Fundusze Inwestycyjne/
Digital Experience/
Branża Finansowa/
Self-Service

Platformy inwestycyjne: jak przyciągnąć młodych inwestorów do TFI?

 

W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności inwestowania online, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoją przed jednym głównym wyzwaniem - przyciągnięciem nowych klientów. Zobacz w jaki sposób dostosować swoją ofertę do potrzeb młodych inwestorów.

O ile zaprezentowanie oferty już aktywnie inwestującym klientom nie powinno przysporzyć Towarzystwom większych problemów. Znacznie poważniejszym wyzwaniem jest dotarcie do młodszych użytkowników, którzy oczekują od TFI jakości i intuicyjności do których przyzwyczaili ich inni dostawcy. 

Liderem zmian technologicznych w szeroko pojętym sektorze finansów są banki i fintechy, które szybko dostosowują się do zmieniających się trendów i wprowadzają nowe rozwiązania. Z zagranicy docierają do Polski sygnały, że także branża TFI musi otworzyć się na potrzeby młodych inwestorów, przyzwyczajonych do zarządzania swoim portfelem online. 

Około 36% zamożnych klientów w Europie Zachodniej preferuje pełną ścieżkę cyfrową w zarządzaniu inwestycjami.  

Źródło: Raport McKinsey & Company „Stan polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalne kierunki jego dalszego rozwoju”

Pomimo tego, do niedawna sektor TFI nie decydował się na cyfryzację i wprowadzenie digitalowych rozwiązań, skupiając się na dostarczaniu swoich produktów bankom i innym instytucjom, które prezentowały je klientom na swoich nowoczesnych platformach. Zobacz, w jaki sposób TFI mogą przyciągnąć nowych, młodych inwestorów.

Własna platforma inwestycyjna TFI

Jednym z kluczowych rozwiązań, które warto rozważyć, aby zwiększyć atrakcyjność oferty TFI dla cyfrowych klientów, jest stworzenie własnej platformy inwestycyjnej. Dzięki zastosowaniu narzędzi online firmy inwestycyjne umożliwiają użytkownikom dostęp do swoich portfeli oraz zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. Platformy transakcyjne mogą dodatkowo oferować różnorodne funkcje, takie jak doradztwo inwestycyjne, ustalanie celów inwestycyjnych, analiza wyników oraz edukacja. 

Odpowiednio zaprojektowana platforma transakcyjna TFI zwiększa zadowolenie klientów, zapewniając im klarowność, kontrolę nad aktywami oraz łatwy dostęp do informacji i usług na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Podejście mobile-first w TFI

Młodsze pokolenia preferują korzystanie z urządzeń mobilnych, także do zarządzania swoimi finansami. Prawidłowo zaprojektowana mobilna aplikacja może zaoferować im łatwy i szybki dostęp do informacji - np. za pomocą powiadomień - oraz możliwość dokonywania transakcji w każdej chwili, a także stałego monitorowania portfela inwestycyjnego z dowolnego miejsca na świecie.

Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych TFI mogą oferować bardziej dostępne, wygodne i interaktywne usługi, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania młodych inwestorów. 

Budowanie zaufania wśród młodych inwestorów

Młodzi inwestorzy, wychowani w erze cyfrowej, mają zupełnie inne oczekiwania wobec usług finansowych niż starsze pokolenia. Często postrzegają TFI jako przestarzałe i mało innowacyjne, decydując się na alternatywne sposoby inwestowania.

Kryptowaluty są najpopularniejszym wyborem inwestorów z pokoleń Millenialsów i Gen Z. Ponad połowa inwestujących Amerykanów urodzonych po 1981 roku ma kryptowaluty w swoim portfelu.  

Źródło: Raport FINRA i CFA Institute "Gen Z and Investing: Social Media, Crypto, FOMO, and Family"

Aby zbudować zaufanie w tej grupie, TFI muszą wykazać się otwartością na nowe technologie i zrozumieniem potrzeb młodych inwestorów. Oczekują oni łatwego dostępu do informacji i możliwości zarządzania swoimi inwestycjami za pośrednictwem intuicyjnych aplikacji mobilnych i platform internetowych. Nowoczesne platformy inwestycyjne powinny oferować przejrzysty interfejs, czytelne informacje o produktach i łatwą nawigację. TFI powinny integrować swoje usługi z technologiami, które młodzi inwestorzy znają już z innych systemów z sektora finansowego.

„Cyfrowi tubylcy” są także bardzo wyczuleni na punkcie transparentności i prostoty komunikacji. TFI powinny więc w jasny i przystępny sposób prezentować swoje produkty i wyniki, ale też opłaty za korzystanie z ich usług. Poprawa doświadczeń użytkownika, usprawnienie procesów online i przejrzysta komunikacja zwiększą zaufanie wśród młodych inwestorów i ułatwią TFI pozyskanie nowych klientów. 

Edukacja i dostępność dla nowych klientów TFI

Wielu młodych inwestorów uważa, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wymaga dużej wiedzy i sporego kapitału początkowego. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powinny aktywnie działać na rzecz przełamywania tych barier i edukować młodszych użytkowników na temat korzyści płynących z inwestowania, różnych strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem. Poprzez tworzenie przystępnych materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły, filmy czy webinaria, TFI mogą wyjaśnić nowym klientom podstawowe koncepcje dotyczące inwestowania. 

Szczególny nacisk warto położyć na korzyści płynące z wczesnego rozpoczęcia długoterminowego inwestowania nawet niewielkich kwot, co może zachęcić młodszych inwestorów do rozpoczęcia swojej przygody z inwestowaniem. 

Budowanie wizerunku dzięki platformie inwestycyjnej TFI

Wprowadzenie innowacyjnych platform inwestycyjnych pozwoli TFI na budowanie wizerunku nowoczesnych i zorientowanych na klienta instytucji finansowych. Dzięki temu będą mogły skuteczniej konkurować z nowoczesnymi fintechami i bankami, które często postrzegane są jako bardziej innowacyjne.

W obliczu coraz szybciej rozwijających się firm z sektora finansowego i rosnącego zapotrzebowania młodych inwestorów na innowacyjne, cyfrowe rozwiązania, TFI muszą skoncentrować się na ich potrzebach, aby uzyskać konkurencyjną przewagę i pozyskać nowych klientów.