem lub - co gorsza - osobistej obecności w oddziale lub sklepie.

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest spełnienie oczekiwań klientów dotyczących szybkości i dostępności usług. W dzisiejszym dynamicznym świecie klienci wymagają jak najszybszego załatwienia swojej sprawy. Skomplikowane procesy, rozbudowane procedury oraz nadmierna dokumentacja stanowią znaczący problem w sprostaniu tym potrzebom.

Gdy wymagane jest wsparcie pracownika, spełnienie potrzeb klienta wymaga poświęcenia czasu i zasobów i może być wykonane tylko w godzinach otwarcia oddziału lub call center. Brak całodobowej dostępności obsługi klienta często powoduje frustrację klientów i sprawia, że mogą poszukać pomocy gdzie indziej - na przykład u konkurencji. Wdrożenie portalu dla klientów daje im dodatkowy kanał kontaktu z Twoją firmą i może przynieść wiele korzyści, także pracownikom.

1. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy

Portale samoobsługowe, ograniczając konieczność bezpośredniego kontaktu klientów z pracownikami, mogą obniżyć koszty w firmie. Automatyzacja najczęściej występujących zadań i umożliwienie klientom, pracownikom i kontrahentom samodzielnego zarządzania zmniejsza obciążenie pracowników i poprawia wydajność.

Prowadzi to do bardziej efektywnej alokacji zasobów, redukcji kosztów pracy związanych z niezautomatyzowanymi procesami i zmniejszenie liczby błędów. Dodatkowo, oferowanie samoobsługowego portalu pozwala na całodobowy kontakt z firmą, zwiększając możliwości dostępu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi klienta.

2. Oszczędność czasu dla klientów, pracowników i partnerów

Portal obsługujący klientów online może zaoszczędzić czas wszystkich zaangażowanych stron. Takie rozwiązanie poprawia produktywność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie procesów.

Klienci i kontrahenci mogą dzięki samoobsłudze kontaktować się z Twoją firmą kiedy tylko będzie im to odpowiadało, we własnym tempie, unikając długich rozmów telefonicznych i niekończących się łańcuszków e-maili.

Pracownicy mają szybki dostęp do informacji i nie muszą zajmować się najprostszymi i najczęściej pojawiającymi się problemami klientów, co pozwala im skupić się na bardziej złożonych, strategicznych zadaniach. Zaoszczędzony czas nie tylko zwiększa produktywność firmy, ale także podnosi morale pracowników i poprawia ogólną jakość interakcji z Twoją firmą.

3. Więcej szans sprzedaży

Portale cyfrowe mogą być skutecznym narzędziem do zwiększania liczby szans sprzedaży - zarówno pod kątem liczby transakcji, jak i wartości pojedynczego zakupu. Samoobsługowy portal może oferować dodatkowe produkty w oparciu o poprzednie zakupy, działania i bieżącą sytuację, szybko reagując na potrzeby klienta. Dzięki spersonalizowanym rekomendacjom i wiadomościom, Twoja firma może sprzedawać powiązane produkty lub usługi premium już istniejącym klientom.

Portale samoobsługowe służą także jako platformy edukacyjne, upraszczając złożone informacje o produktach i czyniąc je łatwo dostępnymi dla klientów. Prezentując cechy i funkcje jako jasne, przyjazne dla użytkownika treści, portale umożliwiają klientom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Poprawiają w ten sposób współczynniki konwersji, bez konieczności osobistego wsparcia ze strony pracowników, w konsekwencji ułatwiając utrzymanie klienta i zwiększając przychody.

4. Szybszy rozwój i ułatwiona ekspansja międzynarodowa

Portale samoobsługowe mogą obsłużyć większą liczbę użytkowników bez konieczności proporcjonalnego zwiększania liczby pracowników pomocy technicznej i sprzedaży. Dzięki temu znacznie wzrasta opłacalność skalowania biznesu. Możesz rozwijać swoją firmę bez dużych nakładów finansowych, zachowując jednocześnie wysoką jakość usług.

Portal klienta jest również doskonałym rozwiązaniem do ekspansji międzynarodowej. Dzięki samoobsługowemu rozwiązaniu możesz zacząć działać szybko po zidentyfikowaniu obiecującego rynku i obszaru biznesowego. Obniża to również koszty wejścia na nowy rynek.

Nie potrzebujesz rozbudowanego zespołu obsługi klienta posługującego się innym językiem, oddziałów w nowym kraju ani magazynów na miejscu. Korzystanie z samoobsługowego portalu może być zatem istotnym krokiem w rozwoju firmy, zarówno w kraju pochodzenia, jak i na arenie międzynarodowej.

5. Wysokiej jakości doświadczenia klienta

Cyfrowi tubylcy, osoby wychowane już mając dostęp do Internetu i usług online, stanowią coraz większą część bazy klientów każdej firmy. Mogą mieć różne potrzeby, ale zgadzają się w jednym: oczekują szybkich i wygodnych usług. Opcje samoobsługowe umożliwiają im załatwianie spraw, uzyskiwanie dostępu do informacji lub przeprowadzanie transakcji bez czekania na pomoc pracownika.

Klienci szukają rozwiązań, które zaspokoją ich indywidualne potrzeby. Świadomi, że każdy ich krok online pozostawia ślad, oczekują, że poprawi to ich doświadczenia. Rozwiązania samoobsługowe właśnie to oferują, dzięki czemu poprawiają jakość interakcji klientów z marką i skuteczność Twojego biznesu online.

6. Zwiększona produktywność i skuteczność

Portale samoobsługowe mogą być cennym źródłem wiedzy nie tylko dla klientów, ale także dla pracowników. Zapewnienie dostępu do zasobów firmy w czasie rzeczywistym i usprawnienie procesów biznesowych minimalizuje ryzyko błędów, nieporozumień lub opóźnień. Prowadzi to do szybszego przetwarzania zapytań i rozwiązywania problemów. W rezultacie firma może pomóc większej liczbie klientów wykorzystując te same - a nawet mniejsze - zasoby, co skutkuje wyższą rentownością.

7. Większa przejrzystość i kontrola dla klientów

Portale klientów mogą w czasie rzeczywistym dostarczać klientom i partnerom biznesowym aktualizacje dotyczące statusu ich zamówień i informacje o koncie. Taka przejrzystość zwiększa zaufanie i zadowolenie klientów, ponieważ mają oni większą kontrolę nad swoimi interakcjami z firmą. Wpływa to na lojalność klientów i zwiększa szansę na ich powrót, poprawiając tym samym retencję i zyski.

Czy portal self-service jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy?

Rozwiązania samoobsługowe mogą stanowić rewolucję dla firmy i jej wyników, obniżając koszty i zwiększając przychody. Pozwalają standaryzować procesy biznesowe, zmniejszać obciążenie pracowników i poprawiać wyniki sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta. Wykorzystując tę technologię, można stworzyć wyższej jakości, spersonalizowaną obsługę klienta, usprawnić pracę zespołów i ułatwić współpracę z partnerami biznesowymi.

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w tworzeniu szytego na miarę oprogramowania dla naszych polskich i międzynarodowych klientów, e-point może pomóc we wprowadzeniu rozwiązań samoobsługowych nawet przy najbardziej złożonych procesach biznesowych.

baner-portale-self-service