Digital Experience Design

Projektujemy angażujące produkty cyfrowe - portale korporacyjne, aplikacje mobilne, platformy e-commerce, systemy obsługowe. Łączymy strategię, design i wiedzę o technologii, żeby odpowiadać na potrzeby biznesu oraz zapewnić spójne i spersonalizowane doświadczenie Twojego klienta - w każdym kanale, na każdym etapie cyfrowej ścieżki.

Chcesz zbudować cyfrowe rozwiązanie, które:

zachwyci swoją estetyką i funkcjonalnością

sprawi, że użytkownicy będę chętnie do niego wracali

da Twoim klientom poczucie, że są pełni obsłużeni

będzie wspierać realizację Twoich celów biznesowych

 

Opracujemy spójną koncepcję UX oraz przygotujemy kompletny projekt architektury informacji i interfejsu graficznego
gotowy do wdrożenia.

Wysłuchamy, doradzimy, zaprojektujemy

Poprowadzimy cały proces od analizy obecnej sytuacji, określenia strategii i wymagań, przez projektowanie UX i stworzenie interfejsu graficznego aż po wsparcie przy wdrożeniu.

Przy projektowaniu korzystamy z szerokiego wachlarza metod i narzędzi pracy, które dostosowujemy do specyfiki projektu i konkretnej sytuacji klienta:

Analiza
Biznes (w kontekście projektu)
 • Desk research i analiza danych zastanych dot. klientów i biznesu
 • Wywiady z ekspertami, call center w organizacji
 • Analiza strategii komunikacji
 • Analiza księgi tożsamości wizualnej
 • Analiza konkurencji i benchmarking
 • Inwentaryzacja oferty
Obecne rozwiązanie (jeśli dostępne)
 • Audyt ekspercki rozwiązania
 • Analiza danych z analityki webowej
 • Struktura informacji obecnego rozwiązania zmapowana na docelowe wymagania
Użytkownicy
 • Badania potrzeb klientów - IDI, ankiety, focusy itp.
 • Warsztaty z użytkownikami i inne formy projektowania partycypacyjnego
 • Definicje person
Organizacja projektu
 • Plan prac (backlog)
 • Analiza ryzyk
Strategia
Biznes (w kontekście projektu)
 • Warsztaty strategiczne ze stakeholderami
 • Definicja propozycji wartości oferty
 • Kategoryzacja oferty
 • Raport strategiczny dla Zarządu, decydentów / Project Brief

Użytkownicy
 • Odkrywanie potrzeb, motywacji i oczekiwań użytkowników
 • Segmentacja użytkowników 

Projekt / rozwiązanie docelowe
 • Metryki i KPI
 • Definicja produktu i strategii; warsztaty Design Thinking
 • Obszary/składowe projektu
 • Kluczowe scenariusze użycia
 • Strategia treści
 • Roadmapa projektu
Design

UX design

 • Ścieżki użytkownika
 • Architektura informacji
 • Makiety lo-fi lub hi-fi (desktop, mobile)
 • Klikalne prototypy

GUI design
 • Graficzna linia kreatywna zatwierdzona przez decydentów
 • Interfejsy graficzne wszystkich kluczowych ekranów (desktop, mobile)
 • Specyfikacja mikrointerakcji
 • Specyfikacja transformacji RWD
 • Style guide lub Design system
 • Wzorcowe elementy graficzne dla komponentów wizualnych

Content design
 • Manual dot. tworzenia treści dla kluczowych typów stron
 • Wzorcowy content
 • Microcopy 

Wyróżnia nas to, jak projektujemy

Rozumiemy biznes

 

 

 • Znajdujemy złoty środek między potrzebami użytkownika a celami biznesowymi
  Dbamy, żeby zawsze właściwie odpowiadać na sytuację użytkownika. Z biznesem wyznaczamy mierniki sukcesu (KPI), które odpowiadają realnym korzyściom dla organizacji, np. zwiększeniu sprzedaży, poprawie satysfakcji klientów czy odciążeniu call center.
 • Zaglądamy pod podszewkę biznesu naszego klienta
  Wnikamy w biznes, istotę oferty i przewagi produktów. Rozmawiamy, pytamy, prowadzimy wywiady z ekspertami lub odwiedzamy oddziały/salony/punkty obsługowe, żeby uchwycić głęboki sens projektu.
 • Nasze motto to LEARN BY DESIGN
  Wykorzystujemy doświadczenia z setek projektów dla różnych branż - od onboardingów dla usług bankowych (ING Bank, Santander Bank, BNP Paribas) po międzynarodowe systemy e-commerce (Intercars, Amway, Leifheit).
Słonia zjadamy po kawałku

 

 • Zjedliśmy zęby na projektowaniu systemów o ogromnej skali
  Duże projekty dzielimy na mniejsze części według istotności ścieżek użytkownika. Pracę nad każdą częścią traktujemy jak miniprojekt - od wyznaczenia wyzwania, przez zaprojektowanie koncepcji po opracowanie interfejsu graficznego. Potrafimy zadbać o kompletność i spójność - na bieżąco aktualizujemy style guide czy design system.
 • Jesteśmy agile-friendly
  Nasz proces i praca na miniprojektach są dostosowane do zwinnego wdrażania systemów IT w modelu Agile. Na bieżąco zasilamy sprinty developerskie projektami gotowymi do wdrożenia. Skupiamy się na realizowaniu user stories, które budują optymalną ścieżkę użytkownika.
 • Na bieżąco weryfikujemy efekty z użytkownikami
  Testować z użytkownikami coś gotowego czy zbierać wiedzę na każdym etapie projektowania? Dla nas to nie dylemat. Wspólnie z klientem decydujemy, czy robimy guerilla testing, badania w grupie friends&family czy przeprowadzamy profesjonalne badania UX.
Uwielbiamy, gdy króluje sens

 

 • Projektowanie wymaga dojrzałej refleksji
  Przed projektowaniem UX i UI, koncentrujemy się na złapaniu sensu, by produkt, który oddamy użytkownikom, niósł dla nich realną wartość, był zrozumiały i przyjazny w użytkowaniu.
 • Do każdego projektu indywidualnie dobieramy narzędzia i metody
  Wykorzystujemy elementy metod takich jak Design Thinking, Product Discovery czy Design Sprints by Google itp., ale też mamy wypracowane autorskie narzędzia, które pozwalają nam wychwycić to, co najważniejsze.
 • Nie stosujemy Lorem ipsum!
  Dobry content nadaje sens każdemu kontaktowi z użytkownikiem. Przykładamy wielką wagę do zaplanowania i wykonania treści, które angażują, wspierają i prowadzą użytkownika do celu.
Potrafimy podejmować decyzje

 

 • Podejmujemy decyzje na mocnych podstawach merytorycznych
  Zbieramy i analizujemy dane, prowadzimy warsztaty i zadajemy celne pytania, żeby zaprojektować najlepsze rozwiązanie. Kluczowe decyzje podejmujemy na podstawie danych i badań z uwzględnieniem modelu biznesowego klienta.
 • Sprawdzamy, czy użytkownicy nas rozumieją
  Nasz proces nastawiony jest na szybką weryfikację efektów z prawdziwymi użytkownikami. Badania UX, tree-testing, card sorting itp. poprowadzimy w studio lub zdalnie. Nasze doświadczenie w tym procesie jest kluczem do zbudowania doświadczenia użytkownika.
Jesteśmy zdyscyplinowani

 

 • Planujemy projekt od A do Z
  Odpowiednio planujemy czas, zadania i budżet i dobieramy odpowiednie zespoły do projektów.
 • Myślimy o przyszłych rozwojach
  Dbamy o budowanie reużywalnych komponentów i standaryzację efektów prac, tak by w przyszłości dało się łatwo rozwijać Twój system.
 • Dostarczamy pełną dokumentację
  Przygotowujemy specyfikacje efektów naszej pracy – zasady transformacji RWD, styleguide’y, opisy mikrointerakcji, wytyczne dla copywriterów itd.
 • Znamy się na technologii, a nasze projekty na pewno da się wdrożyć
  Pracujemy na co dzień z developerami. Wiemy, co jest wdrażalne i projektujemy rozwiązania realistyczne w danym czasie i budżecie.

Projekt nie kończy się na projektowaniu

Wspieramy zespoły developerskie i biznesowe przy wdrożeniu. Zapewniamy nadzór autorski - pilnujemy formy i treści, dbamy o szczegóły oraz by wszystko było zrealizowane zgodnie z planem i założeniami. 

 

Dla zespołów developerskich

Asysta przy wdrażaniu rozwiązania

 • Bieżący konsulting UX / UI dla zespołu developerskiego
 • Walidacja zgodności realizowanego systemu z opracowanym projektem
 • Nadzór autorski nad zgodnością z projektem
 • Testowanie rozwiązania pod kątem UX i ew. optymalizacje
 • Nadzór nad wymaganiami WCAG
 • Badania UX

Dla organizacji

Wsparcie we wprowadzeniu systemu i onboardingu użytkowników

 • Przygotowanie i dostarczenie prezentacji dotyczącej nowego systemu
 • Przygotowanie treści edukacyjnych i komunikacyjnych które zapewnią bezproblemowe przejście użytkowników na nowy system, (np. tutoriali, filmów instruktażowych, treści tooltipów itp.).

Dla marketingu

Wsparcie przy tworzeniu treści

 • Warsztaty contentowe
 • Narzędzia dla redaktorów do tworzenia treści
 • Produkcja docelowych treści tekstowych
 • Produkcja docelowych grafik, ilustracji dla wszystkich stron

Podejmujemy się projektów zawsze z pasją i wiarą w ich sens.
Lubimy uczestniczyć w ich budowie i obserwować, jak stają się wzorcem w swojej branży.

Projektujemy dla największych. Zobacz wybrane case studies