Identity & Access Management (IAM)

 

 

System do zarządzania tożsamością IAM (ang. Identity and Access Management) służy do obsługi procesów związanych z logowaniem, dostępami oraz zarządzaniem danymi użytkowników.

Pozwala on administratorom systemów regulować dostęp do systemów lub sieci w zależności od ról i grup poszczególnych użytkowników w przedsiębiorstwie. Dzięki temu menedżerowie IT mogą kontrolować dostęp użytkowników do krytycznych informacji i zapobiegać wyciekom informacji. Ponadto odpowiednio zbudowany system IAM znacznie ułatwia procesy związane z uwierzytelnianiem, takie jak zarządzanie hasłami statycznymi.

Modelowy proces logowania

Czy potrzebujesz rozwiązań IAM?

Tak, jeśli w Twojej firmie:

 • Procesy związane z zarządzaniem tożsamością przeprowadzane są manualnie
 • Niektórzy użytkownicy (pracownicy wewnętrzni, zewnętrzni, dostawcy, kontraktorzy, klienci etc.) mają nieuprawniony dostęp do aplikacji lub jej części
 • Brakuje samoobsługi związanej z zarządzaniem dostępami (np. użytkownicy nie mogą sami wystąpić o dostęp, dodanie do odpowiedniej grupy itd.)
 • Koszt obsługi migracji pracowników jest zbyt wysoki
 • Brakuje udokumentowanego i zdefiniowanego procesu cyklu życia tożsamości
 • Dla różnych aplikacji użytkownicy mają różne hasła statyczne
 • Hasła statyczne przechowywane są niezgodnie ze standardami bezpieczeństwa
 • Dane związane z tożsamościami są rozproszone (per aplikacja, wiele AD, różne bazy danych)
 • Koszt obsługi zarządzania hasłami statycznymi jest wysoki - brakuje obsługi self-service związanej z zarządzaniem hasłami

Schemat infrastruktury

Uzupełnij ankietę

Oceń stopień dojrzałości Twojej firmy w zakresie zarządzania tożsamością i dostępami (IAM)

Co oferujemy?

W e-point całościowo zajmujemy się obszarem zarządzania tożsamością:

 • Analiza architektury związanej z zarządzaniem tożsamościami (AD, SSO etc)
 • Analiza procesów związanych z zarządzaniem tożsamości
 • Dopasowanie gotowego rozwiązania OOTB; Keycloack, Okta, OpenIAM
 • Prezentacja DEMO
 • Deployment nowego komponentu IAM
 • Integracja IAM z SSO oraz bazami danych
 • Konfiguracja nowego komponentu (aplikacje, grupy, role, encje tożsamościowe etc.)
 • Doradztwo, warsztaty i szkolenia

Zobacz również