e-point Złotym Partnerem SAP Forum 2016 i SAP Retail Day

SAPNews

e-point wystąpił w roli Złotego Partnera na tegorocznej edycji SAP Forum oraz SAP Retail Day – konferencji z cyklu Roadshow, dedykowanej branży retail.

Na oczekiwania postawione przez biznes w trakcie kwietniowego Forum, odpowiedzieliśmy wspólnie z SAP na zeszłotygodniowym spotkaniu, stawiając konstrukcję nowego domu dla biznesów retailowych. Teraz dzielimy się najważniejszymi spostrzeżeniami.

Buzzwords w organizacjach

Podczas Forum poprowadziliśmy dwie partnerskie sesje roundtables. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnej prezentacji produktowej, aby zapytać uczestników o znaczenie trendów technologicznych dla biznesu. Chcieliśmy dowiedzieć się jaki rzeczywisty wpływ na ich organizacje mają takie hasła jak the Internet of Things, Big Data, gamifikacja, czy omnichannel. Następnie porównaliśmy te subiektywne opinie z obserwacjami Gartnera, który rok do roku monitoruje cykl życia tych trendów.

Wywołana w ten sposób dyskusja pozwoliła wyrazić uczestnikom oczekiwania biznesu w procesie przeobrażeń w kierunku gospodarki cyfrowej. Usłyszeliśmy, że hasła same w sobie, a nawet stojące za nimi technologie nie stanowią wartości biznesowej. Liczą się przede wszystkim konkretne plany i rozwiązania.

Jeśli chodzi o same trendy, uczestnicy najwyżej ocenili omnichannel, czyli wielokanałowe podejście do klienta, coraz częściej nazywane i rozumiane jako hybrid commerce. Chociaż omnichannel istotnie został zaliczony do popularnych buzzwordów, to potencjalnie wnosi istotną wartość biznesową. Jest już dosyć dobrze zdefiniowany, a przede wszystkim koncentruje się wokół konkretnych działań związanych z klientami, czyli wokół tego, na czym koncentruje się sam biznes.

75 – czyli gdzie kończy się ryzyko, a zaczyna wartość

W podobny sposób można spojrzeć na samą technologię stojącą za omnichannelem. 75% funkcjonalności wykorzystywanych w retailu do realizacji strategii hybrid commerce zostało już zdefiniowanych. To wspólna podstawa niezbędna do obsługi sprzedaży - płatności, dostaw, zarządzania katalogiem produktów (PIM), zamówieniami (OMS), czy doświadczeniem (EXM). Pozostałe 25% potencjalnie wnosi istotną wartość biznesową.

To właśnie te 25% technologii koncentruje się na konkretnych działaniach związanych z klientami danej firmy. Dotyczy specyfiki sprzedawanych produktów, grup docelowych klientów, punktów styku z klientem i ich indywidualnych ścieżek oraz charakterystyki poszczególnych kanałów komunikacji i sprzedaży.

Rozwijanie systemu typu hybrid commerce od zera obarczone jest bardzo wysokim poziomem ryzyka wielokrotnego przekroczenia budżetu i zakładanego czasu wdrożenia. Takie inwestycje greenfield kuszą właściwie nieograniczonymi możliwościami dostosowania tworzonego rozwiązania do indywidualnych potrzeb biznesu.

Gdy jednak przypomnimy sobie, że 75% tych potrzeb jest w istocie uniwersalnych, łatwo zauważymy, że aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, zamiast marnować czas na wynajdywanie koła na nowo, lepiej maksymalnie skoncentrować się na 25%, które biznesom tę przewagę zbudują.

Biznes to nie software house

Utrzymaniu tej "zasady Pareto" służą platformy programistyczne, nazywane frameworkami. Za ich ciągły rozwój odpowiadają potężne software house'y, które we współpracy z biznesem zapewniają cykl innowacji, aby te pierwsze 75% zawsze nadążało za trendami i odpowiadało aktualnym potrzebom. Forrester spośród platform commerce'owych wiodących dostawców najwyżej ocenia SAP hybris Commerce, który jako jedyny jest w stanie w całości obsłużyć prawdziwe doświadczenie omnichannel.

"hybris Commerce to gotowy do użycia framework, który pozwoli szybko wystartować Twoją implementację i prosto budować oraz utrzymywać bogate w funkcje rozwiązanie dla sprzedaży wielokanałowej".

Źródło: The Forrester Wave™: B2C Commerce Suites

Q1 2015

W gospodarce cyfrowej, jak przyznali uczestnicy SAP Forum, liczą się przede wszystkim konkretne plany i rozwiązania. hybris Commerce to konkretne rozwiązanie, oparte o sprecyzowane plany, które pozwala biznesom skoncentrować się na klientach.