Obsługa płatności online

Stoen Operator

Integracja portalu przyłączeniowego Stoen Operator z Blue Media

11 kwi 2023

Dla naszego partnera - Stoen Operator, wdrożyliśmy możliwość opłacania faktur i innych dokumentów płatniczych online z poziomu portalu przyłączeniowego.

Klient
Stoen Operator


Zobacz online

Eliminacja e-faktur i faktur papierowych na rzecz szybkich płatności online

Do tej pory klienci Stoen Operator, w zależności od preferencji, otrzymywali faktury na e-mail lub korespondencyjnie. Opłacali je za pomocą przelewu bankowego, czy standardowego.

Operator, chcąc maksymalnie uprościć opłacanie zamówień, postanowił w pełni zdigitalizować ten proces. Dotyczy to zarówno faktur i innych dokumentów płatniczych jak, chociażby noty odsetkowe.

"Szybkie płatności online to rozwiązanie, które pozwala naszym klientom sprawnie zapłacić za usługi. Nie muszą tracić czasu na ręczne wypełnianie danych do przelewu, w zamian za to mogą bezpiecznie i szybko uregulować wszystkie należności".

Maria Pacholska

Kierownik Projektu Stoen Operator

Projektowanie graficzne, przygotowanie środowiska i integracja z Blue Media

Każdy projekt dla Stoen Operator realizujemy w modelu Agile.

"Regularne informacje zwrotne, spotkania i sprinty pomagają szybko identyfikować i naprawiać pojawiające się problemy. Z punktu widzenia technicznego, najlepsze w Agile jest to, że pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań do wyzwań w trakcie trwania projektu".

Sylwia Wijas

Systems Architekt

e-point SA

Realizacja obejmowała 7 etapów:

  1. analizę przedwdrożeniową,
  2. przygotowanie środowiska do integracji z BPM (wewnętrznym systemem) Stoen Operator, 
  3. projektowanie graficzne UX/UI, 
  4. integrację z Blue Media (blue media wystawia API i dokumentację),
  5. wdrożenie,
  6. testy i dostosowanie wszystkich zmian, 
  7. uruchomienie produkcyjne.

Proces uproszczonych płatności krok po kroku

 Płatności mogą być realizowane w dwóch miejscach Portalu Przyłączeniowego: w części „Płatności” i w „Szczegółach sprawy”.

 Użytkownik, po zalogowaniu i kliknięciu „Płatności” w górnym menu, widzi listę aktualnych i historycznych płatności dotyczących wszystkich jego spraw. Dodatkowo może wyszukiwać, filtrować i sortować płatności po dacie, rodzaju sprawy czy adresie, którego dotyczyła.

 W górnej części ekranu znajduje się sekcja opłacania wszystkich płatności oraz sekcja opłacania płatności przeterminowanych. Można opłacić zarówno jedno, jak i kilka zamówień. Istnieje też możliwość podglądu danych do płatności dla tych, którzy chcą opłacić zamówienie standardowym przelewem.

 Analogicznie, poszczególne kroki można wykonać w sekcji „Szczegóły sprawy”.

Wybranie opcji dotyczącej płatności, powoduje rozpoczęcie płatności internetowej za pośrednictwem operatora Blue Media.

"Szybkie płatności elektroniczne to dziś standard, niemal w każdej branży. Stoen Operator nie zatrzymał się wyłącznie na uruchomieniu Portalu Przyłączeniowego. Od samego początku stale go rozwija, a także uruchamia nowe kanały komunikacji, jak Portal dla Dostawców, czy Wykonawców. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem wielokanałowej digitalizacji marki".

Piotr Różycki

Key Account Manager

e-point

Przeanalizujemy Twoje potrzeby i zaproponujemy najlepsze rozwiązania dostosowane do Twojej firmy.

Napisz do nas i usprawnij swoje płatności online!

Podobne case studies