Branża Finansowa

Kary za brak WCAG 2.1. - pierwsze pozwy za problemy z dostępnością cyfrową

 

Coraz więcej pojawiających się pozwów dotyczących dostępności cyfrowej to zjawisko, którego żadna branża nie można ignorować.

Tylko w Stanach Zjednoczonych liczba spraw związanych z wymogami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzrosła dziesięciokrotnie: z 814 w 2017 roku do 8200 w 2023 roku. To pokazuje, że brak odpowiednich standardów dostępności w firmach i instytucjach może prowadzić do pozwów. Jest to szczególnie paląca kwestia także w Europie, w obliczu wchodzącej w życie 28 czerwca 2025 roku polskiej ustawy dotyczącej Europejskiego Aktu o Dostępności.

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak uniknąć tego rodzaju ryzyka wdrażając standard WCAG 2.1.

Dlaczego standardy WCAG są kluczowe dla dostępności cyfrowej?

Dostępność cyfrowa oznacza, że treści i usługi firm oraz instytucji są łatwo dostępne dla wszystkich, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Standardy WCAG pomagają w osiągnięciu tego celu, czyniąc strony internetowe bardziej przystępnymi. Bez ich wdrożenia, użytkownicy mogą mierzyć się z licznymi trudnościami w korzystaniu z portalu  lub aplikacji, co negatywnie wpływa na ich doświadczenie online. Jednocześnie, spełnienie wymagań WCAG zwiększa jakość Customer Experience, wzmacniając reputację firmy i podkreślając jej zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Według raportu z 2019 roku opracowanego przez firmę Deque Systems i Nucleus Research, około 70 procent firm z branży informacyjnej i e-commerce oraz instytucji rządowych ma poważne problemy z dostępnością dla osób niedowidzących. 

Problem z dostępnością cyfrową dotyczy także sektora finansowego. W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych spośród 2235 pozwów dotyczących dostępności zgodności z ADA (Americans with Disabilities Act), 2% dotyczyło instytucji bankowych i finansowych — wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę prawniczą Seyfarth Shaw.

Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych oraz zdobycie zaufania tej - często zaniedbywanej - części społeczeństwa jest zatem zapewnienie dostępności cyfrowej w zgodzie z wymaganiami WCAG 2.1. 

W przeciwnym razie firmie grozi ryzyko wystawienia na niekorzystne konsekwencje prawne i wysokie kary finansowe. Z taką sytuacją zmierzyło się wiele znanych koncernów i firm, które nie zapewniły odpowiedniej dostępności cyfrowej swoich usług oraz stron www.

Dostępność cyfrowa i wymagania WCAG a konsekwencje prawne

Historia firmy Target stanowi jedną z najgłośniejszych spraw związanych z brakiem dostępności cyfrowej. National Federation of the Blind pozwało Target za niedostosowanie  firmowej strony internetowej do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Zarzuty obejmowały:

  • brak opisów obrazków; 
  • brak niezbędnych nagłówków;
  • brak możliwości dokonania zakupów online. 

Sprawa zakończyła się ugodą w 2008 roku, w wyniku której Target zobowiązał się do zapłacenia odszkodowania w wysokości 6 milionów dolarów i dostosowania strony do standardów dostępności, ustalając jednocześnie precedens w sprawach dotyczących dostępności internetowej.

Firma Electronic Arts (EA) Inc. znalazła się w centrum uwagi, gdy Rafael Cordero, osoba niewidoma, złożył pozew przeciwko niej w maju 2022 roku. Cordero zarzucił EA niedostosowanie swojej strony do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, skupiając się na problemach z nawigacją i odczytywaniem treści przez oprogramowanie do czytania tekstu. Sprawa jest nadal w toku, a Cordero domaga się odszkodowania i zmian na stronie EA.

Innym przykładem - tym razem dotyczącym potrzeb osób z zaburzeniami słuchu - jest sprawa przeciwko Netflix. National Association of the Deaf pozwało Netflix za brak napisów dla osób niesłyszących. Sąd nakazał Netflixowi dostarczenie napisów oraz zapłacenie kary finansowej. Po rozstrzygnięciu sądowym Netflix zmienił swoją politykę i dostosował się do wymogów dostępności, a także zapłacił karę w wysokości 755 000 dolarów.

Nike również musiał stawić czoła konsekwencjom braku dostępności swojej platformy. W 2017 roku Maria Mendizabal pozwała Nike za niedostosowanie swoich stron internetowych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Maria domagała się zmian oraz odszkodowania. Zarzuty obejmowały: 

  • brak tekstów alternatywnych (alt) dla obrazów i innych treści nietekstowych, co uniemożliwiało osobom korzystającym z czytników ekranowych zrozumienie zawartości obrazków; 
  • puste teksty linków, które nie przekazywały żadnych informacji użytkownikom z niepełnosprawnościami;
  • nadmiarowe linki, co wprowadzało zamieszanie i utrudniało nawigację;
  • niekompatybilność z oprogramowaniem do odczytu ekranu, co znacząco utrudniało osobom z niepełnosprawnościami dostęp do treści i usług oferowanych przez firmę.
     

Inne znane przypadki obejmują pozew przeciwko firmie Park Entertainment, należącej do Beyoncé z 2019 roku, a także sprawę przeciwko Domino's Pizza w 2019 roku, gdzie Guillermo Robles wniósł pozew przeciwko firmie za naruszenie przepisów ADA, co zakończyło się na korzyść powoda z zaleceniem zmian w firmie.

Sektor finansowy również nie jest wyjątkiem w przypadku procesów związanych z dostępnością cyfrową. Key Bank został pozwany przez Shael Cruz w sierpniu 2020 roku Mężczyzna zarzucał instytucji brak dostępności i niedotrzymywanie wytycznych dotyczących dostępności WCAG. Podobnie American Express musiał stawić czoła batalii sądowej, gdy Luis Licea, niewidomy mężczyzna z Kalifornii, w kwietniu 2020 roku pozwał firmę, twierdząc, że jej strona internetowa nie spełnia standardów WCAG.

Jak uniknąć pozwów związanych z dostępnością cyfrową?

Aby uniknąć pozwów związanych z brakiem dostępności cyfrowej, firmy powinny stosować się do standardów dostępności, w tym wymogów WCAG 2.1. Oto kilka wskazówek, jak uniknąć tego rodzaju konsekwencji:

1. Regularnie przeprowadzaj audyty dostępności cyfrowej i wymagań WCAG 

Przeprowadzaj cykliczne audyty stron internetowych, aplikacji i innych platform cyfrowych Twojej firmy lub instytucji, aby upewnić się, że zapewniają one inkluzywność i komfort wszystkich użytkowników. 

2. Wdrażaj zalecenia audytów i standardu WCAG

Po przeprowadzeniu audytów dostępności wdrażaj zalecenia i poprawki, które pomogą zwiększyć dostępność Twoich platform cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Zadbaj o szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej

Warto zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie treściami online, aby zrozumieli oni znaczenie dostępności cyfrowej oraz to,
w jaki sposób mogą przyczynić się do spełnienia standardów WCAG. 

4. Monitoruj i reaguj na feedback użytkowników 

Śledź uważnie opinie i feedback użytkowników dotyczący dostępności Twoich stron platform cyfrowych, aby na bieżąco reagować na zgłaszane problemy.

5. Korzystaj z konsultacji z ekspertami dostępności cyfrowej

W razie wątpliwości lub trudności w spełnieniu wymogów dostępności skonsultuj się z ekspertami ds. dostępności cyfrowej, którzy mogą udzielić fachowej pomocy i wskazówek.

Czy Twoja firma skorzystała już z checklisty WCAG 2.1.?

Zapewnienie dostępności cyfrowej to niezbędny element odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Rosnąca świadomość społeczna oraz liczba pozwów i coraz surowszych regulacji prawnych sprawiają, dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1 nie jest już tylko kwestią dobrych praktyk, ale oczywistą niezbędnością. Nie czekaj, aż Twoja firma stanie się kolejnym celem pozwu. Sprawdź, czy Twoje cyfrowe zasoby są w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników. Pobierz naszą checklistę i przekonaj się, jak poprawić dostępność Twojej strony internetowej, zapewniając komfort i równość dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Sprawdź, czy Twoja strona internetowa spełnia nowe standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.1

mockup-nowe-standardy-dostepnosci-cyfrowej-wcag-2-1