PIM/
E-commerce/
Digital Experience

Pimcore: przewodnik dla managerów

Pimcore to platforma do zarządzania informacją produktową, z której korzysta już ponad 80 tysięcy firm w 56 krajach w tym Burger King, AUDI, IKEA czy T-Mobile. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klientów, którzy rozważają wdrożenie Pimcore. 

1. Co to jest Pimcore?

Pimcore to platforma open source klasy enterprise umożliwiająca scentralizowane zarządzanie:

 • danymi produktowymi (PIM/MDM), 
 • doświadczeniami użytkowników (CMS/UX),
 • zasobami cyfrowymi (DAM). 

Pimcore zapewnia solidną podstawę z ogólną funkcjonalnością dla wszystkich rodzajów aplikacji internetowych, a tym samym umożliwia szybki rozwój i tworzenie kolejnych rozwiązań. Pozwala na integrację, konsolidację oraz zarządzanie dowolnym typem i ilością danych pochodzących z wielu rozproszonych źródeł wewnątrz organizacji w tym:

 • ERP,
 • MDM,
 • pliki typu XLS czy CSV,
 • dokumenty tekstowe,
 • niezależne bazy danych.

2. Co wyróżnia Pimcore na tle innych rozwiązań?

W odróżnieniu od systemów ERP, które służą do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa czy platform e-commerce, które umożliwiają obsługę sprzedaży online, w swojej podstawowej formie Pimcore koncentruje się przede wszystkim na informacjach produktowych. Automatycznie pobiera dane z wielu zintegrowanych systemów oraz zapewnia, że informacje w katalogu produktów są zawsze aktualne, spójne i dopasowane do potrzeb różnych kanałów sprzedażowych oraz urządzeń.

To, co wyróżnia Pimcore na tle innych rozwiązań klasy PIM to m.in.:

 • duża elastyczność systemu i możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb organizacji;
 • ekosystem programistyczny oparty na API, który pozwala na tworzenie nowych i pobieranie gotowych rozszerzeń (np. istnieje wtyczka dodająca funkcjonalności pełnoprawnego sklepu e-commerce);
 • ponad 130 globalnych partnerów, którzy wspierają przedsiębiorców we wdrożeniach i pomagają tworzyć indywidualne rozwiązania.

3. Jakie typy danych są wspierane przez Pimcore?

Pimcore wspiera i pozwala w dowolny sposób modelować ponad 40 typów danych tj.:

 • dokumenty (np. pliki DOC, XLS, CSV, PDF),
 • zdjęcia i grafiki,
 • pliki video,
 • pliki dźwiękowe itp.

Dzięki temu system umożliwia tzw. rich content, czyli bogatych treści, które wykorzystują różnorodne formy contentu do tworzenia atrakcyjnych i angażujących opisów produktowych. 

Dobrym przykładem wykorzystania rich content w e-commerce jest karta produktowa czytnika ebooków Kindle na Amazon.com.

4. Jaki dostęp do danych zapewnia Pimcore?

Dane w Pimcore są podzielone na 3 grupy: 

 • Documents - reprezentują szablony stron www, które możemy udostępniać oraz prezentować w nich dane;
 • Assets - reprezentują pliki wykorzystywane w systemie tj. zdjęcia, mp3, PDF;
 • Data objects - reprezentują wszystkie obiekty, które stworzyliśmy w systemie na podstawie zdefiniowanych wcześniej klas.

Zadania dotyczące zarządzania danymi wykonuje się z poziomu panelu administratora. Pimcore pozwala na przechowywanie danych w zagnieżdżonych folderach oraz wyszukiwanie informacji po wartości pól. Dzięki temu użytkownik zyskuje intuicyjną wyszukiwarkę i błyskawiczny dostęp do informacji. 

Ponadto system udostępnia funkcjonalność gridów, za pomocą której można tworzyć definicję filtrów z dowolną prezentacją danych i ich relacji. W panelu administratora można również łatwo edytować dane i tworzyć customizowane wykresy, a w przypadku potrzeby dokonania dokładniejszej analizy - eksportować je do plików zewnętrznych.

Pimcore Demo

5. Czy Pimcore narzuca swój model danych czy jest elastyczny? 

Pimcore nie narzuca swojego modelu danych. Po instalacji wszystko należy skonfigurować samodzielnie. Pozwala to na dowolne dostosowanie struktury modeli danych do potrzeb biznesowych.

Aby utworzyć nową klasę danych, należy określić i skonfigurować wszystkie potrzebne pola i ich typy. Na przykład dla produktu należałoby zdefiniować pola tj.: 

 • SKU, 
 • ISBN, 
 • nazwa, 
 • opis, 
 • cena, 
 • zdjęcia,
 • inne dowolnie dobrane parametry. 

Następnie można tworzyć relacje między klasami, definiować hierarchię kategorii produktowych czy statusów oraz ustalać podstawowe warunki poprawności danych. Natychmiast po stworzeniu struktury klas można uzupełniać system nowo stworzonymi obiektami (tzw. instancjami klasy). 

Modelowanie danych w Pimcore

6. Jaka jest skalowalność rozwiązania Pimcore?

Pimcore jest bardzo skalowalną platformą. Można ją wykorzystać zarówno w małych przedsiębiorstwach jak i w międzynarodowych organizacjach, które zarządzają ogromnymi zasobami cyfrowymi i milionami użytkowników. 

Pimcore jest w stanie przetworzyć bardzo dużą ilość danych w czasie rzeczywistym. Ponadto oprogramowanie zapewnia więzy spójności i informuje jeśli jakieś informacje produktowe są obecnie zmieniane przez innego pracownika. Dzięki Pimcore administratorzy i użytkownicy korzystający z serwisu nie obniżają jego funkcjonalności i wydajności. Wysoka skalowalność jest efektem zastosowania wiodących, stale aktualizowanych technologii tj. MySQL, PHP, Elastic Search, Mongo DB i Varnish.

7. Jak wygląda wdrożenie Pimcore?

Wdrożenie polega na instalacji aplikacji na własnym serwerze lub dedykowanym rozwiązaniu w chmurze. Następnie trzeba odpowiednio skonfigurować środowisko oraz zaimplementować konkretne funkcjonalności i integracje, pozwalające na spełnienie wymagań biznesowych.

W praktyce każde wdrożenie Pimcore przebiega inaczej i w dużej mierze zależy od zakresu projektu oraz czynników takich jak:

 • ilość i jakość danych,
 • liczba i rodzaj źródeł danych,
 • potrzeby i cele biznesowe (np. międzynarodowy charakter biznesu),
 • integracje z systemami zewnętrznymi (np. MDM, ERP, e-commerce, CMS),
 • liczba obsługiwanych procesów,
 • liczba osób odpowiadających za dane.

Pimcore, dzięki swojej modularności, może być wdrażany małymi etapami, co jest bardzo korzystne przy długofalowej transformacji. Trzeba pamiętać, że nie jest to oprogramowanie typu OOTB, gotowe do użycia od razu. Aby zacząć korzystać z systemu konieczna będzie pomoc doświadczonego programisty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym case z study, w którym krok po kroku opisujemy, jak wdrożyliśmy Pimcore dla firmy Iglotex będącej liderem na rynku żywności mrożonej w Polsce.

8. Ile kosztuje wdrożenie Pimcore?

Koszt wdrożenia zależy do tego, na którą z trzech wersji systemu się zdecydujemy.  

 1. Pimcore Community - darmowa wersja, która zapewnia wszystkie podstawowe funkcjonalności z nieograniczonym zasobem danych na licencji GPLv3 (wolne i otwarte oprogramowanie), bez wsparcia technicznego.
 2. Pimcore Enterprise - komercyjna wersja obejmująca dostęp do wszystkich rozszerzeń dla przedsiębiorstw, długoterminowe wsparcie (LTS), wsparcie SLA, oraz dodatkowe szkolenia i konsultacje dla pracowników.
 3. Pimcore Unlimited - rozszerzona wersja Enterprise zawierająca nielimitowane instalacje systemu oraz dostosowanie rozwiązań w chmurze do konkretnych potrzeb.

Bezpłatna wersja Pimcore zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych funkcjonalności, które zaspokajają potrzeby większości firm. Ponadto twórcy oprogramowania udostępniają dodatkowe pakiety stałych godzin wsparcia, które można wykupić niezależnie od posiadanej licencji. Płatne wersje systemu są przeznaczone przede wszystkim dla organizacji, które oczekują długoterminowego wsparcia (LTS) i pomocy technicznej objętej umową SLA. 

9. Co wpływa na koszty utrzymania Pimcore?

Koszt utrzymania Pimcore zależy od wielu czynników, takich jak:

 • ilość przetwarzanych danych,
 • liczba dedykowanych funkcjonalności,
 • integracje z systemami wewnętrznymi,
 • rodzaj hostingu,
 • dodatkowe wsparcie techniczne.

Koszt utrzymania aplikacji można optymalizować na wiele sposobów. Na przykład wdrażając Pimcore Enterprise jako narzędzie Cloud/PaaS oszczędzisz na hostingu aplikacji. Ogromną pomocą w utrzymaniu platformy po stronie aplikacji jest też ustalenie dokładnych wytycznych dotyczących wykonywania poszczególnych procesów. Im większy wysiłek poświęcisz na analizę potrzeb, tym łatwiejsze i tańsze będzie utrzymanie systemu. 

Pimcore pozwala zabezpieczać dane i ochronić je przed niespójnością poprzez tworzenie podstawowych więzów integralności. Są to zasady, których obiekty muszą bezwzględnie przestrzegać np. które pola są obligatoryjne i/lub nieedytowalne, jakie wartości mogą przyjmować, jakie obowiązkowe relacje muszą między nimi zachodzić itp. Pimcore umożliwia też tworzenie ról dla użytkowników, dzięki którym widzą oni w systemie tylko te informacje, których potrzebują. Wszystko to przekłada się na lepsze zarządzanie danymi i w efekcie owocuje zmniejszeniem kosztów utrzymania. 

10. Czy Pimcore umożliwia integrację z innymi narzędziami?

Pimcore jest narzędziem typu open source napisanym w oparciu o framework Symfony, który jest intensywnie rozwijany i wspierany od wielu lat. Narzędzia do integracji za pomocą REST api, SOAP czy coraz to popularniejszego języka GraphQl stanowią integralną część ekosystemu.

Duża społeczność zgromadzona wokół tej technologii pozwala na ogromną elastyczność programistyczną. Dzięki temu można szybko i skutecznie wdrażać integracje z dowolnymi systemami zewnętrznymi lub samemu stać się dostawcą danych. Pimcore można zintegrować m.in. z:

 • MDM,
 • CMS,
 • ERP,
 • DAM,
 • E-commerce
 • marketplace’ami itp.

Do integracji ze znanymi narzędziami takimi jak Amazon Web Service, Azure, Google Cloud istnieją gotowe paczki programistyczne, nazywane SDK (software development kit), które udostępniają niezbędne interfejsy programistyczne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie pisać dedykowane integracje i w dowolny sposób przetwarzać dane. W Pimcore można wykorzystać wszystko, co oferuje nam ekosystem PHP. 

11. W jaki sposób Pimcore może wspierać sprzedaż?

Pimcore wspiera sprzedaż w wielu wymiarach, dzięki takim funkcjom jak:

 • zarządzanie treścią w wielu kanałach sprzedaży (content as a service),
 • mobile marketing,
 • marketing automation,
 • wielojęzyczność,
 • optymalizacja SEO,
 • personalizacja CX,
 • targetowanie behawioralne,
 • profilowanie użytkowników i zbieranie danych.

Wdrożenie Pimcore prowadzi do poprawy jakości danych produktowych wykorzystywanych podczas tworzenia materiałów wsparcia sprzedaży i treści marketingowych. Dowolność w modelowaniu danych, tworzenia warstwy prezentacji i integracji z dowolnymi narzędziami e-commerce oraz marketplace’ami (np. eBay, Amazon, Allegro) pozwala szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek w wielu kanałach sprzedaży. 

Jakie problemy rozwiązuje PIM:

Narzędzia do optymalizacji wydajności marketingowej pozwalają tworzyć spersonalizowane oferty i zwiększać zaangażowanie użytkowników. Łatwe udostępnianie treści w wielu witrynach i aplikacjach pomaga  w budowaniu spójnego doświadczenia klientów podczas całej ścieżki zakupowej i każdym punkcie styku z marką.

12. Jak Pimcore zabezpiecza przechowywane dane?

Pimcore zapewnia zachowanie wszystkich najnowszych standardów, związanych z bezpieczeństwem aplikacji opartych o tzw. PSR (Zalecenia Standardów PHP) i opracowanych przez PHP Framework Interop Group (PHP-FIG). Dane są chronione przed zagrożeniami tj. xss, scrf, sql-injection, a ewentualne problemy można bezpośrednio zgłaszać twórcom oprogramowania za pośrednictwem formularza Pimcore Security.

Pimcore chroni dane również przed błędami ludzkimi. Blisko trzy czwarte incydentów związanych z wyciekiem danych wynika z nieodpowiedniego zarządzania uprawnieniami pracowników. Dzięki syndykacji danych Pimcore umożliwia pełną kontrolę nad tym, które informacje zgromadzone w systemie, będą widoczne w panelu administracyjnym konkretnych użytkowników. Takie podejście dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, np. eliminując ryzyko przesyłania wrażliwych danych przez serwisy zewnętrzne (np. mailem).

Wsparcie strategii omnichannel

System do zarządzania informacjami produktowymi Pimcore stanowi podstawę skutecznej sprzedaży omnichannel. Uporządkowanie informacji o produktach i zwiększenie ich dostępności wewnątrz organizacji to pierwszy krok do budowania spójnych i angażujących treści w wielu kanałach sprzedaży. Wdrożenie Pimcore zwiększa produktywność zespołu przez automatyzację procesów sprzedażowych (np. wprowadzanie nowych produktów na rynek), podnosi jakość prezentowanej oferty i poprawia poziom doświadczeń klientów.

 

Pobierz darmowy raport

Jak producenci zarządzają informacją produktową?