Digital Experience Consulting

Rozwiązania cyfrowe skoncentrowane na pacjencie

Pomagamy firmom z branży medycznej wejść na digitalową ścieżkę rozwoju. Projektujemy produkty i usługi cyfrowe w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb pacjentów. Ważne są dla nas zarówno biznesowe jak i technologiczne aspekty projektu. Nasz autorski proces wypracowany podczas 20 lat doświadczenia obejmuje kompleksowe podejście zgodne z metodą Design Thinking z uwzględnieniem dużej liczby warsztatów.

Krok 1. Badanie podróży pacjenta

 • Zbadamy zachowania Twoich pacjentów i zdobędziemy pogłębioną wiedzę na temat ich prawdziwych potrzeb i problemów
 • Uwzględnimy Twoje potrzeby biznesowe i zweryfikujemy możliwości technologiczne
 • Dokonamy analizy otoczenia rynkowego i sprawdzimy, które trendy najsilniej oddziałują na decyzje Twoich pacjentów

Krok 2. Analiza doświadczeń pacjentów

 • Zdefiniujemy i zweryfikujemy kluczowe wartości dla pacjentów i interesariuszy biznesowych
 • Określimy obszary doświadczenia pacjenta wymagające poprawy lub wdrożenia nowych rozwiązań 
 • Wyznaczymy mierniki sukcesu dla całego projektu

Krok 3. Prototyp rozwiązania

 • W oparciu o zebrane insajty przygotujemy projekt produktu lub usługi dopasowany do wymagań pacjentów i realizujący Twoje cele biznesowe
 • Stworzymy i przetestujemy prototyp rozwiązania (MVP) oraz zbierzemy feedback od użytkowników
 • Przygotujemy brief CX, wireframe UX i kluczowe wymagania funkcjonalne

Krok 4. Strategia i rekomendacje technologiczne

 • Zbadamy Twoje otoczenie technologiczne i wymagania  kluczowych interesariuszy
 • Opracujemy koncepcję architektury IT skoncentrowaną na doświadczeniach pacjentów i uwzględniającą Twoje  otoczenie technologiczne
 • Zaplanujemy niezbędne inicjatywy cyfrowe, integracje systemów informatycznych i rekomendacje narzędzi dla wdrożenia zaprojektowanego wcześniej rozwiązania
 • Przygotujemy kompletny brief technologiczny, który pozwoli Ci płynnie przejść do planowania wdrożenia

Otrzymasz od nas:

INSAJTY JAKOŚCIOWE
Unikalna wiedza na temat potrzeb Twoich pacjentów, modelu biznesowego i otoczenia rynkowego

MAPĘ PODRÓŻY PACJENTA 
Docelowa i obecna ścieżka pacjenta zawierająca kluczowe persony i wiodące punkty styku z placówką medyczną

PROPOZYCJĘ WARTOŚCI (VP)
Kluczowe korzyści rozwiązania zaspokajające realne potrzeby pacjentów

KPI 
Zestaw kluczowych mierników sukcesu, dzięki którym zmierzysz efektywność rozwiązania

PROTOTYP ROZWIĄZANIA (MVP)
Prototyp z rekomendacjami dotyczącymi doświadczeń pacjentów, umożliwiający przeprowadzenie testów z użytkownikami

PROJEKT PRODUKTU LUB USŁUGI
Projekt uwzględniający feedback od użytkowników i zawierający rekomendacje odnośnie architektury IT oraz niezbędnych integracji i narzędzi 

STRATEGIĘ PATIENT EXPERIENCE
Kompletna strategia transformacji cyfrowej skoncentrowana na potrzebach i doświadczeniach pacjentów, zawierająca brief technologiczny i wytyczne CX

.

Benefity dla branży medycznej

DLA PACJENTÓW

 • Większa dostępność usług medycznych
 • Łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów
 • Krótszy czas oczekiwania na wizytę
 • Wyższy poziom samoobsługi
 • Szybsza diagnostyka i lepszy dostęp do wyników badań
 • Większy komfort leczenia

DLA PERSONELU

 • Łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej
 • Automatyzacja powtarzalnych zadań i procesów
 • Zwiększenie zaangażowania pacjentów
 • Odciążenie od czynności administracyjnych
 • Lepsze warunki pracy

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 • Niższe koszty operacyjne i administracyjne
 • Mniejsza rotacja pracowników
 • Większa liczba konsultacji 
 • Dotarcie do nowych klientów
 • Budowa silnego brandu
 • Wdrożenie innowacji budujących przewagę konkurencyjną

Dlaczego warto z nami pracować?

Mamy ponad 20 lat doświadczenia we wdrażaniu angażujących produktów cyfrowych i usprawnianiu procesów biznesowych. Wiedzę, którą zdobyliśmy podczas realizacji setek projektów dla liderów z różnych branż, wykorzystujemy by wesprzeć transformację cyfrową polskiej branży medycznej.

Design & IT

Jako jedni z pierwszych firm IT w Polsce połączyliśmy kompetencje designowe i technologiczne. Zatrudniamy ponad 200 specjalistów, którzy rozumieją kontekst biznesowy i technologiczny realizowanych przez nas projektów.

Digital Exprience

Pracujemy według autorskiego procesu inspirowanego metodologią Design Thinking. Wykorzystujemy najlepsze praktyki projektowania cyfrowych doświadczeń. Badamy, analizujemy, ulepszamy.

Human Centric

W naszych projektach na pierwszym miejscu zawsze stawiamy potrzeby człowieka - pracownika, klienta czy kontrahenta. Tworzymy rozwiązania w oparciu o prawdziwe insajty realnych użytkowników, jednocześnie pamiętając o Twoich celach biznesowych.

 

Zobacz również: