Branża Medyczna/
Digital Experience/
Technologia

Digitalizacja branży medycznej - wykorzystanie AI w diagnostyce

 

Pandemia znacznie przyspieszyła rozwój technologii cyfrowych w całym świecie związanym z medycyną. Rozwiązania, do których wcześniej podchodzono z rezerwą jak np. usługi telemedyczne, rozwiązania chmurowe czy zdalne zarządzanie narzędziami do diagnostyki, obecnie cieszą się dużą popularnością i uznaniem świadczeniodawców i samych pacjentów. W samym centrum cyfrowej rewolucji branży medycznej stoją firmy zajmujące się rozwojem rozwiązań z zakresu medtech. Jednym z największych tego typu przedsiębiorstw jest spółka Siemens Healthineers, która wprowadziła na rynek oprogramowanie wspierające lekarzy w diagnostyce. Jej przedstawiciel podzielił się z nami także swoimi predykcjami na temat wyzwań branży i troski o Patient Experience.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem publikowanym w ramach cyklu "e-point - Digital Health", który przedstawia wiodące trendy technologiczne w branży medycznej.

Wykorzystanie AI w diagnostyce radiologicznej

Wobec przyspieszonej pandemią digitalizacji, technologie cyfrowe zyskały dla Siemens Healthineers wysoki priorytet rozwojowy, a tym samym biznesowy. Firma bardzo intensywnie pracuje nad rozszerzaniem cyfrowego portfolio, ale również kładzie ogromny nacisk na promocję tych rozwiązań i pokazywanie wartości, jaką wnoszą do ochrony zdrowia. Jej niewątpliwym sukcesem jest implementacja produktów opartych o AI wspomagających pracę lekarzy w zakresie diagnostyki radiologicznej. Przykładem jest oprogramowanie AI-Rad Companion, które zdejmując z barków radiologa wiele czynności (rutynowych i zaawansowanych) znacznie przyspiesza proces diagnostyczny. 

"Postępująca cyfryzacja bez wątpienia całkowicie zmienia i zmieni oblicze medycyny, dlatego już teraz staramy się wyprzedzać potrzeby naszych klientów
i wdrażać tego typu usługi do większości naszych projektów komercyjnych."

Marek Witulski

Dyrektor Digital Imaging i Advanced Therapies

Siemens Healthineers

Linkedin logo

[ebook] Trendy w cyfrowej obsłudze pacjenta

Ku lepszemu Patient Experience

Jakie wyzwania w zakresie cyfryzacji stoją przed placówkami medycznymi?

Zdaniem ekspertów firmy Siemiens Healthineers, istnieją dwa zasadnicze wyzwania związane z digitalizacją branży medycznej. Pierwsze z nich jest natury czysto finansowej.

Digitalizacja wymaga nakładów, zwłaszcza na początkowym etapie. Jeszcze trzy lata temu świadczeniodawcy nie byli w stanie przewidzieć konieczności zakupu nowych usług czy produktów cyfrowych optymalizujących pracę służb medycznych w czasie pandemii.

Obecnie proces cyfryzacji jest już na bardziej zaawansowanym etapie, niemniej wciąż wymaga potężnych nakładów i dalszych, sukcesywnych inwestycji – po obu stronach. Drugie wyzwanie dotyczy samego sposobu działania na rynku.

Pandemia przyniosła konieczność znacznie intensywniejszej komunikacji z rynkiem i klientami w sferze digitalowej. Ograniczenia mające zatrzymać transmisję wirusa wywróciły przy okazji do góry nogami kontakty z profesjonalistami medycznymi. Bardzo wiele działań, które od lat prowadzone były w bardzo efektywny sposób w oparciu o bezpośrednie kontakty, musiały przenieść się do sfery online.

Jako przykład tego rodzaju zmiany firma podaje swoją działalność edukacyjną w Akademii Siemens Healthineers. Niezwykle cenione warsztaty dla profesjonalistów medycznych przeprowadzane przy stacjach roboczych w centrum szkoleniowym (ale w warunkach identycznych do szpitalnych) niemal z dnia na dzień musiały zostać zastąpione przez webinary, siłą rzeczy prowadzone w zmienionej formule. Coraz większego znaczenia nabrała masowa komunikacja emailowa, wzrosła waga social media i działań opartych o kampanie digitalowe.

"Będąc klasyczną firmą, B2B nagle stanęliśmy przed wyzwaniem otwarcia kanału sprzedaży B2C w e-commerce, bo tego wymagał nowy produkt, jakim są testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 do stosowania w trybie samokontroli. Bardzo wiele z tego świata digitalowego odkrywaliśmy równocześnie z naszymi klientami. Dla nich to też wciąż jest nowość."

Marek Witulski

Dyrektor Digital Imaging i Advanced Therapies

Siemens Healthineers

Linkedin logo

Jak zadbać o satysfakcję i pozytywne doświadczenie cyfrowych pacjentów? 

W kwestiach związanych z Customer Experience, przedstawiciele firmy Siemens Healthineers zdają sobie sprawę, że współpraca świadczeniodawcy medycznego ze strategicznym dostawcą z branży medtech to bardzo złożone partnerstwo, wymagające bardzo kompleksowego podejścia od strony mierzenia doświadczeń klienta. 

Proste i syntetyczne miary jak NPS (Net Promoter Score) nie wystarczają, żeby zrozumieć całą ścieżkę interakcji, od kontaktów z siłami sprzedaży i dopasowanie technologii do potrzeb, przez realizację zamówienia, zarządzanie projektem instalacji urządzeń i cyklem szkoleń dla użytkowników, po opiekę ze strony inżynierów serwisowych i rozwijanie posiadanych przez klienta technologii medycznych. Dlatego doświadczenia klientów firma mierzy w sposób bardzo pogłębiony, badając regularnie relacje z klientami z każdego obsługiwanego segmentu rynku. Są to wywiady telefoniczne lub ankiety online, w których konsultanci zadają kilkadziesiąt pytań dotyczących kluczowych obszarów współpracy, nie pomijając przy tym klasycznych miar NPS-owych. Na podstawie wyników pracownicy reagują często na poziomie indywidualnym, budując plany działania w oparciu o konkretne wyzwania wynikające z odpowiedzi danego klienta (chyba że zastrzegł on swoją anonimowość). Na poziomie organizacji jest to ważny wkład w organizację procesów, rozwój narzędzi, zmianę naszych zachowań rynkowych i kultury organizacyjnej. Przykładem może być wdrożenie zupełnie nowego systemu telefonicznej obsługi klientów serwisu – właśnie w oparciu o feedback, który firma otrzymała właśnie w badaniu doświadczeń klienta

"Aby budować przewagę konkurencyjną, placówki medyczne potrzebują jednej centralnej platformy stanowiącej centrum sterowania wieloma kanałami i narzędziami stojącymi za budowaniem doświadczenia cyfrowego pacjenta. Odpowiedzią na to wyzwanie jest architektura zintegrowanych produktów — Digital Experience Platforms (DXP) - skoncentrowana na zarządzaniu cyfrowym doświadczeniem użytkownika na całej ścieżce jego kontaktu z placówką i dopasowana do specyficznych wymagań branży."

Łukasz Trzaska

Dyrektor Rozwoju DXP

Linkedin logo