Digital Experience

e-point realizuje program kompleksowych badań UX dla Banku Pekao

Od czerwca 2020 roku spółka e-point SA realizuje 2-letni program badań jakościowych oraz eksperckich audytów UX dla procesów obsługowych i sprzedażowych dostępnych
w kanałach elektronicznych Banku Pekao.

Badania jakościowe i audyty eksperckie kluczem do dobrego UX

Nadrzędnym celem projektu jest analiza zachowań i postrzegania przez użytkowników nowych rozwiązań planowanych do wdrożenia w cyfrowym systemie Banku Pekao. Do głównych zadań projektowych należy także weryfikacja użyteczności obecnych rozwiązań dostępnych w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay.

W ramach współpracy diagnozowane są problematyczne obszary i na ich podstawie rekomendowane konkretne działania prowadzące do ich poprawy. Dzięki temu bank wprowadza produkty i usługi cyfrowe, które w pełni odpowiadają potrzebom użytkowników, są funkcjonalne i wygodne w użyciu.

Zakres i metodologia realizowanej usługi

Początkowo badania jakościowe UX zakładały wywiady i testy zadaniowe w studio badawczym oraz w domach respondentów. Jednak w związku z panująca pandemią badania są realizowane głównie zdalnie. Wśród licznych badań UX przeprowadzane są też badania z najmłodszymi klientami korzystającymi z nowej usługi PeoPay KIDS.

Audyty eksperckie prowadzone są metodą analizy heurystycznej, czyli konfrontacji istniejących rozwiązań z powszechnie przyjętymi zasadami użyteczności serwisów internetowych. Audyty wspierane są metodą wędrówki poznawczej, która polega na ocenie danych rozwiązań przez pryzmat celów użytkownika.

W ramach projektu e-point odpowiada za określanie celów poszczególnych badań, opracowywanie scenariuszy badawczych, organizację badań oraz opracowywanie finalnych raportów wraz z wnioskami i rekomendacjami. 

 

"Wysoko cenimy wiedzę i profesjonalizm firmy e-point oraz elastyczne i pełne zrozumienia podejście do klienta. To kolejny raz na przestrzeni ostatnich lat, gdy powierzyliśmy firmie e-point badania strategicznych produktów i usług w obszarze bankowości elektronicznej i płatności mobilnych".

Rafał Witczak

Dyrektor Biura Bankowości Omnikanałowej w Departamencie Innowacji i Płatności

Bank Pekao