Portal dla Projektantów innogy Stoen Operator

innogy Stoen Operator

Stworzenie aplikacji do kompleksowej obsługi procesu projektowania sieci elektroenergetycznych

13 wrz 2021

Projektowanie sieci elektroenergetycznej to złożony proces, który wymaga efektywnej komunikacji pomiędzy firmami projektowymi a dystrybutorem energii elektrycznej.

innogy Stoen Operator potrzebował narzędzia, które zdigitalizuje współpracę z dostawcami zewnętrznymi i usprawni obsługę nowych inwestycji przyłączeniowych.

Klient
innogy Stoen Operator

  

Zobacz online

O innogy Stoen Operator

innogy Stoen Operator (iSO) od 2007 roku zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej dla ponad miliona klientów w Warszawie i okolicach. W ramach swojej działalności spółka monitoruje stan sieci energetycznej, wykonuje potrzebne prace eksploatacyjne oraz czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym stolicy.

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie aplikacji do kompleksowej obsługi procesu projektowania sieci elektroenergetycznych oraz komunikacji pomiędzy firmami projektowymi a innogy Stoen Operator.

Digitalizacja współpracy z firmami projektowymi

Portal dla Projektantów jest trzecim projektem, który zrealizowaliśmy z innogy Stoen Operator. Tak jak poprzednio prace rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy biznesowej, która pozwoliła nam poznać potrzeby klienta i zrozumieć, jak krok po kroku przebiega proces realizacji zamówień na nowe przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Warsztaty z klientem pomogły nam ustalić, z jakimi problemami mierzą się zarówno pracownicy iSO jak i firmy z którymi współpracują oraz co należy zrobić, żeby tę współpracę usprawnić.

"Zdecydowaliśmy się na zbudowanie Portalu dla Projektantów, ponieważ zależało nam na zautomatyzowaniu i usprawnieniu współpracy z podwykonawcami. Wcześniej komunikacja odbywała się głównie przez szyfrowane wiadomości e-mail, przez co informacje o projektach były rozproszone i nieuporządkowane. Potrzebowaliśmy narzędzia, które umożliwi wygodne przechowywanie całej dokumentacji wraz ze wszystkimi uwagami i pozwoli na sprawną, dwukierunkową komunikację pomiędzy dostawcą zewnętrznym a opiekunem projektu po stronie iSO".

Maria Pacholska

Kierownik Projektów IT

innogy Stoen Operator

Jak zbudować portal self-service?

5 przykładów wdrożeń dla liderów rynku

Aplikacja webowa dla dostawców zewnętrznych

Aby odpowiedzieć na potrzeby obu stron; iSO oraz ich dostawców, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania umożliwiające:

 • Podgląd harmonogramu projektu - wszystkie zamówienia podzielone są na tzw. kroki milowe odpowiadające kolejnym etapom procesu realizacji zamówienia. Dla każdego z nich można wybrać określony status oraz dodać adnotację dotyczącą terminu realizacji. Opóźnione zamówienia zostają specjalnie oznaczone na liście zamówień.
 • Raportowanie postępów prac nad zamówieniami - w każdym kroku milowym dostawcy wprowadzają do systemu informacje oraz dokumenty, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Po uzupełnieniu wszystkich danych krok milowy zostaje oznaczony jako zakończony, co automatycznie odblokowuje kolejne kroki.

"W ramach pracy nad projektem przygotowaliśmy 4 dedykowane rodzaje kroków milowych oraz jeden generyczny, który umożliwia tworzenie konfigurowalnych, dynamicznych formularzy. Za pomocą powyższych elementów zbudowane są wszystkie kroki milowe, które składają się na harmonogram procesu projektowania sieci elektroenergetycznej".

Hubert Terlecki

Senior Developer, Lider Techniczny

e-point SA

 • Komunikację online pomiędzy projektantami a pracownikami iSO - moduł korespondencji służy do wymiany wiadomości i plików pomiędzy projektantami, a pracownikami iSO.
 • Przechowywanie dokumentacji projektowej w jednym miejscu - w ramach prac nad zamówieniem projektanci oraz pracownicy iSO mogą dodawać i pobierać pliki z dedykowanego modułu załączników.
 • Składanie wniosków poprzez przejrzyste formularze online - projektanci mogą składać różne wnioski projektowe za pomocą stworzonych do tego celu formularzu online. Są to m.in. formularze pism, czy formularze kart, które wykorzystywane są przy pozyskiwaniu praw do terenu.

e-point SA pierwszą polską firmą z certyfikatem Conversion Optimization

box-e-point-sa-pierwsza-polska-firma-z-certyfikatem-conversion-optimization

Jak pracowaliśmy?

Projekt realizowaliśmy przy pomocy metodyki zwinnej, dzięki czemu klient miał wpływ na efekty prac każdego realizowanego Sprintu. Prace podzieliliśmy na 5 etapów obejmujących:

 • 2 tygodnie początkowej analizy biznesowej.
 • 1 miesiąc projektowania UX/UI.
 • 20 dwutygodniowych sprintów obejmujących dalsze prace analityczne, prace deweloperskie oraz bieżące testy wypracowanych rozwiązań.
 • testy UAT.
 • wdrożenie.

2 tygodnie analizy biznesowej

1 miesiąc projektowania UX/UI

20 sprintów w 2-tygodniowych cyklach

Ze względu na to, że cały kod jest przekazywany klientowi w projekcie wykorzystaliśmy znane i sprawdzone technologie:

​ Front-end

 •  React v17.0 + biblioteki:
  • Formik 2
  • Material-UI 4
  • React Query 3

 Back-end

 • Java 11
 • Spring Boot 2
 • PostgreSQL
 •  jOOQ

W efekcie ciągu niespełna 12 miesięcy zbudowaliśmy od podstaw aplikację webową, która w pełni digitalizuje współpracę z firmami projektowymi i dostawcami zewnętrznymi. Od momentu wdrożenia portalu na produkcje wszystkie nowe zamówienia inwestycyjne pojawiają się na Portalu Dostawców.

"Wdrożenie Portalu dla Projektantów ułatwiło raportowanie i śledzenie prac nad realizacją zamówień oraz pozwoliło obu stronom na szybki dostęp do pełnej dokumentacji projektowej. Nasi podwykonawcy zyskali intuicyjny panel webowy, do którego mają dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia i miejsca".

Maria Pacholska

Kierownik Projektów IT

innogy Stoen Operator

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies