Digital Product Development

 

Kiedy możemy Ci pomóc?

Masz świetny pomysł na produkt lub projekt oparty o technologie internetowe, w który Twoja firma chce zainwestować

Nie masz zespołu IT lub ten którym dysponujesz nie ma doświadczenia w wymaganych obszarach

Realizujesz projekt, ale presja czasu i napięty harmonogram wymaga oddelegowania jego części

Będziemy w stanie też pomóc, jeśli brakuje Ci systemu, który obsłuży Twój specyficzny biznes lub chcesz wymienić obecny system, ale nie da się tego zrobić gotowym produktem.

Czego możesz oczekiwać?

  • Do realizacji Twojego przedsięwzięcia oddelegujemy zespół, w skład którego wejdą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, skupieni na celu,
  • Prowadzimy projekty w metodyce zwinnej, ściśle współpracujemy z product ownerem i ekspertami domenowymi, sprawnie reagujemy na zmiany priorytetów w projekcie,
  • Zapewnimy wsparcie w kształtowaniu procesów wytwórczych oprogramowania według najlepszych praktyk,
  • Dostarczamy aplikacje w nurcie cloud-native, oparte na najnowszych technologiach i w wyznaczonym standardzie bezpieczeństwa.

Dla kogo?

Dla projektów, które mają jasno sprecyzowane cele biznesowe do osiągnięcia, a niekonieczne zostały przeanalizowane lub zaprojektowane technicznie.

Jak działamy?

Działamy w podejściu zwinnym (metodyki empiryczne z rodziny Agile i Lean), które wyjątkowo dobrze sprawdza się przy tworzeniu nowych produktów i projektów trudnych dziedzinowo, jak np. bankowość internetowa czy aplikacje obsługujące procesy finansowe takie jak faktoring. W szybkim czasie przyrostowo dostarczamy wartości biznesowe w postaci kolejnych części produktu i poddajemy je weryfikacji.

Jeśli chodzi o rozmiar projektów, najczęściej tworzymy produkty, które wymagają zaangażowania zespołu od kilku do kilkudziesięciu osób.

Co nas wyróżnia?

Nie jesteśmy body leasingiem

Nie jesteśmy body leasingiem - jesteśmy zespołem, który jest w 100% skupiony na Twoim projekcie i w niego zaangażowany. Z doświadczenia wiemy, że pełna koncentracja uwagi zespołu na jednym projekcie jest fundamentem wyjątkowej jakości współpracy i podstawą końcowego sukcesu.

Body leasing

Dedykowany zespół e-point

wypożyczenie specjalistów IT na określony czas, niezależnie od rozwoju losów projektu na potrzeby projektu tworzymy dedykowany zespół; jego skład i poziom zaangażowania można dostosować w czasie
specjaliści wybierani są na podstawie CV i rekomendacji zleceniobiorcy, rekrutacja może się przeciągnąć, wybrane osoby nie pracowały wcześniej ze sobą pracujemy z najlepszymi ludźmi, których dobrze znamy; członkowie zespołu znają się i pracowali ze sobą, co ułatwia szybki start, efektywną komunikację i współpracę
klient zarządza pracą specjalistów i organizuje ich pracę projektem zarządza lider zespołu, który ściśle współpracuje z product ownerem
firma dostarczająca specjalistów nie ponosi odpowiedzialności za efekty ich pracy ponosimy odpowiedzialność i ręczymy za jakość wytworzonego produktu
rozliczenie w większości przypadków opiera się o roboczogodziny, których realizacja wcale nie musi przynieść oczekiwanego efektu realizujemy cały projekt i dostarczamy efekty zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami

 

Kompleksowe wsparcie i obsługa

Do realizacji Twojego przedsięwzięcia możemy zaangażować zespół o bardzo szerokich kompetencjach:

Kompetencje organizacyjne

doświadczeni project managerowie

Kompetencje projektowe

analitycy i architekci systemów, badacze UX, UX designerzy, UI designerzy i stratedzy

Kompetencje techniczne

programiści back-end i front-end, specjaliści ds. hostingu i architekci infrastruktury

Bierzemy odpowiedzialność za Twój projekt

W działaniu kierujemy się przyjętą przez nas kulturą odpowiedzialności. Jako zespół bierzemy odpowiedzialność za dostarczany przez nas produkt i chcemy się nim chwalić wraz z naszymi klientem.

Continuous delivery i continuous integration

Pracujemy zgodnie z praktyką CD (continuous delivery) i CI (continuous integration), które umożliwiają:

  • skrócenie czasu dostarczenia produktów na rynek (time-to-market),
  • minimalizację prac administracyjnych niezbędnych do łączenia produktów prac wykonanych przez różne osoby i zespoły,
  • uniknięcie powtórzeń,
  • wczesne wykrycie błędów,
  • a w konsekwencji wszystkich powyższych - obniżenie kosztów i wzrost efektywności dostępnych zasobów.

Stawiamy na otwarte i sprawdzone technologie

Wybieramy otwarte technologie, dogodne licencje i dbamy o organizację wiedzy. Pilnujemy tego, aby wiedza w projekcie była dobrze zarządzana - adekwatna, kompletna, dostępna i aktualna. Dzięki temu projekt możemy w odpowiednim momencie efektywnie przekazać do dalszego samodzielnego rozwijania przez klienta.

Technologie i narzędzia dobieramy do potrzeb projektu, jednak najczęściej korzystamy z:

Java lub Kotlin

Angular lub React

Docker

Jira Agile

IntelliJ Idea Ultimate

Rezultaty prac zespołu

Wynikiem zaangażowania dedykowanego zespołu są kolejne, działające części aplikacji dostarczane co 2-3 tygodnie w sprintach (w rozumieniu metodyki SCRUM) i prezentowane właścicielowi produktu po stronie klienta. Efektem cyklu sprintów jest gotowy, innowacyjny produkt internetowy.

Powiązane usługi

Zobacz również