visual-platformy-transakcyjne-w-cyfryzacji-tfi
Self-Service

Cyfryzacja w TFI. Jak platformy transakcyjne rewolucjonizują dystrybucję funduszy inwestycyjnych?

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez McKinsey, tylko 4% zamożnych klientów w Europie Zachodniej wybiera tradycyjne kanały obsługi offline do zarządzania inwestycjami, podczas gdy aż 96% stawia na ścieżki cyfrowe lub hybrydowe. Ta tendencja odzwierciedla ewolucję preferencji inwestycyjnych, wskazując na rosnące zainteresowanie nowoczesnymi, cyfrowymi rozwiązaniami w obszarze finansów.

Analiza tego trendu staje się zatem kluczowa dla instytucji finansowych, które aspirują do utrzymania konkurencyjności w dynamicznym środowisku rynkowym. Przyjrzymy się temu w poniższym artykule.

Dystrybucja funduszy inwestycyjnych w kanale online

Instytucje TFI mierzą się obecnie z licznymi wyzwaniami, takimi jak długotrwałe procesy zakupowe czy ograniczony dostęp do profesjonalnego doradztwa finansowego. W świetle cyfrowej transformacji te wyzwania stają się punktem wyjścia do innowacyjnych rozwiązań.

Długotrwałe procesy zakupowe funduszy inwestycyjnych

 Wyzwanie  Procesy transakcyjne często są czasochłonne, co prowadzi do utraty potencjalnych inwestorów.

 Rozwiązanie  Cyfryzacja, poprzez automatyzację procesów, znacznie skraca czas realizacji transakcji, eliminując opóźnienia.

 Przykład  Platforma self-service zapewnia natychmiastowe potwierdzenia zakupu i dostęp 24/7 do portfela inwestycyjnego, umożliwiając inwestorom szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. Elektroniczne podpisywanie umów redukuje czas i ilość papierowej dokumentacji.

Ograniczony dostęp do doradztwa finansowego

 Wyzwanie  Niedostateczny dostęp do profesjonalnego doradztwa może stanowić barierę dla inwestycji, zwłaszcza dla mniej doświadczonych inwestorów.

 Rozwiązanie  Platformy self-service oferują interaktywne narzędzia edukacyjne, dostarczając klientom potrzebnych informacji i wsparcia, co zachęca ich do aktywnego inwestowania.

 Przykład  Panel edukacyjny to narzędzie na platformie self-service, dające inwestorom dostęp do społeczności online, gdzie mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania i uzyskiwać porady od innych inwestorów. Dodatkowym wsparciem edukacyjnym są także chatboty - wirtualni asystenci szybko odpowiadają na pytania, udzielają podstawowych porad i pomagają zrozumieć skomplikowane kwestie finansowe.

Bariery finansowe społeczeństwa

 Wyzwanie  Niższy poziom zamożności społeczeństwa oraz ograniczone środki finansowe stanowią przeszkodę dla wielu potencjalnych inwestorów.

 Rozwiązanie  Cyfrowe platformy inwestycyjne oferują łatwiejszy dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych, eliminując konieczność posiadania dużych środków na początkową inwestycję.

 Przykład  Platforma mikroinwestycyjna, oparta na crowdfundingu, umożliwia inwestowanie symbolicznych kwot przez szeroką grupę inwestorów, w tym osób z ograniczonymi środkami finansowymi. Taki model znosi bariery i otwiera drzwi do świata inwestycji dla szerszej społeczności, zwiększając dostępność cyfrowych inwestycji.

Aż 32% ankietowanych Polaków wskazuje na obawę przed poniesieniem strat jako jeden z głównych czynników ograniczających skłonność do inwestowania.

Źródło: Raport McKinsey & Company „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

Integracja z innymi systemami

 Wyzwanie  Brak skutecznej integracji z istniejącymi systemami może ograniczać funkcjonalność platformy inwestycyjnej oraz utrudniać przepływ informacji między różnymi elementami infrastruktury.

 Rozwiązanie  Projektowanie i implementacja efektywnych interfejsów programistycznych (API) prowadzi do płynnej integracji z wieloma systemami, przyspiesza wymianę danych i usprawnia działanie platformy.

 Przykład  Odpowiednie API integruje portal z systemem do weryfikacji tożsamości, zapewniając bezpieczną autentykację inwestorów. Dodatkowo integracja z platformą komunikacji (np. z bramką SMS), umożliwia efektywny kontakt z klientami, dostarczając istotnych informacji na bieżąco. Dzięki tym integracjom platforma staje się bardziej kompleksowym narzędziem, gwarantującym płynność operacji i zwiększającym efektywność inwestowania.

Brak personalizacji ofert

 Wyzwanie  W tradycyjnych metodach sprzedaży, brak personalizacji ofert może negatywnie wpływać na skuteczność kampanii marketingowych i upsellingowych, ograniczając ich efektywność.

 Rozwiązanie  Samoobsługowe platformy pozwalają na bardziej spersonalizowane podejście, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów klientów, co zwiększa atrakcyjność ofert.

 Przykład  Platforma self-service, dzięki analizie danych, automatycznie dostosowuje propozycje inwestycyjne do aktualnych potrzeb inwestora. Wykrywając zainteresowanie konkretnym sektorem rynku lub preferencje dotyczące ryzyka, samoobsługowa platforma proponuje spersonalizowane portfolio inwestycyjne. To zwiększa atrakcyjność ofert, dostarczając klientowi propozycje bardziej zgodne z jego potrzebami inwestycyjnymi.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych

 Wyzwanie  Ryzyko utraty danych jest jednym z głównych obaw inwestorów korzystających z usług online.

 Rozwiązanie  Nowoczesna technologia zgodna z wymogami prawnymi zapewnia wysoki poziom cyberbezpieczeństwa, zwiększając zaufanie inwestorów i chroniąc ich aktywa.

 Przykład  Platforma inwestycyjna może być wspierana zaawansowanymi technologiami szyfrowania, takimi jak algorytmy AES-256 i dwuetapowa weryfikacja tożsamości. To skutecznie chroni dane klientów przed cyberatakami i buduje ich zaufanie do korzystania z usług online.

Jedna z czołowych instytucji specjalizujących się w sprzedaży produktów inwestycyjnych w Europie Północnej po przejściu holistycznej transformacji w zakresie cyfrowego marketingu i dystrybucji funduszy odnotowała aż 3-krotny wzrost rocznej akwizycji klientów w ciągu trzech lat.

Źródło: Raport McKinsey & Company „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

Korzyści z cyfryzacji dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do modelu dystrybucji funduszy inwestycyjnych tworzy szerokie perspektywy rozwoju i konkurencyjności. Dzięki cyfryzacji TFI nie tylko dostosowują się do zmiennych oczekiwań klientów, lecz także osiągają szereg korzyści operacyjnych, finansowych i strategicznych, które przekładają się na zwiększoną efektywność i satysfakcję użytkowników.

Do korzyści tych należą:

 Zwiększenie konkurencyjności na rynku finansowym

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w modelu dystrybucji funduszy inwestycyjnych podnoszą konkurencyjność TFI, odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów w zakresie szybkości, personalizacji i dostępności online.

 Oszczędność operacyjna i finansowa

Automatyzacja procesów i wprowadzenie samoobsługowych portali generują towarzystwom funduszy inwestycyjnych oszczędności operacyjne i finansowe, dzięki skróceniu czasu transakcji, minimalizacji błędów oraz łatwiejszemu upsellingowi, co przyczynia się do wzrostu zysków. Choć budowa własnego portalu jest angażującym projektem, stanowi inwestycję, która zwraca się w holistycznej perspektywie.

Platforma należąca do NN Investment Partners TFI (obecnie Goldman Sachs Group) zwiększyła wartość sprzedaży funduszy o 153% w ciągu 12 miesięcy (w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej).

Źródło: Raport McKinsey & Company „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

 Poprawa doświadczenia inwestora i zwiększenie jego lojalności

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe takie jak interaktywne narzędzia do zarządzania portfelem, poprawiają doświadczenie klienta, umożliwiając łatwe śledzenie inwestycji. Personalizacja usług i dostępność 24/7 zwiększają lojalność inwestora.

 Elastyczność wobec zmian regulacyjnych

Cyfryzacja umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian regulacyjnych, minimalizując ryzyko niezgodności i zapewniając elastyczność w funkcjonowaniu.

Budowa własnego portalu to przede wszystkim sposób na dywersyfikację kanałów sprzedaży. Jest to strategiczna inwestycja, która nie eliminuje roli dystrybutorów, a pozwala dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zwiększyć bazę potencjalnych klientów, umożliwiając bardziej spersonalizowane strategie sprzedażowe. Jednocześnie, zyski ze sprzedaży poprzez własny kanał przyczyniają się do rentowności instytucji, ponieważ nie są objęte marżą wynikającą z zewnętrznej rekomendacji.

Korzyści z cyfryzacji dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Nowoczesna sprzedaż funduszy inwestycyjnych z e-point

NN Investment Partners TFI, które obecnie jest częścią Goldman Sachs Group, jest jednym z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Firma ta stanęła przed serią wyzwań związanych z cyfrową transformacją oraz zapewnieniem kompleksowego i nowoczesnego doświadczenia dla swoich klientów. Główne wyzwania, z którymi mierzyło się TFI, to:

  • dostosowanie do zmieniających się oczekiwań klientów;
  • utrzymanie zgodności z rygorystycznymi przepisami branżowymi;
  • zapewnienie mobilności i bezpieczeństwa inwestycji.

W odpowiedzi na te potrzeby zrealizowaliśmy dla NN Investment Partners TFI trzy innowacyjne projekty, których celem było zapewnienie inwestorom spójnej i intuicyjnej ścieżki zakupowej obejmującej portal korporacyjny, system onboardingu oraz samodzielne inwestowanie w fundusze.

Odkryj potencjał cyfrowych rozwiązań w dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Cyfryzacja dystrybucji funduszy inwestycyjnych otwierają perspektywy rozwoju dla branży TFI. Transformacja ta redefiniuje relacje między instytucjami finansowymi a klientami i narzuca nowe standardy efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa danych.

W kontekście rosnącego zapotrzebowania na innowacyjne, cyfrowe rozwiązania, TFI muszą skoncentrować się na elastyczności, bezpieczeństwie, i spersonalizowanym podejściu, aby sprostać oczekiwaniom inwestorów i utrzymać konkurencyjność w dynamicznym środowisku rynkowym.