Praca w e-point/
News

Win-Win, czyli jak przełożyć talenty pracowników na sukces całej firmy?

Wszyscy mamy swoje naturalne talenty, wrodzone predyspozycje. Ich znajomość pomaga nam w realizacji celów i stanowi dodatkową mobilizację do proaktywnego podejścia w rozwoju swojego potencjału. Dlatego staramy się, aby e-point był miejscem pracy, do którego każdy może wnieść to, w czym jest najlepszy.

Takie podejście docenili eksperci Pracuj.pl, którzy nagrodzili nasz autorski system zarządzania oparty na mocnych stronach pracowników. Zwycięstwo w konkursie HR Dream Team to dla nas dodatkowe potwierdzenie, że można stworzyć warunki pracy, które są równie korzystne dla pracowników i pracodawcy.

“Kapituła konkursu HR Dream Team 2019 szukała w zgłoszeniach elementu unikalności i innowacyjności. Ważna była też gotowość do zaimplementowania projektu w innych organizacjach. Bez wątpienia e-point spełnił wymienione kryteria stosując inne podejście niż aktualny trend rynkowy”.

Karolina Sapińska, Koordynatorka Konkursu

HR Dream Team 2019, Pracuj.pl

"Jako organizatorzy konkursu obserwujemy, że firmy skupiają się na wspieraniu cech, które wypadają słabiej u pracowników. Jednak zespół e-point z sukcesem od kilku lat skupia się na odkrywaniu i wspieraniu ich mocnych stron,. Projekt udowodnił, że naturalne talenty jednostki można przełożyć na atut całej grupy. Zasięg projektu jest bardzo biznesowy i synergiczny, a KPI mówią wszystko. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy sukcesu tego projektu!" - mówi Karolina Sapińska, Koordynatorka Konkursu HR Dream Team 2019.

Początek naszej przygody z talentami

W 2016 wystartowaliśmy z Programem Rozwoju Talentów, idącym w parze z jednym z punktów naszego Kodeksu Honorowego – „Odkryj swój talent i dąż do mistrzostwa”. Tworzy on środowisko pracy, w którym naturalne predyspozycje każdego z nas są używane w realizacji celów biznesowych. Mobilizuje to wszystkich do proaktywnego podejścia w rozwoju swojego naturalnego potencjału.

Każda osoba w e-point jest zachęcana do wykonania testu Gallupa (CliftonStrengths) pomagającego odkryć swoje wiodące talenty, a następnie indywidualnych sesji z trenerem mocnych stron. Organizujemy też warsztaty synergii dla zespołów, ułatwiając im optymalny rozdział zadań i przekucie indywidualnych talentów w atuty całej grupy.

Dbamy również, aby każdy w e-point znalazł dla siebie miejsce, w którym najlepiej rozkwitną jego talenty. Przekonaliśmy się, że awans pionowy nie zawsze jest optymalną ścieżką rozwoju, dlatego zachęcamy wszystkich do sprawdzania się w nowych rolach oraz poszerzania kompetencji o nowe obszary.

DNA e-point

Elementem naszego DNA jest uważność na człowieka i dbałość o „perfect match”, czyli najlepsze dopasowanie osoby do jej roli w e-point. W obliczu szybkiego rozwoju firmy musieliśmy zmierzyć się z brakiem narzędzi wspierających budowę zespołu i identyfikację potencjału pracowników. Długoletnia obserwacja upewniła nas, że ludzie mają powtarzalne wzorce zachowania. Naukowym potwierdzeniem tych spostrzeżeń były wyniki badań Instytutu Gallupa, które poznaliśmy dzięki przełomowej dla nas książce „Po pierwsze złam wszelkie zasady”. Badania te wskazują, że ludzie odnoszą sukces, gdy skupiają się na tym, w czym są najlepsi. To wtedy są bardziej produktywni, skuteczni i bardziej zaangażowani - ponieważ to, co robią, wiąże się z ich naturalnymi predyspozycjami (talentami), wypływa z ich pasji i wewnętrznej motywacji. Dlatego StrengthsFinder jest nieocenionym narzędziem do odkrywania własnych motywatorów i planowania rozwoju zawodowego.

Osoby znające i wykorzystujące w pracy własne talenty są 6 x bardziej zaangażowane, a zespoły skoncentrowane na mocnych stronach mają o 12,5% większą produktywność. Dlatego od tej pory wykorzystujemy badanie CliftonStrengths i ideę zarządzania opartego na mocnych stronach.

W talentach siła

Naszym głównym celem było opracowanie autorskiego systemu zarządzania z uwzględnieniem talentów pracowników określanych na podstawie testu talentów Gallupa - CliftonStrenghts. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że rozpoczynamy długi proces złożony z szeregu mniejszych etapów.

Zaczęliśmy od postawienia sobie wyzwań, które zamierzaliśmy osiągnąć do końca 2018, czyli:

  • przeprowadzenie działań edukacyjnych, które miały spopularyzować podejście mocnych stron i narzędzia CliftonStrengths wewnątrz firmy,
  • udostępnienie badania CliftonStrengths wszystkim pracownikom,
  • zrozumienie i stosowanie zarządzania opartego na mocnych stronach przez 10% managerów,
  • opracowanie i przeprowadzenie pierwszych warsztatów synergii w zespole,
  • włączenie zagadnienia talentów do procesu onboardingu.

Dotrzeć do wszystkich w firmie

Projekt był skierowany do wszystkich pracowników e-point ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów, dla których codziennym wyzwaniem jest motywowanie członków zespołu. Gdy w 2016 roku pierwsze osoby w e-point zrobiły test Gallupa, zauważyliśmy, że to narzędzie precyzyjnie wskazuje cechy, które przekładają się na sposób pracy i działania poszczególnych ludzi. W efekcie wyniki badań stały się punktem wyjścia do opracowania autorskiej metody budowania organizacji opartej na mocnych stronach.

Działania te uzupełniały pilotażowe warsztaty synergii, w których uczestniczyły 22 osoby podzielone na dwa zespoły:

  • Zespół 1: 6 managerów współpracujących projektowo.
  • Zespół 2: cały zespół UX (16 specjalistów).

Celem warsztatu zespołu managerów było zebranie opinii uczestników i zachęcenie ich do popularyzowania tej koncepcji w swoich zespołach. Natomiast drugie warsztaty miały wesprzeć zespół UX w praktycznym wykorzystaniu talentów w codziennej pracy.

Znamy swoje talenty - teraz pora na kolejny krok

Aby nasza inicjatywa przyniosła trwałe efekty podjęliśmy także dodatkowe aktywności. Jedną z nich był panel edukacyjno-informacyjny, Managers Meetup, stanowiący dla managerów okazję do wspólnej dyskusji o talentach i dzielenia się własnymi doświadczeniami z warsztatów. Podczas panelu odbyła się też sesja Q&A, będąca dla uczestników dodatkową okazją do edukacji i utrwalenia wiadomości zdobytych, podczas warsztatów.

Dodatkowo powołaliśmy jednostkę Zarządzania Talentami w obszarze wsparcia HR. Jednocześnie w e-point jest stale obecny Trener Mocnych Stron, który posiada certyfikat Gallupa. W efekcie firma posiada pełne wsparcie wewnętrzne w obszarze talentów.

Pierwsze cele osiągnięte

Zrealizowaliśmy już wszystkie założone cele krótkoterminowe. Aktualnie około 30-35% managerów korzysta z podejścia bazującego na mocnych stronach. Jednocześnie po zakończeniu pilotażu projektu managerowie uczestniczyli w badaniu, które miało określić jak oceniają oni wpływ nowego sposobu zarządzania. Otrzymane wyniki wykazały, że zaobserwowali oni wiele korzyści:

Staramy się również regularnie przekazywać wiedzę na temat koncepcji wykorzystywania talentów w codziennej pracy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Mimo to wiemy, że to dopiero początek naszej drogi wprowadzania podejścia opartego na talentach do kultury firmy. W tej chwili większość naszych wysiłków skupia się na edukacji i zaangażowaniu kolejnych managerów, ale w przyszłości planujemy przeprowadzenie kolejnych inicjatyw w tym obszarze.

Nasza przygoda nadal trwa

Zależy nam, aby każdy w e-point znalazł dla siebie miejsce, w którym najlepiej rozkwitną jego talenty. Wiąże się to z implementacją odpowiedniego podejścia do kultury i procesów firmy m.in w takich obszarach employer branding, rekrutacja, onboarding, planowanie ścieżki kariery, prowadzenie projektów.

Talenty stały się ważnym elementem codziennej pracy w e-point. Zdecydowana większość pracowników (ponad 70%) nie tylko zna już swoje mocne strony, ale umie o nich rozmawiać. Dzięki temu każdy ma świadomość, w czym jest dobry i w jakich obszarach może prosić o pomoc innych. Ułatwia to zespołom wykorzystanie talentów w codziennej obowiązkach, poprawiając takie elementy jak komunikacja, delegowanie zadań, feedback czy planowanie pracy.