Międzynarodowa platforma e-commerce dla Amway

Amway

Nowy system internetowy dla sprzedawców Amway w 31 krajach był największym wyzwaniem w historii e-point

04 lut 2014

Jak to się zaczęło?

Kilka słów o Amway

Amway to globalny lider sprzedaży bezpośredniej działający w 80 krajach świata. Amway umożliwia każdemu założenie własnej firmy i sprzedaż wysokiej jakości produktów, a także pozwala zaproponować taką możliwość innym. Obecnie na Świecie z Amway’em współpracuje ponad 3 mln tzw. Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA). Macierzystą firmą dla Amway jest Alticor, której roczna sprzedaż wynosi ok 8 miliardów dolarów.

Pierwsze kroki Amway w obszarze e-commerce

W 2001 roku Amway zaoferował swoim Niezależnym Przedsiębiorcom w Europie Wschodniej możliwość zamawiania i sprzedaży produktów za pomocą internetu. Początkowo na Węgrzech, a następnie w kolejnych 7 krajach (Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Turcja). System uruchomiony pod marką VEBSO, odniósł duży sukces. Na początku 2006 roku korzystało z niego 126 tysięcy użytkowników.

Potrzeba nowej platformy

Aby być w stanie obsłużyć znacznie większą grupę użytkowników, dostarczyć im nowe funkcje oraz umożliwić w przyszłości elastyczne ich zmiany zgodnie z potrzebami biznesowymi, podjęto decyzję o budowie nowego systemu internetowego. Ważnym celem nowego projektu było także dostarczenie nowej, czytelnej i atrakcyjnej warstwy informacyjnej systemu, która ułatwi składanie zamówień i zachęci do związania się z Amway. Nowy system miał zostać zbudowany standardzie Java Enterprise na platformie IBM WebSphere.

Klient
Amway

 

Zobacz online

Największy projekt w historii e-point SA

Wyzwanie Koncepcyjne

 • połączenie systemu e-commerce z portalem korporacyjnym
 • zamówienia od Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA) do Amway, od Klientów do NPA oraz pomiędzy NPA (tzw. zamówienia grupowe)
 • różne ceny w zależności od roli użytkownika
 • metody płatności i dostawy zależne od kraju
 • 30 języków do kilku wersji językowych w danym kraju
 • możliwość zamawiania w innym kraju niż kraj rejestracji NPA

Wyzwanie Technologiczne

 • 3 mln linii kodu
 • 550 ekranów aplikacji
 • integracja z 6 systemami zewnętrznymi
 • 400 tabel w bazie danych
 • 1000 transakcji na sekundę
 • 700 monitorowanych parametrów
 • 14 pakietów oprogramowania
 • 100 serwerów i urządzeń sieciowych
 • 99,95% dostępności systemu

Wyzwanie Organizacyjne

 • 89 etapów projektu
 • 722 zmiany w systemie
 • 92 osoby zaangażowane w projekt z obu stron
 • 1097 instalacji systemu na środowiskach testowych i produkcyjnym
 • 43 wyjazdy zagraniczne

Wdrożenie w Europie Wschodniej

Chorwacja, Ukraina, Polska, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 • Prototyp

  Aby lepiej zrozumieć przyszłe rozwiązanie przygotowaliśmy prototyp systemu, który następnie posłużył do przeprowadzenia spotkań z wybranymi Niezależnymi Przedsiębiorcami Amway w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. Dzięki prototypowi zebraliśmy bardzo wartościowe uwagi i pozwoliliśmy organizacji naszego Klienta przygotować się na zmiany.

 • Ukraina - pierwsze wdrożenie

  Pierwsze wdrożenie realizowaliśmy w Kijowie. Ukraina nie posiadała jeszcze systemu e-commerce, tak więc dla tego kraju było to dziewicze przedsięwzięcie. Do dzisiaj pamiętamy pierwsze zamówienie złożone w naszym systemie. Wdrożenie to, choć zakończone sukcesem, uświadomiło nam jak wielu specyficznych uwarunkowań biznesowych w danym kraju nie znamy.

 • Analiza funkcji lokalnych

  Po doświadczeniach pierwszego wdrożenia zmieniliśmy pierwotne założenia projektowe i zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rundy wizyt referencyjnych we wszystkich krajach. W czasie wizyt przedstawialiśmy fragmenty specyfikacji systemu, szczególnie w obszarze funkcji lokalnych danego kraju (Country Specifics), takich jak: opcje zamówienia i płatności, fakturowanie klientów etc. Na miejscu nasi architekci systemów dospecyfikowywali wybrane obszary funkcjonalne.

 • Sukces pełnego wdrożenia

  Udało nam się co 2 miesiące wdrażać 2 kraje i w każdym użytkownicy reagowali entuzjastycznie na nowy system. Procent zamówień internetowych w ogólnej wartości zamówień wzrósł średnio z 30% do 60%  po zakończeniu wdrożenia (obecnie dochodzi do ok. 75%). Dodatkowo dynamicznie rosła liczba zarejestrowanych użytkowników i zamówień.

 • Potrzebujemy więcej mocy!

  Najbardziej jednak zmienił się sposób użycia serwisu. Użytkownicy zaczęli z niego korzystać znacznie częściej i dłużej. Dla Niezależnych Przedstawicieli Amway stał się on podstawowym narzędziem pracy, w którym spędzają nawet po kilka godzin. Stanęliśmy przed koniecznością zwiększenia wydajności systemu. Równolegle z wdrożeniami analizowaliśmy dane produkcyjne, prowadziliśmy testy obciążenia, optymalizowaliśmy kod oraz zwiększaliśmy infrastrukturę hostingową. Od momentu uruchomienia pierwszego kraju udało nam się zwiększyć wydajność systemu 80-krotnie w stosunku do pierwotnych założeń.

 • A Litwa, Łotwa i Estonia?

  Te kraje zostały wdrożone dopiero w 2010 roku. Wcześniej funkcjonowały one w oparciu o system polski, przy czym korzystały z jego angielskiej wersji językowej.

Wdrożenie w Europie Zachodniej

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 • Od VEBSO2 do Amway Online

  Pierwotna umowa z Amway zakładała wdrożenie systemu pod kodową nazwą VEBSO2  jedynie w Europie Wschodniej. W Europie Zachodniej Amway rozwijał e-commerce już od 1999 roku w ramach systemu AMIVO, rozwijanego we współpracy z globalnymi firmami IT.  Jednakże sukces przedsięwzięcia w Europie Wschodniej, mierzony wielkością zamówień, udziałem procentowym zamówień internetowych w całości oraz znaczącym ograniczeniem kosztów eksploatacji skłonił Zarząd Amway Europe to rozszerznia VEBSO2 na 16 krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie projekt zmienił nazwę na Amway Online.

 • Integracja on-line

  W Europie Wchodniej do integracji Amway Online z systemami wewnętrznymi użyto batch'owego przetwarzania plików XML. We wdrożeniu w Europie Zachodniej zastąpiono tę metodę integracją on-line w oparciu o platformę webMethods.

 • Płatności on-line

  W Zachodniej Europie wdrożono płatności on-line w oparciu o zewnętrzną platformę. W kolejnych miesiącach rozwiązanie to zmigrowano również do Europy Wschodniej.

 • Rejestracja Niezależnych Przedsiębiorców Amway

  W Europie Wschodniej rejestracja nowych Niezależnych Przedsiębiorców Amway dokonywana była w klasycznej, papierowej formie. We wdrożeniu w Europie Zachodniej, zastąpiono formę papierową rejestracją on-line, co znacząco ograniczyło koszty operacyjne w tym zakresie.

 • Najlepszy Projekt 2007 roku

  Projekt Amway Online został uznany za nalepiej zarządzany projekt w konkursie Project Excellence Award Polska 2007 organizowanym przez International Project Management Associacion.

Jedna platforma dla Wschodu i Zachodu

Od początku 2011 roku prowadzimy prace zmierzające do zbudowania wspólnej platformy e-commerce dla Wschodniej i Zachodniej Europy. Platforma obejmie docelowo 29 krajów i umożliwi zaoferowanie użytkownikom na wszystkich rynkach tych samych funkcji. Poniżej prezentujemy wybrane ekrany nowej platformy.

Strategia mobilna Amway Online

Od 2012 roku obserwowaliśmy rosnącą liczbę odwiedzin systemu Amway Online z urządzeń mobilnych - smartfonów i tabletów. Użytkownicy, szczególnie Niezależni Przedsiębiorcy Amway (NPA), zaczęli dopytywać się o taką wersję Systemu, z której mogliby korzystać przez swojego smartfona będąc „w terenie”. W związku z tym stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia strategii mobilnej dla Amway Online.

Często projekty mobilne rozumie się jako aplikacje mobilne kopiujące istniejące funkcjonalności standardowych systemów internetowych. Tymczasem nie tędy droga. Uważamy, że rozwiązania mobilne powinny maksymalnie wykorzystywać możliwości urządzeń mobilnych i wpasowywać się w całokształt obsługi użytkowników - dlatego używamy określenia “strategia mobilna”.

Jak zatem podeszliśmy do potrzeb systemu Amway Online?

Zaczęliśmy od API

Projekt mobilny rozpoczęliśmy od rozbudowy standardowej wersji Amway Online o API (Application Programming Interface). API umożliwia tworzenie peryferyjnych aplikacji bez konieczności rozbudowy systemu głównego. Dodatkowo Klient uzyskuje możliwość swobodnego zlecania takich aplikacji wielu różnym firmom informatycznym.

Ograniczyliśmy się do NPA

Zdecydowaliśmy, że Aplikacja Mobilna zostanie zbudowana jedynie dla Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA), którzy zbierając zamówienia, dostarczając produkty, czy też prowadząc prezentacje i szkolenia często pracują poza biurem. Chcieliśmy umożliwić Przedsiębiorcy zabranie swojego biznesu na każde spotkanie z Klientem.

Umożliwiliśmy pracę off-line

Uznaliśmy, że Aplikacja Mobilna powinna być przystosowana do działania w trybie off-line. Ma to duże znaczenie dla Przedsiębiorców, którzy odwiedzając swoich Klientów, nie zawsze mogą korzystać z odpowiedniej jakości łączności.

2 aplikacje x 2 wersje

Piszemy „Aplikacja Mobilna”, jednak de facto są to dwie odrębne aplikacje, jedna na platformę iOS, zaś druga na Androida. Każda z aplikacji zbudowana jest w dwóch wersjach. W zależności czy jest zainstalowana na smartfornie czy też tablecie, odpowiednio zmienia się jej architektura informacji. Takie podejście pozwoliło nam i klientowi uniknąć konieczności tworzenia odrębnych aplikacji na tablety.

Funkcjonalność Aplikacji Mobilnej

 • Zbieranie zamówień

  Przedsiębiorca Amway, używając katalogu produktów udostępnionego w Aplikacji, może zebrać zamówienie dla Klienta do postaci Listy Zakupów. Jest ono następnie synchronizowane z Amway Online, gdzie Przedsiębiorca może je ostatecznie zatwierdzić. Zatwierdzenie zamówienia następuje w Wersji Light Amway Online, zatem również przez smartfona.

  Jak widać samo tworzenie zamówienia może być realizowane off-line, ale jego złożenie wymaga połączenia z internetem i następuje de facto w systemie Amway Online. Dzięki takiemu podejściu uniknęliśmy odtwarzania na urządzeniu mobilnym bardzo złożonej funkcjonalności procesu składania i weryfikacji zamówienia, dając jednocześnie Przedsiębiorcom pełnię niezbędnej funkcjonalności.

  Podobnie wygląda proces składania zamówień dla samego Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorców z jego grupy.

 • Zarządzanie Klientami

  Aplikacja Mobilna udostępnia pełną listę Klientów Przedsiębiorcy, statusy rejestracji nowych osób oraz, co najważniejsze, możliwość zarejestrowania nowego Klienta, co zwykle będzie następować na spotkaniu z nim.

 • Prezentacje sprzedażowe

  Przedsiębiorca ma dostęp do materiałów multimedialnych i korzystając z nich na swoim smartfonie czy tablecie, może przeprowadzić atrakcyjną prezentację.

 • Zaproszenia do biznesu

  Ważną rolą Przedsiębiorców Amway jest wprowadzanie do biznesu nowych Przedsiębiorców. Początkiem tego procesu jest rejestracja nowego Przedsiębiorcy - tzw. Sponsoring. Aplikacja Mobilna wspiera ten proces udostępniając funkcję Sponsoring Invitations. W trakcie spotkania z kandydatem Przedsiębiorca może wysłać zaproszenie do niego, które rozpoczyna proces rejestracji.

 • Notyfikacje

  To jedna z tych funkcji, które wykorzystują specyfikę urządzenia mobilnego. Notyfikacje obejmują ważne dla Przedsiębiorcy informacje związane z jego biznesem, takie jak:
  - statusy zamówień własnych
  - nowe zamówienia od Klientów złożone w Amway Online
  - rejestrację nowych Klientów w profilu Przedsiębiorcy

 • Wyniki sprzedaży

  Za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Przedsiębiorcy mogą zapoznawać się z aktualnymi wartościami zebranych punktów, które obrazują ich wyniki sprzedaży w danym miesiącu i globalnie. W ten sposób można szybko sprawdzić jak dodatkowe zamówienia składane przez Przedsiębiorców wpływają na ich wynagrodzenie oraz status.

 • Praca off-line

  Aplikacja Mobilna jest przystosowana do pracy off-line. Ma to duże znaczenie dla Przedsiębiorców, którzy odwiedzając swoich Klientów, nie zawsze mogą korzystać z odpowiedniej jakości łączności.
  W trybie off-line można przeprowadzić prezentację produktów Amway, stworzyć zamówienie, czy też utworzyć nowe zaproszenie do partnera. Po uzyskaniu połączenia internetowego dane pomiędzy Aplikacją Mobilną oraz Amway Online są synchronizowane.

Wersja Light

Wersja Light dopełniła strategię mobilną systemu Amway Online
zarówno w obszarze obsługi Klientów jak i Niezależnych Przedsiębiorców Amway (NPA).

Jeśli chodzi o Klientów, to częstotliwość zakupów produktów Amway przez nich nie uzasadniała budowania natywnej aplikacji mobilnej. Klienci mieliby zbyt małą motywację aby ją ściągnąć. Wersja Light w pełni zaspokaja jednak potrzeby wymagającego użytkownika smartfona.
Natomiast jeśli chodzi o Niezależnych Przedsiębiorców Amway to Wersja Light zaoferowała 100%-we pokrycie wszystkich funkcji systemu, czego z powodów technicznych i kosztowych Aplikacja Mobilna nie była w stanie zrealizować. Dzięki temu obecnie NPA korzystający ze smarfona ma dostęp do wszystkich danych i może wykonać wszystkie operacje w systemie w sposób ergonomiczny.

„Mobile First” w praktyce

Koncepcja „Mobile First” zakłada projektowanie systemów internetowych w pierwszej kolejności dla użytkowników urządzeń mobilnych. Następnie rozwiązania wykreowane dla urządzeń mobilnych należy propagować na standardową wersję systemu.

Wykorzystaliśmy to podejście w projekcie. Zidentyfikowaliśmy te procesy w systemie, które wymagały uproszczenia pod smartfony. Szczególnie złożone okazały się procesy rejestracji zarówno Klientów jaki i NPA. Te procesy zostały w pełni przebudowane pod smartfony – podzieliliśmy je na czytelne kroki, ukryliśmy pola niewymagane, usunęliśmy lub zmieniliśmy niektóre akcje. Efekt był zaskakujący – procesy, które do tej pory były trudne nawet na desktopie na smartfonie okazały się zaskakująco proste. Zdecydowaliśmy zatem o ich wdrożeniu w wersji standardowej systemu.

Mobilny UX Design

Ze względu na brak sztywnych wytycznych korporacyjnych w zakresie serwisów mobilnych, nasz zespół UX mógł sobie pozwolić na pokazanie w pełni swoich możliwości, co zaowocowało zarówno ciekawym projektem graficznym jak i niebanalną ergonomią serwisu. Dzięki temu Wersja Light nie odbiega od zachowania najlepszych aplikacji mobilnych.

Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem użytkowników i obecnie jest powodem do „zazdrości” pozostałych rynków Amway.

Projekt Pain Points Removal

Nasza współpraca z Amway trwa już 11 lat. W tym czasie system Amway Online wprowadziliśmy do 31 krajów, w 46 wersjach językowych. Korzysta z niego już 1,5 mln użytkowników. Dlatego od początku 2014 roku realizujemy projekt Pain Points Removal. Pracujemy w nim nad zmianą tych funkcjonalności, które wskazali nam sami użytkownicy systemu.

Niezależni Przedsiębiorcy Amway wzięli udział w badaniu użyteczności dedykowanego im systemu, z którego korzystają na co dzień. Okazało się, że pewne obszary i procesy nie wspomagały ich pracy w takim stopniu, jakiego można by oczekiwać od narzędzia biznesowego. Z pozyskaną w ten sposób wiedzą wróciliśmy więc na nasze zaplecze technologiczne i stopniowo modyfikowaliśmy kolejne elementy systemu, m.in. proces składania zamówień oraz moduł sponsoringu, czyli możliwość rejestrowania przedsiębiorcy przez innego przedsiębiorcę.

"You've got to start with the customer experience and work back toward the technology – not the other way round".

Steve Jobs

Wzrost rejestracji

Jednorodny, przytłaczający formularz rejestracyjny Niezależnego Przedsiębiorcy rozbiliśmy na ekrany, które krok po kroku prowadzą użytkownika przez kolejne etapy. Formę charakterystyczną dla papierowych kwestionariuszy zastąpiliśmy prostym i przejrzystym procesem dostosowanym do zachowań użytkowników w sieci, a sam formularz dostosowaliśmy do wygodnego wypełniania na urządzeniach mobilnych.

Dzięki tym zmianom skuteczność rejestracji Niezależnych Przedsiębiorców Amway wzrosła z 70% do prawie 90% i utrzymuje się na stałym poziomie.

Skuteczne wyszukiwanie

W ramach najnowszego wdrożenia zmodyfikowaliśmy kilka obszarów systemu, m.in. wyszukiwarkę. Napędza ją nowy silnik a funkcje auto-uzupełniania i live search zapewnią użytkownikom takie doświadczenia, jakie znają z codziennego wyszukiwania w sieci.

Dzięki wyższej skuteczności mechanizmu wyszukiwania chcemy uzyskać lepszą konwersję dla zamówień, które są inicjowane z poziomu wyszukiwarki. Mówiąc prościej, chcemy aby użytkownik wpisując frazę do wewnętrznej wyszukiwarki w systemie Amway Online otrzymywał wyniki odpowiadające jego zapytaniu w taki sposób, aby dokonał zakupu.

Lifting

Na warsztat wzięliśmy także interfejs użytkownika oraz bazę danych, która została "odchudzona" z nadmiaru ciężkich plików PDF, dzięki czemu może teraz działać znacznie wydajniej niż do tej pory.

Metamorfozie poddaliśmy katalog produktów. W efekcie listy produktów są bardziej czytelne i przejrzyste. Zmienił się również mechanizm filtrów. Użytkownikom łatwiej będzie się poruszać po katalogu i trafiać szybciej do tych treści, których poszukują.

Kalkulacja kosztów dostawy

Przeprojektowaliśmy proces zamówienia. Do tej pory koszty pojawiały się dopiero na jego ostatnim etapie. Przez to Przedsiębiorca do samego końca nie wiedział, ile rzeczywiście będzie musiał zapłacić za dostawę. Dostosowaliśmy zatem algorytmy liczące koszty dostawy do specyfiki 6 krajów – Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Turcji, Czech. Dzięki tej zmianie użytkownicy zyskają większe poczucie bezpieczeństwa przy składaniu zamówień. Ma to ogromne znaczenie dla całości doświadczenia (customer experience) płynącego z interakcji z systemem.

Budowanie lojalności

Według statystyk najważniejsze dla budowania lojalności klienta wobec marki jest dostarczenie wysokiej jakości produktu oraz dobrej obsługi klienta. Brak któregoś z tych dwóch elementów całkowicie przekreśla szansę na konsumencką lojalność. Dlatego obecnie pracujemy nad modułem rejestracji klienta indywidualnego.
Marka musi też utrzymywać kontakt, by budować lojalność. W tej chwili oznacza to dostarczanie dodatkowej, użytecznej wartości.

Stąd wkrótce czeka nas kreatywna transformacja treści na portalu w sekcji dla Przedsiębiorców.

Regulacje rosyjskie - zapewnienie zgodności dzięki inwencji technicznej

Sytuacja

Na początku września w Federacji Rosyjskiej weszły w życie nowe przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych obywateli tego kraju. Zgodnie z nimi międzynarodowe firmy działające na terenie Rosji i Kazachstanu muszą zapisywać dane na temat obywateli na serwerach znajdujących się na terenie Federacji.

Wyzwania

 • Wydzielenie ze scentralizowanej infrastruktury udostępnianej całej Europie Środkowo-Wschodniej procesów związanych z rejestracją i działalnością obywateli FR do odrębnego data center znajdującego się na terenie tego kraju
 • Krótki czas na zrealizowanie zadania
 • Działanie na trudnym, nieprzewidywalnym i zmiennym rynku

"Projekt polegał m.in. na uruchomieniu nowej instancji całego środowiska e-commerce na terenie Federacji Rosyjskiej, które byłoby w jak największym stopniu niezależne od infrastruktury utrzymywanej w Warszawie".

Norbert Pabiś

Dyrektor Pionu Technologii

e-point SA

Linkedin logo

1 etap: organizacja infrastruktury na miejscu

Opracowano trzy możliwe rozwiązania problemu:

A. Zakup sprzętu w Polsce i przetransportowanie go do rosyjskiego data center, zdalna konfiguracja

Dlaczego nie wybrano tej drogi: kontrola graniczna byłaby długotrwała i drobiazgowa ze względu na obecną sytuację polityczną. Dlatego też potrzebna infrastruktura technologiczna najprawdopodobniej nie dotarłaby na czas.

B. Skorzystanie z chmury obliczeniowej

Holenderska firma hostingowa posiadała zarówno wymaganą infrastrukturę, jak i fizyczne serwery w Federacji Rosyjskiej.
Dlaczego nie wybrano tej drogi: ze względu na warunki licencjonowania koszty wykorzystania infrastruktury bardzo by wzrosły, przez co z punktu widzenia wdrożenia byłyby nieopłacalne.

C. Zakup sprzętu na terenie Federacji Rosyjskiej

Dlaczego to rozwiązanie zostało wybrane.

Nie mogliśmy po prostu zamówić serwerów u dostawcy i czekać na dostawę, która również podlegała problemom z odprawą celną. Musieliśmy znaleźć dostawcę, który posiada sprzęt gotowy do instalacji oraz dostosować nasze plany dotyczące infrastruktury do tego co jest dostępne od ręki, a spełnia nasze wymagania - wyjaśnia Norbert Pabiś, Dyrektor Pionu Technologii w e-point S.A.

"Nie mogliśmy po prostu zamówić serwerów u dostawcy i czekać na dostawę, która również podlegała problemom z odprawą celną. Musieliśmy znaleźć dostawcę, który posiada sprzęt gotowy do instalacji oraz dostosować nasze plany dotyczące infrastruktury do tego co jest dostępne od ręki, a spełnia nasze wymagania".

Norbert Pabiś

Dyrektor Pionu Technologii

e-point SA

Linkedin logo

2 etap: migracja oprogramowania

Wszystkie niezbędne prace związane z konfiguracją i instalacją nowego środowiska odbywały się zdalnie. Instalacja niezbędnych komponentów odbywała się etapami. W pierwszym kroku skonfigurowano środowisko sieciowe, aby następnie za jego pomocą uruchamiać kolejne serwery. Wykorzystano autorskie rozwiązania e-point wspierające zdalną administrację oraz skrypty automatyzujące instalację wybranych komponentów aplikacyjnych.

Produkcyjne uruchomienie platformy e-commerce na tak przygotowanej platformie poprzedziły testy prowadzone przy zaangażowaniu klienta. Przeprowadzono też ostateczny audyt bezpieczeństwa i stabilności środowiska.

"Obecnie klienci korzystający z systemu e-commerce z domeny przeznaczonej dla Rosji i Kazachstanu są obsługiwani przez system działający na terenie Federacji Rosyjskiej".

Ługasz Łagudza

Kierownik Zespołu MLM

e-point SA

Efekty:

 • zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
 • uruchomienie dodatkowego, dedykowanego ośrodka przetwarzania
 • zaprojektowanie i pozyskanie niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieciowej i serwerowej
 • integracja z innymi zasobami informatycznymi globalnej sieci klienta
 • w pełni zdalna konfiguracja wszystkich warstw środowiska

Dodatkowe korzyści:

Zdobycie bezcennego doświadczenia, kontaktów i bazy operacyjnej na terenie Federacji Rosyjskiej, co stanowi doskonały punkt wyjścia do realizowania kolejnych projektów w tym kraju.

"Jesteśmy gotowi, aby na podobnym fizycznym środowisku - w sposób całkowicie zdalny - uruchomić podobne środowisko aplikacyjne".

Norbert Pabiś

Dyrektor Pionu Technologii

e-point SA

Linkedin logo

Możemy pomóc również Tobie. Napisz do nas, a my przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb biznesowych i ustalimy, co możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów Twojej firmy.

Porozmawiajmy. Napisz do nas.

Podobne case studies