Raport Computerworld TOP 200, czyli rok 2016 w branży IT. e-point notuje wzrosty

Jubileuszowa, 25. edycja raportu Computerworld TOP 200. Polski rynek teleinformatyczny jest już dostępna. Publikacja zawiera rankingi najważniejszych firm polskiego IT oraz komentarze ekspertów na temat kondycji branży. e-point odnotowuje w rankingach wzrosty mimo ogólnego spowolnienia rynku.

Ogólny obraz branży IT

Rok 2016 dla IT w Polsce oznaczał chwilowy spadek – przychody w branży zmalały o 5,2 procent. Łączne przychody całego rynku nowoczesnych technologii (łącznie z branżą telekomunikacyjną) wyniosły 101,75 mld zł, czyli o 3,4% mniej niż w roku 2015. Wynika to m.in. z wyhamowania kontraktów w sektorze publicznym.

Zastój jednak był krótkotrwały i widać już tendencje wzrostowe. Przedstawiciele branży są dobrej myśli: 61% ocenia, że koniunktura w 2018 będzie lepsza, a 9% - że będzie wyraźnie lepsza. Pogorszenia spodziewa się zaledwie 4% badanych.
Wydatki przedsiębiorstw na IT będą rosły, komentuje na łamach raportu Ewa Zborowska z IDC. Największy wzrost rok do roku jest przewidywany dla administracji publicznej i usług finansowych.

W 2017 wydatki na technologie informatyczne (sprzęt, oprogramowanie, usługi) w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosą 62,58 mld USD, zaś do 2020 przekroczą 70,58 mld USD – oznacza to przewidywany wzrost o 12,8 procent.

W Polsce wydatki największych firm stanowią dziś ok. 46% wszystkich wydatków na IT – ich udział do 2020 wzrośnie do 48%. Wydatki średnich firm na IT według szacunków nie będą rosły, natomiast warto się przyjrzeć rynkowi mikroprzedsiębiorstw (1-9 zatrudnionych) – te firmy odpowiadają za 25% wydatków na technologie informatyczne w kraju.

Jednolity Rynek Cyfrowy

W maju 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC, ang. Digital Single Market). Ma ona na celu rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej oraz wypracowanie rozwiązań, które pozwolą obywatelom jak i przedsiębiorcom UE ze wszystkich 28 rynków uzyskać swobodny dostęp do towarów i usług cyfrowych. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy będą mogli bez przeszkód wejść ze swoją cyfrową ofertą do każdego kraju na terenie Unii Europejskiej.

“Wierzę, że musimy znacznie lepiej wykorzystywać ogromne możliwości, jakie stwarzają technologie cyfrowe, rozwijające się bez względu na przebieg granic”.

Jean-Claude Juncker

przewodniczący Komisji Europejskiej

– By tego dokonać, będziemy potrzebowali odwagi, by rozbić istniejące sztywne struktury krajowe w takich obszarach jak regulacja rynku telekomunikacyjnego, przepisy dotyczące praw autorskich i ochrony danych, zarządzanie falami radiowymi i stosowanie prawa konkurencji - dodaje Juncker.

W myśl tej regulacji rozwiązania legislacyjne oraz infrastruktura nie powinny pozostawać w tyle za rzeczywistością biznesową. Ich zadaniem powinno być stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju innowacji, wspieranie wolnego dostępu obywateli do szerokiej gamy dóbr oraz zapewnianie bezpieczeństwa.

Szacuje się, że po wprowadzeniu DSM w UE PKB wzrośnie o 415 mld euro.

“Internet nie ma granic, to fakt. Znoszenie barier dla ekspansji zagranicznej firm na wspólnym rynku to szansa dla MSP i otwieranie nowych możliwości stymulowania gospodarki przez handel elektroniczny”.

Justyna Skorupska

Head of Businnes Consulting Europe

epoint SA

Linkedin logo

Ale to nie wszystko. Justyna Skorupska dodaje:- Z drugiej strony strategia ma na celu podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli we wszystkich państwach Unii. JRC to korzyści nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla zwykłych ludzi – łatwiejszy dostęp do produktów i usług z terenu całej Unii.

Przyszłość sektora bankowego

Warto odnotować wyjątkową pozycję branży finansowej. Jak zauważa Krzysztof Pielesiek, polskie banki plasują się w czołówce innowacyjnych organizacji. Jednym z najważniejszych trendów jest nacisk na Customer Experience, czyli doświadczenie użytkownika.

“Banki boją się utraty relacji z klientem i tego, że zostaną zdegradowane do roli dostawców pieniądza, podczas gdy klient będzie korzystał usług firm trzecich (np. fintechów, bigtechów czy po prostu innych, bardziej przyjaznych banków)”.

Wawrzyniec Hyska

Dyrektor ds. Sektora Finansowego

e-point SA

Linkedin logo

Wynika stąd jasny postulat dla instytucji finansowych. Kluczowe jest budowanie takich aplikacji, które nie tylko będą wygodne, ładne i przydatne. To już oczywiste. W tej chwili konieczne jest przekroczenie oczekiwań klienta i zadziałanie na jego emocje.

Aby oferować lepsze Customer Experience, banki stosują nowe rozwiązania technologiczne (np. czatboty) oraz efektywniej wykorzystują posiadane dane. Może to oznaczać zarządzanie produktami finansowymi klientów, wspieranie pracowników banku, profilowanie klientów, analizę zachowania konsumentów, oraz personalizację ofert.

Sektor przygotowuje się również na zmiany, jakie przyniesie wejście w życie dyrektywy PSD-2 w styczniu 2018, która z pewnością pobudzi rozwój fintechów, ale też otworzy banki na nowe, innowacyjne modele biznesowe.

e-point w raporcie Computerworld Top 200

Firma e-point występuje łącznie w 12 zestawieniach, notując znaczne wzrosty w stosunku do lat poprzednich.
W kategorii Firmy informatyczne o największym zysku netto z IT zajęliśmy pozycję aż o 44 miejsca wyższą w porównaniu do zeszłego roku.

Szczególnie cieszy 22 miejsce w rankingu Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu (awans z 28 miejsca) oraz 46 miejsce w rankingu Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego (w zeszłym roku była to 56 pozycja), ponieważ odzwierciedlają one kluczowe dla nas branże.

Ponadto zajmujemy 11 lokatę w zestawieniu Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie. Silną pozycję e-point w tej kategorii odzwierciedla fakt, iż obok zaledwie 12 innych podmiotów oferujemy maksymalny zakres usług założonych w badaniu, tj. aplikacje przeglądarkowe, online, mobilne, desktopowe, bazodanowe oraz systemy wspomagające zarządzanie.

Ponadto e-point zajął:

  • 28 miejsce w rankingu największych dostawców aplikacji webowych i portali internetowych
  • 40 miejsce w rankingu największych eksporterów rozwiązań IT
  • 25 miejsce na liście firm informatycznych o największym wzroście przychodów z eksportu
  • 42 miejsce w rankingu firm informatycznych o największym wzroście zatrudnienia
  • 40 miejsce w rankingu największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji
  • 40 miejsce w rankingu największych dostawców oprogramowania
  • 39 miejsce wśród największych informatycznych grup kapitałowych działających w Polsce

Czeka nas rewolucja w IT

Jakub Chabik przewiduje, że czeka nas zmiana jakościowa w IT, która oznacza nie tylko doskonalenie istniejących rozwiązań, ale realny przełom, który zmieni naszą codzienność oraz modele biznesowe.

Komputery nie są już urządzeniami przetwarzającymi informacje, ale zaczynają uczestniczyć w rzeczywistości poprzez jej odbiór i modyfikowanie. Smartfony, tablety, sprytne zegarki, sprzęt AGD czy autonomiczne pojazdy zbierają dane i dołączają do ogromnej sieci podłączonych przedmiotów. Wg szacunków Gartnera liczba inteligentnych urządzeń w 2017 r. osiągnie 9 mld, zaś w 2025 może sięgnąć biliona.

W medycynie widać gigantyczny postęp w diagnostyce oraz możliwościach aparatury medycznej. Rosnąca popularność wearables (technologii ubieralnych) sprawia, że niedługo w chmurze obliczeniowej będą zawarte znacznie lepsze informacje na temat naszego zdrowia, niż mamy sami.

Innymi słowy, czeka nas cyfryzacja człowieka, a jednocześnie mechanizmy sztucznej inteligencji przejmą wiele ludzkich zadań i zawodów. Już teraz znajdują zastosowanie w biznesie m.in. w takich obszarach jak podejmowanie decyzji kredytowych czy ubezpieczeniowych, wsparcie łańcuchów dostaw w sprzedaży i logistyce, analiza sprzedaży, planowanie zasobów w zarządzaniu operacyjnym.

Dlatego tak ważne jest przygotowanie na tę rewolucję – aby być tam, gdzie będą nasi klienci, partnerzy i pracownicy.