visual-wcag-2-1-w-bankowosci
Branża Finansowa

Jak wdrożyć standard WCAG 2.1. w bankowości? Kluczowe wyzwania i praktyczne rozwiązania

 

Dostępność cyfrowa i dostosowanie strony do WCAG 2.1. w bankowości to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim kluczowy element klientocentrycznej strategii. Wieloletnia współpraca z polskimi bankami pozwoliła nam pozyskać cenną wiedzę i doświadczenie w temacie potrzeb i wyzwań związanych z implementacją wymogów dostępności cyfrowej w tej branży.

W tym artykule dzielimy się historiami z naszych projektów, ukazując, w jaki sposób szybka i skuteczna reakcja na różnorodne trudności może wesprzeć Cię w efektywnym realizowaniu strategii dostępności cyfrowej.

Europejski akt o dostępności

Czy wiesz, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882, która zobowiązuje producentów i usługodawców do zmian w kierunku m.in. poprawy cyfrowej dostępności, zacznie w pełni obowiązywać w Polsce już od 28 czerwca 2025?

Sprawdź, czy Twoja strona internetowa spełnia nowe standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.1

mockup-nowe-standardy-dostepnosci-cyfrowej-wcag-2-1

Jak sprostaliśmy wyzwaniom podczas wdrażania standardu WCAG w bankowości?

Nasze doświadczenie z realizacji projektów wdrożenia standardów dostępności cyfrowej WCAG w sektorze bankowym pozwoliło nam zgłębić liczne wyzwania i opracować ich skuteczne rozwiązania. Jako partner biznesowy i technologiczny dla największych banków w Polsce, wspieraliśmy właścicieli biznesowych w identyfikacji potrzeb wzmacniających ich pozycję względem konkurencji, obszarów do optymalizacji w zakresie spełniania standardów i efektywnie wprowadzaliśmy zmiany z wykorzystaniem naszych standardowych i dedykowanych komponentów. Partnerskie podejście do problemów przyczyniło się do efektywnego dostosowywania banków do wymagań wszystkich klientów, usprawniania działań, poprawy relacji z klientami i zwiększenia konkurencyjności naszych partnerów na rynku finansowym.

Poniżej prezentujemy największe wyzwania związane z wdrażaniem wytycznych wyznaczonych przez standard WCAG 2.1., z którymi zetknęliśmy się podczas naszej pracy oraz rozwiązania, jakie zastosowaliśmy, aby im sprostać.

Wdrażanie standardu WCAG w banku — wyzwania i rozwiązania

Dzięki zastosowaniu poniższych rozwiązań przez dostawcę technologicznego, Twój projekt wdrożenia standardu WCAG może przebiegać sprawnie i efektywnie pomimo pojawiających się na drodze wyzwań. W efekcie osiągniesz wysoki poziom dostępności banku i zwiększysz satysfakcję aktualnych oraz potencjalnych użytkowników.

Brak świadomości na temat dostępności cyfrowej

 Wyzwanie  Specjaliści UX/UI często nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat najlepszych praktyk dotyczących dostępności cyfrowej. Do praktyk tych należy między innymi: specyficzna obsługa urządzeń mobilnych (jak np. obsługa list, nagłówków, tabel, skip linków), komunikaty głosowe i relacje między powiązanymi obiektami (takimi jak suwaki, pola input i dynamicznie zmieniające się treści w polu wyników), obsługa tzw. tooltipów czy uproszczenie wielopoziomowych menu i okien modalnych.

 Rozwiązanie  Zorganizowaliśmy regularne warsztaty i spotkania edukacyjne dla projektantów i programistów. Naszym celem było wsparcie w zrozumieniu zasad, które obejmuje standard WCAG 2.1 i podniesienie świadomości na temat tego, czym jest dostępność cyfrowa.

Zapewniliśmy także dostęp do różnorodnych zasobów edukacyjnych, umożliwiając specjalistom zdobycie wiedzy na temat tego czym jest dostępność cyfrowa i jakie są najlepsze praktyki jej zapewniania.

Trudności decyzyjne

 Wyzwanie  Mnogość potencjalnych sposobów rozwiązywania problemów dostępności cyfrowej sprawia, że podjęcie jednoznacznych decyzji w kwestii wyboru konkretnych komponentów staje się problematyczne.

 Rozwiązanie  Wdrożyliśmy pracę w metodologii zwinnej, stwarzając przestrzeń na merytoryczne doradztwo, elastyczne dostosowywanie strategii do ewoluujących potrzeb projektu, częsty kontakt i bieżące wyjaśnianie wątpliwości pomiędzy różnymi uczestnikami projektu.

Brak jednoznacznej oceny wdrażanych rozwiązań

 Wyzwanie  Eksperci mogą przypisywać zróżnicowaną wagę zgłaszanym uwagom lub rekomendacjom, co wprowadza niejednoznaczność i subiektywność do procesu oceny dostępności cyfrowej. Oceny te mogą się różnić w zależności od audytora przygotowującego ocenę, co utrudnia uzyskanie jednoznacznej perspektywy na jakość wdrażanych rozwiązań cyfrowej dostępności.

 Rozwiązanie  Zapewniliśmy stały zespół audytorów i konsultantów przez cały projekt oraz utrzymywaliśmy komunikację między nim, co minimalizowało potencjalne rozbieżności w ocenach, gwarantując spójność procesu oceny dostępności cyfrowej.

Brak spójności obsługi uwag na przestrzeni portalu

 Wyzwanie  Duża liczba obszarów działalności na stronie internetowej banku może prowadzić do braku jednolitej obsługi uwag dotyczących dostępności cyfrowej. Różnice w podejściu do poszczególnych elementów strony mogą wprowadzać zamieszanie i utrudniać spójne spełnianie standardów.

 Rozwiązanie  Ustaliliśmy jednolite wytyczne dla różnych elementów witryny zgodne ze standardem WCAG, specyfiką bankowości i spójnością w zespole projektowym, co pozwoliło skutecznie obsługiwać uwagi dotyczące dostępności cyfrowej.

Bariery technologiczne

 Wyzwanie  Dostosowanie się do standardów dostępności cyfrowej może sprawiać trudności ze względu na istniejącą już infrastrukturę technologiczną, co może opóźniać proces wdrażania. Konieczność dostosowania się do nowych wytycznych może być szczególnym wyzwaniem w przypadku przestarzałych systemów czy oprogramowania.

 Rozwiązanie  Przeprowadziliśmy integrację z nowoczesnymi narzędziami, wdrożyliśmy inteligentne interfejsy użytkownika oraz wsparcie dla aplikacji mobilnych i innowacyjne rozwiązania oparte na chmurze. Rozwiązania te były kluczowe dla zoptymalizowanej dostępności cyfrowej i funkcjonalności systemów bankowych.

Wymagania finansowe

 Wyzwanie  Konstruowanie komponentów z zaawansowaną interakcją, takich jak kalkulatory, generuje znaczne wyzwania związane z obsługą różnych form nawigacji, zrozumienia wyników akcji oraz zapewnieniem wygodnej obsługi dla użytkowników z różnymi rodzajami ograniczeń dostępności cyfrowej (wzrokowymi, słuchowymi, manualnymi) na różnych poziomach ich doświadczenia. Oczekuje się, aby rozwiązania były nie tylko funkcjonalne, ale również optymalne cenowo. Często jednak przekształcenie funkcjonalnych komponentów, które pierwotnie nie uwzględniały standardu WCAG, wiąże się z wysokimi kosztami.

 Rozwiązanie  Naszym fundamentem w realizacji projektów jest konstrukcja rozwiązań zgodnych ze standardami technologii deweloperskich i wzorcami programowania. W e-point budujemy kod zgodnie ze specyfikacją standardu W3C, co zapewnia nam już na wstępie podstawowy poziom obsługi. W trakcie procesu projektowania korzystamy z doświadczonych specjalistów UX, którzy posiadają praktyczną wiedzę w zakresie zastosowania WCAG. To umożliwia nam przekazywanie do zespołu deweloperskiego opisów produktów spełniających wymogi, jakie stawia standard WCAG 2.1. Dzięki temu osiągamy minimalną liczbę poprawek, a nasze rozwiązania są zoptymalizowane pod kątem wysokiej dostępności cyfrowej już od samego początku.

Na co zwrócić uwagę, wybierając partnera rozwoju dostępności cyfrowej?

W kontekście rozwijających się standardów dostępności cyfrowej kluczowe jest wsparcie doświadczonego dostawcy. Rozpoczynając projekt i podejmując współpracę, warto upewnić się, że wybrany partner IT:

  • śledzi najnowsze trendy i monitoruje bieżące zmiany w obszarze dostępności cyfrowej;

  • dostosowuje się do nowych wzorców i ulepsza swoje podejście do projektowania i wdrażania do ewoluujących wzorców dostępności cyfrowej, opierając się jednocześnie na wypracowanych i sprawdzonych doświadczeniach;

  • ustala z właścicielem biznesowym podejście do projektu na wszystkich etapach projektu (wstępnej analizy [audyt dostępności cyfrowej], opiniowania proponowanych usprawnień [analiza przedwdrożeniowa], weryfikacji wdrożenia [testy odbiorowe], oceny wprowadzanych zmian [reaudyt]);

  • edukuje klienta przekazując mu istotne informacje na temat zmian w obszarze standardu WCAG oraz ich konsekwencji dla prowadzonych projektów;

  • planuje zasoby projektowe z wyprzedzeniem, zdając sobie sprawę z rosnącego zainteresowania i obciążenia audytorów/konsultantów w danej dziedzinie oraz uwzględniając potencjalne trudności w znalezieniu doświadczonych specjalistów;

  • przewiduje potencjalne wyzwania, proponując bankowi długoterminowe strategie i plany utrzymania dostępności cyfrowej w kontekście zmieniającego się rynku ekspertów;

  • potrafi obsłużyć czytniki stron różnych dostawców (Android, iPhone, Chrome, Firefox, NVDA, VoiceOver) oraz posiada weryfikatory kontrastu kolorów i profesjonalne narzędzia do testowania jak np. LambdaTest;

  • potrafi zapewnić dostępność dedykowanych komponentów takich jak kalkulatory, tabele kursów walut, itp.

Świadome i strategiczne podejście do wyboru dostawcy technologicznego stanowi kluczową inwestycję w sukces projektów dostępności cyfrowej. Przy odpowiedniej współpracy, bank może skutecznie osiągnąć cele związane ze zwiększaniem inkluzywności i uniknąć wielu potencjalnych komplikacji podczas wdrożenia.

"Pozornie oferta rynku dostawców technologicznych jest bardzo szeroka. Gdy jednak zaczniemy szukać konkretnych wyników, historii sukcesu czy studiów przypadków, okaże się, że nie jest to takie proste. Dlatego w Santanderze korzystamy z doradztwa sprawdzonego partnera, który wie, jak skutecznie budować szybkie serwisy internetowe i ma w tym duże doświadczenie".

Katarzyna Figlus

Menedżerka zespołu serwisów i technologii webowych

Santander Banku Polska

Jak bank może przygotować się do wdrożenia standardu WCAG?

Do płynności i efektywności procesu implementacji standardu WCAG może pozytywnie przyczynić się także bank jako właściciel biznesowy projektu. Oto kluczowe aspekty, na jakie instytucje powinny zwrócić uwagę, przygotowując się do rozpoczęcia projektu:

 Identyfikacja grup użytkowników i analiza realizacyjna

Właściciel biznesowy powinien dokładnie określić, do jakiej grupy użytkowników kierowane będą jego strony internetowe WCAG 2.1., uwzględniając różnice w potrzebach dostępności cyfrowej między nimi. Przeprowadzenie analizy realizacyjnej pozwala na skierowanie zmian do odpowiednich obszarów i kanałów komunikacji, dostosowując podejście do różnych grup odbiorców.

 Zdefiniowanie celów projektu

Klarowne określenie zasadniczego celu projektu (np. czy jest nim spełnienie wymogów prawnych, czy dotarcie do konkretnych grup odbiorców) umożliwia lepsze dostosowanie strategii projektowej - zaplanowanie zakresu modyfikacji i dopasowania dostępności cyfrowej do zidentyfikowanych potrzeb użytkowników.

 Transparentna komunikacja

W trakcie przygotowań bank powinien skupić się na klarownej komunikacji między różnymi zespołami projektowymi, aby uniknąć nieporozumień i efektywnie realizować cele projektowe.

Realizacja powyższych punktów stanowi cenną inicjatywę banku, która wesprze dostawcę technologicznego w sprawnym wdrażaniu standardów dostępności cyfrowej. Pomoże to także lepiej zrozumieć założenia projektu po stronie zespołu projektowego właściciela biznesowego, co pozytywnie przyczyni się do pozytywnego rezultatu całego przedsięwzięcia.

Wspólna droga ku dostępności cyfrowej

“Dostępność jest tak samo fundamentalna, jak dostarczanie nowych, bezbłędnie działających i łatwych w nawigacji funkcji”. To słowa Gareth’a Gastona, Dyrektora Głównego Biura Produktów Cyfrowych U.S. Bank — instytucji stawianej za wzór zwiększania poziomu dostępności. Podkreślają one, jak ważna w obecnych czasach jest inkluzywność cyfrowych usług bankowych.

Należy pamiętać, że wdrażanie standardów dostępności cyfrowej to wyzwanie, które wymaga współpracy i partnerskiej relacji pomiędzy bankiem — właścicielem finansowym a dostawcą technologicznym. Sprawna i efektywna realizacja projektu stanowi niepowtarzalną szansę dla instytucji finansowej na ustanowienie nowych standardów etycznych i zrównoważonych strategii biznesowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa partner technologiczny, który oprócz technicznej implementacji zapewnia także wsparcie w zakresie doradztwa legislacyjnego, technologicznego i biznesowego.