e-point wchodzi w sektor publiczny - projekt dla UKE

News

e-point SA rozbuduje dla UKE system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Projekt jest wynikiem przetargu, ogłoszonego w kwietniu bieżącego roku.

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) został stworzony na potrzeby operatorów sieci aby zapewnić im dostęp do informacji o:

 procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej;

 istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej;

 obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach dostępu do PIT operatorzy sieci mogą sprawdzić przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, co ułatwia im podejmowanie decyzji biznesowych np. dotyczących dzierżawy elementów istniejących sieci lub kanałów technologicznych. Dodatkowo umożliwia przekazywanie przez operatorów sieci, w tym jednostki samorządu terytorialnego, informacji o posiadanych przez nich sieciach lub kanałach technologicznych. Informacje te udostępniane są innym operatorom sieci, zainteresowanym inwestycjami na tym terenie.

Zakres projektu

Umowa została podpisana na początku sierpnia. Jej zakończenie zaplanowane jest na wrzesień 2024 roku i obejmuje pełny proces tworzenia oprogramowania. Od analizy i projektowania, poprzez wytworzenie i przetestowanie systemu, szkolenia dla użytkowników i administratorów, aż po wdrożenie i konfigurację systemu oraz przygotowanie dokumentacji użytkowej. Ostatni etap przewiduje świadczenie usług gwarancji i rozwoju. Efektem prac ma być działający, rozbudowany o nowe funkcjonalności, system Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji. System PIT zostanie rozbudowany m.in. w zakresie:

  • e-usługi umożliwiającej zgłaszanie popytu na usługi;
  • e-usługi umożliwiającej identyfikację usług dostępnych pod wybranym adresem;
  • dedykowanej wtyczki QGIS;
  • modułu integracji z publicznymi rejestrami państwowymi prowadzonymi przez GUS, GUNB i GUGiK oraz innymi wskazanymi w ofercie;
  • modułu do analizowania procesu raportowego Użytkowników zewnętrznych;
  • modułu raportowego;
  • modułu kontroli - baza podmiotów zobligowanych do przekazania danych;
  • ogólnodostępnego portalu informacyjnego, zgodnego z RWD o informację dotyczącą inwentaryzacji, planów inwestycyjnych, jakości usług, oferty hurtowej i informacji dotyczącej obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w zasięgu Sieci POPC,  zawierającego instrukcję użytkowania Rozbudowanego Systemu w części pomocy.

Grupa e-point SA wchodzi w sektor publiczny

W czerwcu ubiegłego roku, grupa e-point SA rozpoczęła działalność w sektorze publicznym powołując spółkę e-point Polska, którą tworzą eksperci związani z administracją publiczną od wielu lat. Jej celem jest dostarczanie rozwiązań z obszaru informacji geoprzestrzennej dla administracji publicznej.

"Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w jednostkach administracji publicznej ma ogromny wpływ na sposób, w jaki wykonują one swoje zadania oraz komunikują się z odbiorcami. Możliwość tworzenia narzędzi, które służą społeczeństwu napędza nas do działania".

Marek Szulc

CEO e-point Polska