Wdrożenie CMS

Portal jest sercem komunikacji firmy w kanale digital i osią relacji z klientami. To tu szukają oni informacji o produktach i usługach, zadają pytania, tu zaczynają procesy obsługowe i sprzedażowe.

Dlatego dobrze zaprojektowany portal ma dla firmy fundamentalne znaczenie. Stawia też duże wyzwanie - szczególnie wtedy, gdy oferta jest skomplikowana i szeroka, przez co klient przed zakupem musi zdobyć sporo wiedzy, by podjąć decyzję.

Od 21 lat tworzymy portale dla liderów

W e-point specjalizujemy się w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu portali, które oferują szereg narzędzi wspierających pracę zespołów odpowiadających za sprzedaż i marketing internetowy. Z naszych rozwiązań korzystają największe banki i instytucje finansowe w Polsce i Europie.

Content-Driven Design

Ponieważ portal spełnia tak wiele istotnych funkcji, trzeba podejść do niego w sposób holistyczny. Dlatego stosujemy podejście Content-Driven Design, czyli proces UX nastawiony na komunikację. Zaczynamy od zrozumienia użytkownika końcowego (m.in. przez badania) oraz potrzeb klienta (jego strategii, ekspertyzy, oferty).

Treści dopasowujemy do kontekstu klienta, do sposobu, w jaki wyszukuje informacje i urządzeń, z których korzysta. Dzięki temu użytkownicy z łatwością poruszają się po rozbudowanych katalogach i zawsze trafiają do informacji, których potrzebują.

Wokół katalogu produktów budujemy mechanizmy prosprzedażowe: interaktywne narzędzia, formularze, mikrointerakcji. W efekcie portal aktywnie wspiera sprzedaż lub umożliwia użytkownikowi samoobsługę, przez co uzupełnia i odciąża tradycyjne kanały: oddziały i call center.

"Chcieliśmy nie tylko stworzyć nowoczesny, uwzględniający najnowsze trendy w projektowaniu portal, ale przede wszystkim ułatwić naszym klientom znajdowanie i wybieranie produktów bankowych, a tym samym uczynić z serwisu ważne narzędzie sprzedażowe".

Radosław Kozłowski

Dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu Bankowości Internetowej

Bank BGŻ BNP Paribas

Proces: design sprinty i ścisła współpraca z klientem

Duże portale dla dużych firm to przedsięwzięcia trwające 8-12 miesięcy i angażujące 30-40 osób, wymagające odpowiedniej metodyki. Przez 21 lat wypracowaliśmy autorski, sprawdzony w boju proces, który obejmuje wszystkie aspekty budowania portalu: od koncepcji kreatywnej, przez architekturę informacji, strategię komunikacji, opracowanie treści docelowych, projekt UX i projekty graficzne, badania, aż po wdrożenie, własny CMS i późniejszą optymalizację i rozwój.

W proces aktywnie włączamy klientów. Stała współpraca z przedstawicielami biznesu pozwala nam zdobywać wiedzę, weryfikować pomysły i odkrywać wspólnie rozwiązania, które często wychodzą poza ramy projektu.

"To e-point pokazał nam, że nasza wirtualna półka z produktami jest zbyt zawiła. Przekonał nas do skoncentrowania się na najważniejszych punktach, przez co teraz np. nie mówimy już o pięciu różnych kontach osobistych. Zamiast tego zgromadziliśmy ich zalety pod wspólną marką, wyróżniając jedynie cechy zmienne. Dziś już wiemy, że to działa!".

Cezary Żmuda

Szef Działu Internetowego, ING Bank Śląski

Stosujemy metodę sprintów projektowych, dopasowanych do specyfiki projektu. Dzięki temu sprawnie identyfikujemy nowe wyzwania w pracy nad portalem oraz stale monitorujemy postępy. To gwarantuje wdrożenie w zakładanym terminie i budżecie.

e-point CMS do zadań specjalnych

Portal to nie tylko dobra koncepcja, sprzedaż i piękny interfejs dla klienta. Żeby zapewnić sprawne działanie, musi oferować szereg narzędzi wspierających pracę zespołów odpowiadających za sprzedaż i marketing internetowy. Dostarcza nam to nasz autorski e-point CMS, którego głównymi
zaletami są:

     Zarządzanie strukturą dokumentów

     Tworzenie landing pages

     Zarządzanie SEO i skryptami śledzącymi

     Edytory WYSIWYG pozwalające edytować wszystkie elementy stron

     Komponenty do zarządzania mechanizmami prosprzedażowymi
           (wykresami, kalkulatorami czy mapą placówek)

     Wersjonowanie dokumentów

     Śledzenie zmian

     Zarządzanie czasem publikacji

     Rozbudowany system uprawnień, który pozwala np. zlecać zadania zewnętrznym agencjom

Proces budowania portalu: aspekty techniczne

Równolegle do opisanego powyżej koncepcyjnego i designerskiego nurtu prac prowadzone są cały czas prace technologiczne:

Analiza otoczenia i architektury systemów: Jakie systemy będą zintegrowane z CMS? Czy CMS będzie importował dane z wewnętrznych systemów firmy? Może katalog produktów, może kursy walut lub notowania papierów wartościowych? Czy będzie potrzebna integracja z systemami trzecimi, np. bazami danych GPW, NBP lub narzędzi rekrutacyjnych?

Analiza wymagań bezpieczeństwa oraz zarządzania użytkownikami. Czy w firmie są polityki i formalne wymagania, które musi spełnić CMS, aby dopuszczono go do użytku? Czy należy go zintegrować z wewnętrznym systemem klasy IAM lub choćby ActiveDirectory? Czy operacje użytkowników powinny być zapisywane do logów audytowych?

Zaprojektowanie oraz zbudowanie dedykowanych, specjalistycznych funkcji i punktów integracji. Każde wdrożenie CMS w dużej korporacji wymaga customizacji narzędzia i jego integracji z istniejącymi rozwiązaniami. Czasami mamy do czynienia z nowoczesnymi API opisanymi na Swaggerze, a czasami trzeba się pogodzić z systemami starszej generacji, wystawiającymi pliki CSV na serwerach FTP.

Zaprojektowanie i zbudowanie infrastruktury sieciowej. Estymacje ruchu na portalu oraz wymagania odnośnie do akceptowanej niedostępności (SLA) pozwalają zaprojektować infrastrukturę sieciową. Ile ma być serwerów w każdej warstwie? Czy konieczne jest rozbicie zasobów na dwie niezależne serwerownie? Czy potrzebne są narzędzia chroniące przed atakami DDoS lub serwery CDN? Czy wreszcie rozwiązanie stoi u klienta (on-premise), w chmurze prywatnej, a może w chmurze publicznej (AWS, Azure, GCP)?

Kiedy środowiska testowe z CMS są gotowe, pora na budowanie drzewa stron i wprowadzanie treści do systemu. Wbrew pozorom w przypadku dużych portali nie jest to małe zadanie. Każda strona jest zbudowana z bogatych wizualnie i atrakcyjnych komponentów i musi uzyskać akceptację wielu interesariuszy. Budując harmonogram projektu, zawsze trzeba planować kilka tygodni na zasilenie systemu produkcyjnymi treściami.

Złożywszy w całość efekty wszystkich prac koncepcyjnych i technologicznych, pora przejść do gruntownych testów. Zaczynamy od testów integracyjnych i sprawdzenia, czy dane sprawnie przepływają między połączonymi systemami we wszystkich środowiskach. W dalszej kolejności przeprowadzamy z klientem testy UAT – tak aby obie strony miały pewność, że klient otrzymuje rozwiązanie, które go w pełni satysfakcjonuje. W kolejnym kroku przeprowadzamy testy wydajnościowe – symulując dużą liczbę odwiedzających, sprawdzamy wydajność infrastruktury i oprogramowania – jak duże mogą być skoki w obciążeniu i czy system odpowiednio się skaluje w takich przypadkach? Równolegle zalecamy, aby zewnętrzna, niezależna od nas firma zweryfikowała całość pod kątem testów bezpieczeństwa.

Wreszcie nadchodzi ten dzień, kiedy po ostatnich szlifach, zainstalowaniu certyfikatów SSL, uzyskaniu wszystkich potrzebnych akceptacji, domeny zostają przepięte i do naszego rozwiązania zaczyna płynąć prawdziwy, produkcyjny ruch. Pierwsze dni lub tygodnie po wdrożeniu obejmujemy portal szczególną opieką, tzw. okresem Hypercare.

Zobacz również