Ekspansja Międzynarodowa/
E-commerce/
E-eksport

7 powodów, by zainwestować w międzynarodową platformę sprzedaży

Jak skutecznie zarządzać strategią cyfrową firm prowadzących ekspansję w Europie? Potrzebny jest solidny fundament: międzynarodowa platforma sprzedaży, czyli jeden centralny system dla wszystkich rynków.

Europa jako wyzwanie

Europa to wyjątkowy kontynent – na bardzo małym obszarze skupionych jest kilkadziesiąt państw, posługujących się kilkudziesięcioma językami i walutami, posiadających odrębne uregulowania prawne i instytucjonalne, nie wspominając o tradycjach czy kontekście kulturowym.

Choć organizacje takie jak Unia Europejska dążą do ujednolicenia gospodarczego kontynentu, daleko im do realizacji tego celu. Firmy działające w Europie wciąż muszą włożyć wiele wysiłku w przygotowanie się do wejścia na nowy rynek i dopasowania swoich działań do jego specyfiki.

Aby to osiągnąć, często rozwijają lokalne inicjatywy i platformy, dedykowane dla konkretnego kraju. Niestety, takie rozwiązanie na dłuższą metę nie tylko generuje wyższe koszty (związane z utrzymaniem i rozwojem rosnącej liczby systemów), ale też utrudnia zarządzanie strategią cyfrową firmy. Alternatywą jest jeden, uniwersalny, międzynarodowy system, który obejmuje wszystkie rynki.

 

Pobierz darmowego ebooka

Jak zbudować międzynarodową platformę e-commerce?

Międzynarodowa platforma sprzedaży: dlaczego warto?

Wspólna platforma dla wielu krajów to wielki projekt koncepcyjny, technologiczny i organizacyjny. Jednak jego podjęcie otwiera zupełnie nowe perspektywy przed biznesem w skali całego kontynentu. Dla nas to idea warta kodowania.

 

Inter Cars: nowa platforma B2B
e-commerce dla 16 krajów

Zobacz Case Study

Dla międzynarodowego biznesu przynosi ona 7 kluczowych korzyści.

1. Łatwość zarządzania strategią cyfrową w Europie

Międzynarodowa platforma sprzedaży jest narzędziem zarządzania strategią cyfrową firmy na wielu rynkach. To dzięki niej firma może synchronizować wysiłki marketingowe i sprzedażowe, w tym wprowadzać nowe produkty lub oferować nowe usługi jednocześnie na wszystkich swoich rynkach oraz zapewnić spójność doświadczenia marki dla coraz bardziej geograficznie mobilnych klientów i partnerów.

 

 
Maciej Oleksowicz, Prezes Inter Cars, o roli platformy B2B e-commerce w ekspansji międzynarodowej
 

2. Krótszy Time to Innovation

Jeden system dla wielu krajów to także naturalna platforma testowania i rozprzestrzeniania innowacji w świecie cyfrowym. Kreatywna idea, nowa funkcjonalność, usługa, produkt lub po prostu treść, wdrożone i przetestowane z powodzeniem na jednym rynku, mogą zostać szybko wdrożone w całej Europie. Nie ma potrzeby czekać na lokalne implementacje pomysłu, ponieważ technologia staje się narzędziem innowacji i ekspansji.

3. Wyższa jakość i wartość z perspektywy danego rynku

Rynek lokalny lub lokalna jednostka biznesowa dostarcza wyższą wartość i jakość użytkownikom na danym rynku , gdy opiera się na centralnie zbudowanej, dojrzałej i funkcjonalnej platformie oraz korzysta z rozwiązań sprawdzonych w innych krajach . Jednocześnie wiąże się to z niższymi kosztami, gdyż inwestycja w platformę dzielona jest na wiele rynków.

4. Mniejszy koszt całkowity (TCO)

Koszty projektowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju nowoczesnych, zorientowanych na użytkownika, skalowalnych i bezpiecznych platform cyfrowych są bardzo wysokie. Realizacja takich przedsięwzięć osobno dla każdego kolejnego kraju prowadzi do dublowania większości prac i elementów rozwiązania. Często też owocuje niepowodzeniami ze względu na zbyt małe środki zaangażowane na poziomie kraju.

Scentralizowane wdrożenie ogranicza ryzyko niepowodzenia oraz eliminuje koszty powielania wysiłków i wydatków, zarówno w zakresie budowy i wdrożenia jak i, a może przede wszystkim, w zakresie utrzymania i rozwoju.

5. Dojrzała architektura platformy

Każdy projekt międzynarodowej platformy wymaga zebrania lokalnych wymogów, dokonania ich syntezy i przekształcania w ogólne, konfigurowalne elementy - moduły przyszłej platformy. Będą one punktem wyjścia do lokalizacji platformy w trakcie wdrożenia w poszczególnych krajach. Takie podejście sprawia, że architektura systemu jest dogłębnie przemyślana i stabilna, a jednocześnie elastyczna i otwarta na zmiany, jakie niesie świat digital.

6. Wsparcie transgranicznych scenariuszy biznesowych

Platforma obsługująca wiele krajów umożliwia projektowanie i wdrażanie innowacyjnych scenariuszy transgranicznych, które bez niej byłyby trudne do wyobrażenia i realizacji.

Możliwe staje się np.: zamawianie towarów, których brak na danym rynku z innych lokalizacji, tworzenie międzynarodowych łańcuchów dostaw i obsługi, wyspecjalizowanych marketplace’ów , czy też obsługa klientów poza ich macierzystym rynkiem rejestracji. W ten sposób firma może tworzyć zupełnie nowe propozycje wartości.

7. Platforma digital narzędziem ekspansji na kolejne rynki

Kompleksowa, jednolita platforma sprzedażowa pozwala lepiej wykorzystać zarówno potencjał poszczególnych kanałów sprzedaży, jak i wytworzyć między nimi synergię.

Dobrym pomysłem jest wykorzystanie e-commerce do wysondowania zainteresowania ofertą firmy na nowym rynku. Tak robi np. Amway: przed dużą inwestycją w budowę fizycznej obecności w nowym kraju, amerykański gigant zaczyna od uruchomienia tam sprzedaży online. Taką strategię firma zastosowała np. w krajach bałtyckich i Bułgarii, które wydzieliły się odpowiednio z Polski i Rumunii, a także w Kazachstanie, wyodrębniającym się z Rosji.

Dzięki temu e-commerce działa jak program pilotażowy dla kanału offline.

Podsumowanie

Technologia jest ważnym elementem strategii ekspansji międzynarodowej biznesu, szczególnie w e-commerce. Jedna platforma dla wielu rynków oznacza nie tylko optymalizację kosztów, podniesienie wydajności czy lepsze doświadczenie dla użytkowników końcowych, ale też skuteczniejsze, kompleksowe zarządzanie strategią digital na całym kontynencie, a nawet globalnie.