e-point jako jedyna firma z Polski na prestiżowej liście Google

NewsMobile

e-point jako pierwsza i jedyna firma z Polski trafił na globalną listę 23 firm, które według Google skutecznie wdrażają rozwiązania PWA, czyli aplikacje mobilne nowej generacji - „Directory of Agencies Building Progressive Web Apps”.

Zarówno Google, jak i eksperci e-point konsekwentnie popularyzują standard PWA - dzięki temu coraz więcej organizacji korzysta z jego zalet. Obie firmy występują na konferencjach dotyczących rozwiązań mobilnych i z sukcesem zorganizowały w marcu tego roku „PWA Hackathon Warszawa”. W trakcie hackathonu banki i firmy prowadzące e-commerce dostosowywały swoje serwisy lub aplikacje do nowych standardów.

Obecność na liście Google potwierdza wzrost rozpoznawalności e-point poza Polską, a jednocześnie to kolejny ważny krok na drodze do poszerzania i umiędzynaradawiania naszej oferty.

 

 

Więcej informacji o rozwiązaniach PWA: