PIM/
E-commerce/
Digital Experience/
Portale

Dlaczego branża spożywcza potrzebuje systemów do zarządzania informacją produktową?

W branży spożywczej prezentowanie aktualnych i bogatych informacji o produktach ma kluczowe znaczenie: zarówno z uwagi na regulacje, jak i na potrzeby klientów B2B oraz B2C. Wdrożenie systemów do zarządzania informacją produktową (Product Information Management) pozwala nie tylko odpowiedzieć na to wyzwanie, ale również stymuluje sprzedaż. Łączy bowiem wsparcie tradycyjnych kanałów sprzedażowych oraz eksplorację nowych, jak B2B e-commerce czy marketplace’y.

 

Czym jest informacja produktowa? 

Informacje produktowe to dane o produkcie, które są wykorzystywane w jego komunikacji (wewnątrz firmy, między działami i w różnych systemach, z partnerami biznesowymi, z klientami końcowymi). 

Są to m.in.:

 • opisy produktów
 • zdjęcia
 • video
 • karty produktu
 • waga
 • jednostka miary
 • skład
 • EAN
 • kaloryczność
 • referencyjna ilość spożycia
 • alergeny
 • certyfikaty.

Zarządzanie informacją produktową stanowi tak duże wyzwanie, ponieważ korzysta z niej wiele osób w firmie z różnych działów (marketing, trade marketing, dział zakupów, sprzedaż), a także:

 • partnerzy biznesowi (np. dystrybutorzy, którzy chcą zamieścić informacje o produktach na swojej stronie www czy w e-commerce lub przygotować kampanię marketingową), 
 • systemy IT (np. strona internetowa, e-commerce, marketplace’y, strony afiliacyjne), 
 • klienci końcowi (kiedy robią research, szukają alergenów, analizują skład czy nawet ślad węglowy danego produktu, a w kontekście pandemii często chcą znać całą drogę: od producenta do ich rąk,oczekując transparentnej komunikacji w kwestii higieny i sterylności towarów).

Takie informacje są tworzone, edytowane i przetwarzane przez wiele osób, które zajmują się aktualizowaniem opisów, dodawaniem kolejnych produktów do katalogu, wprowadzaniem ich do sprzedaży, czy wreszcie komunikacją w różnych kanałach. 

Ta skomplikowana siatka połączeń, gdzie mamy wielu edytorów informacji i konsumentów stwarza istotne ryzyko związane z błędem ludzkim oraz nieefektywnością procesową (np. poprawianie jednej informacji w wielu miejscach, w wielu plikach i systemach). Zaś klienci, którzy trafią na niepoprawną, nieaktualną lub niepełną informację produktową, tracą zaufanie. Aż 87% z nich przyznaje, że nie kupi ponownie  w sklepie, w którym natknęli się na błędy w opisie produktu.

Jak firmy zazwyczaj zarządzają informacją produktową? 

Najczęściej wykorzystują tradycyjne narzędzia: pliki płaskie (królują Excele), bazy danych czy po prostu… głowy swoich pracowników. Wiele informacji o produktach oraz opisów procesów związanych z produktami znajduje się jedynie w pamięci menedżerów. 

Z kolei firmy, które osiągają pewien poziom rozwoju, w którym manualna obsługa takich procesów staje się zbyt kosztowna i ryzykowna decydują się na usprawnienie przepływu informacji przez wdrożenie systemu klasy PIM. 

Taka decyzja wiąże się najczęściej ze zwiększeniem liczby kanałów sprzedaży (ręczne dbanie o aktualność wszystkich danych w każdym kanale staje się zbyt uciążliwa) lub z ekspansją międzynarodową. 

Czym jest system PIM?

System PIM zbiera i konsoliduje informacje o produkcie z różnych źródeł oraz umożliwia ich publikację w wielu kanałach. Wówczas potrzebne dane można łatwo wyszukiwać, weryfikować i wzbogacać, a aktualizacja informacji o produkcie we wszystkich kanałach czy dodanie nowego produktu do oferty zajmuje dużo mniej czasu.

W efekcie system PIM zapewnia kontrolę nad informacją produktową oraz pozwala zmniejszyć koszty obsługi takich danych. Ponieważ porządkuje, systematyzuje i uspójnia ofertę, jest świetnym fundamentem dla tworzenia e-commerce, sprzedaży omnichannel czy wejścia na nowe rynki.

Pozwala on wytworzyć w firmie kulturę spójności: informacje o produktach są przechowywane i edytowane w jednym centralnym miejscu. Sprzyja to standaryzacji (np. przyjęcia jednej konwencji opisu) oraz pozwala zaoszczędzić wiele ręcznej, podatnej na błąd ludzki pracy. 

Centralny system do zarządzania informacją produktową oznacza również więcej kontroli nad tym, jakie opisy produktów i w jakiej formie trafiają do partnerów biznesowych.

Zastosowanie w branży spożywczej

W branży spożywczej wdrożenie systemu PIM to przede wszystkim możliwość realnego wsparcia sprzedaży. PIM pozwala na wystawianie atrakcyjnej oferty w kanałach cyfrowych i  jednocześnie dostarczenie przejrzystego, praktycznego źródła wiedzy dla sprzedawców. Przedstawiciele handlowi mając dostęp do takiego źródła wiedzy, wykorzystują PIM, by się edukować i móc szybciej personalizować ofertę czy podsunąć klientowi najlepszy produkt w czasie rozmowy. 

Uporządkowanie informacji produktowej w atrakcyjnej formie to wyjście naprzeciw potrzebom klientów B2B: dziś partnerzy biznesowi potrzebują więcej danych i informacji, zebranych w jednym miejscu i dostępnych w wygodnej, przejrzystej formie. To usprawnia proces zamawiania i przekłada się na większy koszyk zakupowy, a także zmniejsza liczbę korekt w zakupach. 

Usprawnienie zarządzania informacją produktową wydaje się również kluczowe z perspektywy przyspieszającej digitalizacji i wzrostu rynku e-grocery. Jeszcze przed pandemią Polacy chętnie eksperymentowali z tą formą zakupów, a dziś staje się ona jeszcze popularniejsza, przyjmując różne formy: 

 • sklepu internetowego (w tym cross-border e-commerce)
 • marketplace’ów
 • dowozu posiłków
 • sprzedaży w modelu subskrypcyjnym.