Miasto Stołeczne Warszawa wybiera e-point na doradcę technologicznego

News

Spółka e-point SA wygrywa kolejny przetarg z sektora publicznego. Projekt dotyczy usług doradczych w zakresie przygotowania założeń i specyfikacji dla cyfrowego rozwiązania mikro-nawigacji na terenie Warszawy oraz 16 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Docelowy system ma być zgodny ze standardami WCAG 2.0, które przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu. W sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku, chociażby poprzez kompatybilność aplikacji z systemami udźwiękającymi urządzenia mobilne.

“Cyfrowe rozwiązania oraz systemy geoinformacyjne mają za zadanie służyć ludziom i poprzez takie realizacje powinniśmy kształtować wspólną przyszłość”.

Marek Szulc

CEO

e-point Polska

Zakres umowy

Usługa doradcza będzie polegała na zbadaniu potrzeb i skonstruowaniu ogólnej wizji systemu, przez fazę testowania z użytkownikami, aż po przygotowanie specyfikacji do ogłoszenia postępowania na jego budowę. Ostatnim punktem będzie wsparcie zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyborze wykonawcy i nadzorze nad budową docelowego systemu. Zakończenie prac jest przewidziane na 31 października 2022 r.

“Wygranie kolejnego przetargu, w tak krótkim czasie po decyzji o wejściu w sektor publiczny, napawa nas optymizmem i motywacją do dalszego działania”.

Marek Szulc

CEO

e-point Polska