Rozwój systemu e-commerce na platformie SAP Commerce Cloud

26 wrz 2023

Dynamiczny rozwój e-commerce skłonił jednego z globalnych producentów elektroniki do zastosowania strategii sprzedaży z wykorzystaniem platformy SAP Commerce Cloud. Idealnym rozwiązaniem wsparcia projektu, okazał się model team leasingu z firmą e-point SA, który pozwolił na ciągłe rozwijanie oferty firmy na rynku międzynarodowym.

Model wdrożenia i rozwoju platformy SAP Commerce oparty jest o koncepcję "hub-and-spoke", w którym hub służy jako centralny węzeł dla wszystkich innych systemów uczestniczących w sieci i odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu przepływem informacji i danych pomiędzy różnymi połączonymi systemami.

W praktyce takie podejście oznacza budowę koncepcji projektu w hubie wraz z realizacją pilotażu w wybranym kraju, aby następnie po udanym wdrożeniu rozszerzać ofertę regionalną na podstawie kodu źródłowego, w ramach platformy SAP Commerce Cloud.

Ze względu na złożoność projektu i potrzeby klienta zbudowano zespół e-point wspierający rozwój europejskiego systemu e-commerce klienta, składający się z dwóch zespołów SAP Commerce, a zarządzany bezpośrednio przez zespół klienta. Warto dodać, że w całym projekcie pracowało łącznie sześć zespołów projektowych.

Projekt wstępnie podzielono na klastry, czyli powiązane systemowo i geograficznie obszary biznesowej działalności firmy. Dedykowany zespół e-point wraz z innymi zespołami obecnymi w projekcie, od początku współpracy uczestniczył w projektach realizowanych w ramach wyznaczonego klastra, przy kooperacji z menedżerami czy deweloperami z Europy, Korei Południowej, Australii czy Wietnamu.

Cross-Border eCommerce w 2023 roku

Jak wejść na nowy rynek za pomocą kanału e-commerce?

Z każdą realizacją współpraca dotyczyła coraz szerszego zakresu działań, aby następnie rozszerzyć swym zasięgiem współpracę o Europę Środkowo-Wschodnią, aż do poziomu międzynarodowego. Cały czas współpraca prowadzona była równolegle pomiędzy kilka zespołów firm obecnych przy projekcie, zarządzanych przez Project Managera po stronie klienta.

"Praca nad tym projektem była dla naszego zespołu niezwykle ekscytująca. Współpracując z zespołem, skupionym na europejskim rynku, mieliśmy możliwość realizacji naszego wkładu w globalny ekosystem e-commerce wiodącego producenta elektroniki".

Marcin Żuchowicz

CEO

e-point SA

W skład wielozadaniowego zespołu wchodziło około 20 osób:

 Project Manager,
 Scrum Master,
 Architekt (IT Architect),
 Analitycy (Business Analysts),
 UX Designer,
 Front-end Developer,
 Backend Developer.

W celu ułatwienia i uporządkowania przepływu informacji do komunikacji z zespołem wyznaczono Project Managerów. Zarówno po stronie e-point, jak również po stronie klienta, aby ułatwić kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za stronę produktową, biznesową oraz marketingową firmy. Całość realizowana była z zastosowaniem zwinnej metodyki programowania, czyli Agile oraz Scrum, aby zapewnić sprawną realizację zadań.

Każdy etap rozwoju systemu uwzględniał zarówno potrzeby rynkowe w poszczególnych krajach, jak również dostosowanie wymogów platformy do specyficznych dla danego kraju wymagań lokalnych. Jest to istotne ze względów regulacyjnych, czy też preferencji użytkowników końcowych platformy.

Efekt

Dzięki sprawnej współpracy zespołu e-point z deweloperami po stronie klienta, zespół zrealizował między innymi następujące projekty:

 Wprowadzenie waluty Euro do Chorwackiej platformy sprzedaży.

 Program wymiany starych telefonów zakupionych u producenta, na nowe z uzyskaniem zwrotu pieniędzy.

 Poprawa elementów interfejsu użytkownika, takie jak ulepszenia w nawigacji, układzie strony i ogólnym doświadczeniu klienta podczas korzystania z platformy e-commerce.

Integracja systemu e-commerce z krajowymi i międzynarodowymi dostawcami płatności.

Integracja, synchronizacja i zarządzanie danymi systemu e-commerce z systemem ERP.

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies