Technologia/
B2B

Dlaczego chmura w modelu IaaS jest właściwym rozwiązaniem dla Twojej firmy?

W modelu IaaS (Infrastruktura jako usługa) infrastruktura jest utrzymywana w chmurze obliczeniowej zamiast na serwerach wynajmującego. Dzięki temu możesz mieć stały dostęp do aktualnie potrzebnych zasobów, ale obsługa fizycznej infrastruktury (często określane jako hosting) spoczywa na dostawcy usług.

Takie rozwiązanie to sposób na uniknięcie kosztów budowy i utrzymania lokalnego centrum danych, w tym m.in. 

 • fizycznych serwerów, 
 • sprzętu sieciowego (tj. switche, routery, firewalle),
 • pamięci masowej, 
 • infrastruktury wspierającej podstawowe usługi chmury obliczeniowej (m.in. sieci energetycznej, klimatyzacji, łącza internetowe czy szafy i pomieszczeń serwerowych).

Cała ta infrastruktura wraz z elementami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz fizyczną kontrolą dostępu łączą się w usługę hotelingu lub kolokacji, które mogą być świadczone przez odrębne firmy lub samego dostawcę usług chmurowych. Ponadto dostawca często oferuje też usługi uzupełniające, np. rozwiązania bezpieczeństwa czy systemy kopii zapasowych. 

IaaS to konkretne korzyści dla firmy

Zastąpienie konieczności budowania własnej infrastruktury poprzez skorzystanie z modelu IaaS ma wiele zalet:

 • Oszczędność kosztów: Uniknięcie kosztów związanych z uruchamianiem i utrzymywaniem własnej infrastruktury.
 • Skalowalność i elastyczność: Dodawanie i odejmowanie zasobów w zależności od wymagań aplikacji i jej obciążenia.
 • Odciążenie wewnętrznego zespołu IT: Uwolnienie zespołu operacyjnego od potrzeby zarządzania infrastrukturą fizyczną, pozwala skupić się w pełni na rozwoju aplikacji.
 • Szybsze wprowadzanie modyfikacji i nowych rozwiązań: Udostępnianie dowolnej ilości zasobów pozwala na szybkie testowanie, skalowanie i wdrażanie nowych projektów.
 • Gwarancja dostępności i wydajności: Zapewnienie ciągłości świadczenia usług chroniące przed kosztownymi przestojami i potrzebą ręcznego zarządzania fizycznymi serwerami w centrach danych.

Czym różni się IaaS od innych modeli rozwiązań chmurowych?

Najłatwiejszym sposobem wyjaśnienia różnicy między IaaS, PaaS i SaaS jest określenie, jakie elementy stosu technologicznego są zarządzane odpowiednio przez dostawcę, a jakie przez klienta. W tradycyjnej organizacji IT, użytkownik zarządza całym stosem: od sprzętu dla serwerów po systemy operacyjne i oprogramowanie. 

Modele udostępniania zasobów infrastruktury (chmury obliczeniowej)

Głównym produktem usługi IaaS jest przede wszystkim maszyna wirtualna, virtual machine (VM). Jest to serwer uruchomiony na platformie wirtualizacji, na którym można zainstalować wybrany system operacyjny i oprogramowanie wymagane do działania aplikacji. W tym modelu masz do dyspozycji potrzebne zasoby obliczeniowe, lecz nie musisz posiadać i zarządzać własnymi centrami danych. Odpowiedzialność za fizyczne przetwarzanie, pamięć masową, sieć i technologię umożliwiającą ich wirtualizację jest po stronie dostawcy.

Z kolei w modelu PaaS (Platforma jako usługa) dostawca dostarcza pełną platformę systemową, na której mogą pracować Twoje aplikacje. Innymi słowy dostawca usługi nie tylko utrzymuje infrastrukturę fizyczną, ale także jest odpowiedzialny za zapewnienie systemu operacyjnego i platformy.

Natomiast w modelu SaaS (Oprogramowanie jako usługa) uzyskujesz dostęp do konkretnego oprogramowania działającego w chmurze, z którego możesz korzystać jak z aplikacji (najczęściej z poziomu przeglądarki internetowej) bez możliwości wpływania na ogólną architekturę. W efekcie nie jest to rozwiązanie dla firm, które chcą opracowywać i wdrażać własne aplikacje w chmurze. SaaS może być jednak dobrym wyborem, jeśli chcesz np. zapewnić swoim pracownikom dostęp określonych narzędzi.

Ulokowanie infrastruktury

Udostępnianie przez dostawcę serwerów wraz z podłączeniem ich do sieci stanowi tradycyjny (kiedyś podstawowy) model świadczenia usług w internecie - hosting. -  Może on występować w dwóch modelach:

 • dedykowanym (serwer) 
 • współdzielonym (zwanym także webhostingiem, kiedy zasoby pojedynczego serwera współdzielone są przez kilku klientów). 

Wykorzystanie współdzielonej pamięci masowej, serwerów fizycznych i połączeń sieciowych między nimi oraz rozszerzenie wirtualizacji m.in. o możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami, swobodę zmiany przydzielonych im zasobów (np. ilości CPU), czy powoływania nowych, są cechami usługi chmurowej, dla której przyjmuje się definicję hostingu chmurowego.

Ulokowanie infrastruktury poza Twoją siedzibą nazywane jest z angielskiego off-premises. W efekcie IaaS (off-premise) jest współcześnie tym, czym kiedyś był tradycyjny hosting dedykowany, ale został przeniesiony do chmury. Natomiast gdyby hostowanie i ulokowanie serwerów odbywało się w ramach infrastruktury i budynków własnych Twojej organizacji mówilibyśmy o modelu on-premises.

Modele wdrażania zasobów chmury obliczeniowej

Źródło: NIST

Różnice pomiędzy IaaS w chmurze publicznej, a chmurze prywatnej

Model IaaS można zaimplementować zarówno w chmurzenie publicznej (public cloud), jak i prywatnej (private cloud). Uzyskanie dostępu do chmury publicznej przez proces rejestracji odbywa się w sposób zautomatyzowany. Dostawca udostępnia w ramach własnych modeli rozliczeniowych możliwość powołania produktów, artefaktów poszczególnych usług. W tym wariancie wciąż możesz ustalić wielkość i liczbę uruchamianych VM czy określić w jakiej sieci wirtualnej się uruchomią i jak będą widoczne z Internetu. Nie masz jednak wpływu na to, z kim będziesz dzielił serwer fizyczny.

Z kolei w chmurze prywatnej infrastruktura pod warstwą wirtualizacji jest dedykowana jednemu klientowi czy organizacji. W jej skład może wchodzić oczywiście wielu konsumentów, ale to konkretny klient zarządza w pełni platformą wirtualizacji i infrastrukturą fizyczną, która jest dedykowana jego firmie. Tym samym to Ty decydujesz o sposobie uruchamiania nowych maszyn wirtualnych, czy innych komponentów IaaS. Dlatego chmura prywatna jest lepszą opcją, jeśli Twoim priorytetem jest jak największa kontrola nad swoimi zasobami.

Kolokacja, czyli co warto wiedzieć o dostawcach chmur prywatnych

Warto zwrócić uwagę na różnice między dużymi dostawcami chmur publicznych, a firmami specjalizującymi się w usługach wykorzystującymi potencjał chmur prywatnych. Chmury obliczeniowe często postrzega się z perspektywy największych dostawców chmur publicznych, którzy posiadają swoje własne centra danych. Natomiast bardzo popularna wśród dostawców usług chmurowych jest kolokacja, czyli dzierżawa przestrzeni w centrum danych pod postacią szaf serwerowych i infrastruktury wokół niej, w tym prądu, klimatyzacji czy ochrony fizycznej i przeciwpożarowej. Czasem dostawca chmury korzysta z dzierżawy rozszerzonej o serwery, na których instaluje swoje usługi.

Oczywiście, jak w każdej usłudze IT i tutaj zachodzą pewne odstępstwa i obszar odpowiedzialności może być delegowany do firm świadczących konkretne, wyspecjalizowane usługi w ramach stosu technologicznego chmury. W efekcie dostawca z jednej strony zawęża swój obszar odpowiedzialności, a z drugiej może skupić się na tym co przynosi konkretną wartość biznesową.

Kiedy wybrać IaaS?

Wykorzystanie zalet chmury obliczeniowej to najszybszy i najkorzystniejszy finansowo sposób na rozwój własnych aplikacji. Korzystając z usług w modelu IaaS, możesz zarządzać firmową platformą na poziomie architektonicznym, bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania technicznej infrastruktury, skupiając się projektowaniu i wdrażaniu wysłanych aplikacji.

Najważniejsze cechy IaaS:

 • Swoboda powoływania i usuwania maszyn wirtualnych: W przypadku chmury prywatnej klient ma możliwość określenia, w jaki sposób takie maszyny są powoływane i kontroluje, na jakim serwerze fizycznym czy konkretnym dysku zostaną uruchomione. Dla chmury publicznej obszar ten jest zarezerwowany dla dostawcy.
 • Zdalne zarządzanie przez internet*: Możliwość zarządzania komponentami IaaS przez internet zgodne z polityką bezpieczeństwa klienta. Obejmuje to możliwość ograniczenia dostępu do usług w tym zabezpieczenia ich uwierzytelnieniem (m.in. SSO) i wymóg korzystania z szyfrowanych połączeń VPN.
 • Ciągły pomiar wykorzystania infrastruktury i optymalizacja zasobów: Uwzględniając mechanizmy wysokiej dostępności nowe maszyny wirtualne trafiają na najmniej wykorzystane serwery fizyczne. Mimo stosowania szerszej bazy zasobowej konsument infrastruktury IaaS płaci jedynie za powołane zasoby wirtualne.
 • Swoboda skalowania zasobów: Dostawcy mogą zapewniać pełną swobodę w dokładaniu kolejnych zasobów z granulacją na poziomie pojedynczych procesorów czy gigabajtów lub (w przypadku dużych dostawców) przez zmianę poziomu maszyny wirtualnej i połączony skokowy wzrost CPU i pamięci, np. z 4 do 8, czy 32 do 64. 
 • Mechanizmy automatycznego skalowania: IaaS może powoływać automatycznie kolejne maszyny wirtualne pod wpływem zdefiniowanych zdarzeń, np. po przekroczeniu obciążenia określonego serwera wirtualnego i dołączaniu nowych VM do load-balancera.

*W przypadku chmur prywatnych on-premise możliwość zarządzania chmurą wprost z Internetu nie jest wymagana, czasem wręcz świadomie blokowana.

W efekcie dzięki IaaS jesteś w stanie szybciej odpowiadać na potrzeby klientów lub wprowadzać rozwiązania wspierające własnych pracowników. Bez konieczności ponoszenia kosztów budowy i utrzymania złożonej infrastruktury.