eSign: przełom w rozwoju sieci direct selling

Amway

Pozyskiwanie nowych dystrybutorów i rozwój sieci MLM stały się łatwiejsze.

Amway chce zwiększyć liczbę rejestrujących się po raz pierwszy użytkowników, a ci muszą mieć możliwość bezproblemowego przejścia przez proces rejestracji.

Procedura stosowana do tej pory była długa i skomplikowana. eSign rozwiązuje wszystkie problemy oferując przyjazne dla użytkownika, cyfrowe rozwiązanie. eSign umożliwia właścicielom firm rejestrującym się za pośrednictwem internetowej platformy Amway podpisywanie umów w formie elektronicznej. System został wdrożony już pilotażowo na 3 pierwszych rynkach, na których podpisano za jego pomocą niemal 50% wszystkich umów. Jest to doskonały prognostyk jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych użytkowników. Przed końcem roku platforma eSign będzie działać już na wszystkich 27 europejskich rynkach firmy Amway.

Klient
Amway

 

Zobacz online

Natychmiastowe wdrożenie

eSign to widget umożliwiający składanie elektronicznych podpisów, opracowany przez Adobe. Dzięki temu całkowicie cyfrowemu rozwiązaniu udało się wyeliminować z procesu rejestracji dokumenty papierowe, które użytkownicy musieli drukować, podpisywać i wysyłać tradycyjną pocztą. Wyeliminowano także zwroty błędnie wypełnionych formularzy. W efekcie proces zatwierdzania nowych umów trwa teraz 5 razy krócej niż wcześniej. Technologia eSign sprawia, że proces rejestracji staje się bardziej atrakcyjny dla nowych aplikantów, dlatego w pierwszym miesiącu na skorzystanie z tego właśnie rozwiązania zdecydowała się aż połowa użytkowników.

Utrzymanie klienta

Po pomyślnym zakończeniu fazy pilotażowej w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii, rozwiązanie eSign zostało wdrożone również w Czechach, Słowenii, Słowacji, Węgrzech, Chorwacji, Rumunii, Grecji, Norwegii, Danii oraz Szwecji. W ciągu kolejnych 2 miesięcy proces rejestracji będzie mógł zakończyć się złożeniem elektronicznego podpisu także we Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Niemczech, Włoszech i Austrii. Wykorzystanie rozwiązania cyfrowego na ostatnim etapie procesu rejestracji stanowi odpowiedź na zgłaszane przez użytkowników oczekiwania. Przewidujemy, że liczba odrzucanych w tej fazie rejestracji spadnie o 1,5%.

Wartość biznesowa

Możliwa dzięki wykorzystaniu nowej technologii automatyzacja procesu analizy dokumentów papierowych zmniejszy obciążenie dwóch zaangażowanych w całą procedurę działów firmy Amway, przynosząc zarówno oszczędności czasu, jak i pieniędzy. Wyższy udział pomyślnych rejestracji oznacza większą liczbę zamówień i wzrost potencjalnych przychodów. Oczekiwana wartość biznesowa zostanie osiągnięta dzięki bezproblemowemu przeprowadzeniu użytkowników przez wszystkie etapy niezbędne do złożenia przez nich pierwszego zamówienia.

Rozpoczęcie działalności w ramach organizacji Amway wymaga wykonania trzech czynności: zarejestrowania się, złożenia pierwszego zamówienia oraz podpisania umowy. eSign eliminuje przeszkodę, która utrudniała przejście przez cały proces lub nawet zniechęcała klientów do jego rozpoczęcia. Podpis cyfrowy stanowi ważny krok przyczyniający się do rozbudowy sieci MLM firmy Amway.

Podobne case studies