Wdrożenie systemu w wielu krajach

 

  

  Zakres

Obsługa procesu uruchomienia systemu w kolejnych krajach z dostosowaniem do specyfiki lokalnej: języka, walut, integracji, płatności, metod dostawy, itp. W ramach analizy weryfikujemy możliwości konfiguracji obecnego systemu i przedstawiamy wstępny raport opisujący zakres prac z podziałem na zmiany które są tylko konfiguracją, oraz takie które wymagają dodatkowych prac programistycznych. Ponadto zapewniamy wsparcie w trakcie i po uruchomieniu systemu w nowych krajach. Jeśli będzie to potrzebne, nasi specjaliści pracują w siedzibie klienta poza granicami Polski.

Co zrobimy:

 • przeanalizujemy wymagania biznesowe i techniczne
 • opiszemy zakres zmian funkcjonalnych potrzebnych dla nowych krajów
 • dostosujemy aplikacje do uwarunkowań lokalnych nowych krajów
 • zmigrujemy dane
 • zapewnimy wsparcie w trakcie i po uruchomieniu systemu w nowych krajach

Jak to zrobimy:

 • zapewnimy dedykowany zespół specjalistów
 • zintegrujemy platformę do tłumaczeń z kodem źródłowym aplikacji
 • będziemy koordynować prace nad tłumaczeniami
 • do migracji danych użyjemy naszych gotowych narzędzi lub wytworzymy dedykowane
 • będziemy koordynować prace integracyjne, w tym także prace prowadzone przez innych dostawców
 • przetestujemy system z powiększonym wolumenem danych i pod większym obciążeniem
 • jeśli będzie to potrzebne, nasi specjaliści będą pracować w siedzibie klienta poza granicami Polski

  Dla kogo?

Dla firm posiadających system działający w jednym kraju i planujących poszerzanie swojej działalności w kolejnych rynkach. Wdrożenie w kolejnych krajach może być także kolejnym krokiem po zbudowaniu systemu w ramach usługi wdrożenia e-commerce lub dedykowanej aplikacji.

  Wynik

Wynikiem procesu wdrożenia będzie system gotowy do obsługi biznesu w nowych krajach i rynkach.

  Technologie i narzędzia

  Dlaczego e-point?

 • Posiadamy doświadczenie przy wdrażaniu i utrzymaniu systemów międzynarodowych - pierwszy system dla wielu krajów wdrożyliśmy w 2006 roku.
 • Używamy autorskiej platformy L10n, która usprawnia proces tłumaczenia treści i systemów informatycznych.
 • Wdrożenia prowadzimy z użyciem sprawdzonych procesów i narzędzi.
 • Proces wdrożenia planujemy wspólnie z klientem, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i uwarunkowania zewnętrzne.
 • Przykładamy szczególną wagę do ograniczenia ryzyka podczas procesu wdrożenia i zachowania ciągłości biznesu.

  Powiązane usługi

  UX Optimization

  Hosting & Administration

  Wdrożenie e-commerce

  Programowanie aplikacji

Marcin Żuchowicz

CEO | e-point SA

Linkedin logo

 

Przykładowe realizacje: