Badania z użytkownikami

 

Masz gotowe rozwiązanie lub właśnie nad nim pracujesz? Sprawdzimy je podczas badań użyteczności i przygotujemy rekomendacje, jak poprawić zoptymalizować doświadczenie użytkowników i zoptymalizować Twoje rozwiązanie.

Kiedy możemy Ci pomóc?

Chcesz sprawdzić, czy koncepcja Twojego rozwiązania spełnia oczekiwania użytkowników i będzie łatwa w użyciu

Potrzebujesz rekomendacji do dalszego rozwoju istniejącego rozwiązania pod względem doświadczeń użytkownika

Chcesz mieć przekonujące dane i argumenty nt. produktu dla decydentów oraz zespołu projektowego

Dlaczego ta usługa jest ważna?

 • Obserwacja prawdziwych użytkowników dostarcza wiedzy na temat ich zachowania i sposobu korzystania z Twoich produktów i usług. Już nawet grupa 6 osób pozwala wykryć 80-90% wszystkich problemów z użytecznością.
 • Badania pozwalają uniknąć nietrafionych, kosztownych decyzji i zwinnie udoskonalać projekt. Według Roberta S. Pressmana każdy dolar wydany na rozwiązanie problemu wykrytego jeszcze w trakcie projektowania to oszczędność 10 dolarów, które kosztowałoby usunięcie tego samego problemu podczas developmentu i nawet wielokrotności 100 dolarów na poprawki po wdrożeniu.
 • Badania użyteczności są źródłem nowych inspiracji do rozwoju produktów, które bazują na faktach i obserwacjach, a nie intuicji i deklaracjach. Sesje badawcze pozwalają szybciej podejmować właściwe decyzje projektowe i ułatwiają stworzenie wspólnej płaszczyzny dyskusji dla zespołów projektowych.
 • Badania i raport końcowy dostarczają uniwersalnej wiedzy na temat użytkowników również spoza zakresu danego projektu, co ułatwia planowanie kolejnych działań.

W jaki sposób Ci pomożemy?

Przeprowadzimy przygotowanie merytoryczne

 

 

 • Pomożemy Ci określić potrzeby, cele i grupę badawczą
 • Zarekomendujemy najlepszą formę badania – zdalną lub w studio badawczym
 • Dobierzemy narzędzia i metody do celów projektowych
 • Opracujemy scenariusz badania
Zajmiemy się logistyką badań

 

 • Zajmiemy się rekrutacją respondentów
 • Rozliczymy udział respondentów w badaniach
 • Zorganizujemy wynajem studia badawczego
 • Skonfigurujemy sprzęt i programy badawcze
 • Zajmiemy się rejestracją dźwięku i obrazu z badań
Przeprowadzimy sesje badawcze

 

 • Przeprowadzimy badania zgodnie ze scenariuszem
 • Zaproponujemy szybkie zmiany scenariusza lub prototypu między sesjami
 • Zapewnimy obserwatora na bieżąco spisującego notatki z badań
 • Zapewnimy możliwość obserwacji badania przez Twój zespół projektowy
Przygotujemy raport badawczy

 

 • Przeprowadzimy analizę obserwacji i wyciągniemy wnioski badawcze
 • Zbierzemy cytaty lub wycinki nagrań pokazujące najważniejsze zagadnienia ujęte w raporcie
 • Wskażemy konkretne problemy i oczekiwania użytkowników - również te niewyrażone wprost
 • Zarekomendujemy skuteczne działania poprawiające doświadczenie użytkowników
 • Zaprezentujemy Twojemu zespołowi finalny raport z wnioskami

Narzędzia wspierające zdalne
badania UX

Czytaj

Techniki badawcze 

Tworząc scenariusz badawczy wykorzystujemy sprawdzone metody badawcze dostosowane do specyfiki projektu. Stosujemy m.in. takie techniki jak:

Test zadaniowy
Test, który polega na wykonaniu przez respondenta kilku zadań z zakresu kluczowych ścieżek użytkownika. Test prowadzony jest na żywo, w tzw. protokole głośnego myślenia.

Test 5 sekund
Test pozwalający określić, jakie kluczowe elementy zauważa użytkownik podczas bardzo krótkiej ekspozycji na stronie w określonym celu.

IDI
Bezpośrednia rozmowa z pojedynczą osobą badaną wg ustalonego scenariusza, która pozwala lepiej poznać jej oczekiwania i motywacje.

Ankieta badawcza
Zestandaryzowany zestaw pytań stanowiący uzupełnienie innych technik badawczych. Przy większych próbach badawczych pozwala łatwo porównać wyniki między kolejnymi wersjami rozwiązania.

Card-sorting
Badanie wspierające tworzenie intuicyjnej dla użytkownika architektury informacji, np. kategorii menu, segmentacji itp.

Tree-testing
Badanie pozwalające zweryfikować łatwość poruszania się użytkowników w architekturze informacji na stronie, np. po menu czy stronach dystrybuujących ruch.

Wywiady w diadach
Rozbudowana wersja IDI, w której wywiad polega na dyskusji dwóch osób z grupy docelowej pod okiem moderatora.

Grupa focusowa
Ściśle moderowana dyskusja w większej grupie (do 6 osób) dotycząca konkretnego problemu związanego z rozwijanym produktem. Na ogół trwa od 90 do 120 minut.

Warsztaty kreatywne
Warsztaty wykorzystujące techniki projektowania partycypacyjnego i design thinking nastawione na głębokie poznanie potrzeb potencjalnych użytkowników poprzez zaproszenie ich do tworzenia własnych rozwiązań.

Highlight testing
Respondent otrzymuje wydruk strony, na którym  zaznacza kolorami fragmenty, które są dla niego jasne i wspierają wykonanie zadania, oraz te, które są trudne/niezrozumiałe.

Cloze deletion test
Badany otrzymuje krótki tekst powiązany ze stroną, z którego usunięto wybrane słowa, i uzupełnia go na podstawie kontekstu. Badanie pozwala określić trudność tekstu.

 

Co jeszcze możemy Ci zaproponować? 

Niektóre wyzwania badawcze mogą wymagać dodatkowych metod, aby produkty czy usługi były jeszcze bardziej użyteczne i zoptymalizowane. Odpowiadając na indywidualne potrzeby Twojej organizacji możemy zaoferować Ci również:

Ekspercki audyt UX

Wnikliwie przeanalizujemy Twoje rozwiązanie pod kątem zrozumiałej komunikacji i zgodności z dobrymi praktykami UX. Wskażemy i uargumentujemy obszary do poprawy oraz zarekomendujemy działania naprawcze.

Badania eye-trackingowe

Określimy punkty skupienia wzroku respondentów w testach zadaniowych za pomocą eye-trackera.

Analityka webowa

Uzupełnimy badania o analizę danych z dowolnych narzędzi analityki internetowej, np. Google Analitycs czy Majestic.
 

Badania ilościowe online

Zaprojektujemy i przeprowadzimy zautomatyzowane badania ilościowe online.

e-point SA pierwszą polską firmą z certyfikatem Conversion Optimization

box-e-point-sa-pierwsza-polska-firma-z-certyfikatem-conversion-optimization

Dlaczego warto z nami pracować?

Realizowaliśmy badania dla największych firm w Polsce, m.in. PZU, Pekao SA czy ING Banku Śląskiego.

Nasi badacze ściśle współpracują z projektantami UX, dzięki czemu rekomendacje badawcze są poparte wiedzą i doświadczeniem z zakresu użyteczności.

Organizujemy badania skutecznie. Mamy własną bazą zaufanych współpracowników: agencji rekruterskich oraz fokusowni w różnych miastach w Polsce.

Formułując wnioski i rekomendacje z badań możemy wesprzeć się analityką webową, dzięki czemu feedback z badania będzie miał poparcie w wielu źródłach, a poprawa rozwiązań będzie mogła być mierzalna.

Zobacz również