Branża Medyczna/
Digital Experience/
Technologia/
Portale

Jak dzięki cyfryzacji usprawnić pracę przedstawicieli handlowych w branży farmaceutycznej

 

Praca przedstawicieli handlowych opiera się w znaczącym stopniu na budowaniu relacji i bezpośrednim kontakcie. Dla branży farmaceutycznej zapewnienie ciągłości efektywnych i komfortowych rozmów pomiędzy Product Managerami a lekarzami stanowiło kluczowe wyzwanie w obliczu pandemii. Jak poradziło sobie z tym wiodące przedsiębiorstwo farmakologiczne? Jakie inne rozwiązania z zakresu cyfryzacji zastosowano, aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo pracy zarówno przedstawicieli handlowych, jak i pracowników służby zdrowia? 

Oto trzeci artykuł publikowany w ramach cyklu "e-point - Digital Health", który prezentuje aktualne trendy technologiczne w branży medycznej.

Cyfrowa rewolucja w kontaktach biznesowych

Z perspektywy firmy farmaceutycznej pandemia zmieniła funkcjonowanie organizacji i przyjęte w niej rozwiązania o 180°. Przed 2020 rokiem spółka zajmująca się głównie produkcją leków — Polfa Tarchomin — działała w sposób bardzo klasyczny — przedstawiciel medyczny podczas umówionego z lekarzem spotkania omawiał obszary związane z oferowanymi przez siebie produktami.  Pandemia spowodowała, że fizyczne dotarcie do medyków przestało być możliwe. Dla firmy, której zasadnicza część działalności opiera się na rozmowach “face-to-face” oraz budowaniu relacji, wprowadzone restrykcje stanowiły szczególne wyzwanie, któremu sprostano poprzez zwrot ku rozwiązaniom digitalowym. Dzięki elastyczności firmy, szybko i sprawnie udało się zmienić modus operandi przedstawicieli handlowych, którzy również błyskawicznie dostosowali swój sposób myślenia o wykonywanej pracy do przyspieszonej rewolucji cyfrowej. 

Ochrona zdrowia psychicznego dzięki narzędziom digitalowym

Zmiany, które wprowadzono, były planowane przed wybuchem pandemii. Nagłe okoliczności spowodowane koniecznością utrzymania działalności firmy podczas fali restrykcji i ograniczeń znacząco przyspieszyły ten proces. Przede wszystkim powstał dedykowany portal dla lekarzy - TZF.Health, który pomaga pracownikom służby zdrowia zarządzać ich zdrowiem psychicznym. Aby utrzymać częstotliwość i jakość organizowanych przez Polfę Tarchomin konferencji o tematyce medycznej, zaczęto organizować je w formule hybrydowej. Dzięki ogólnopolskiej transmisji, dostęp do nich zyskali nie tylko lekarze zaproszeni przez przedstawicieli do udziału stacjonarnego, ale również pracownicy branżowi z całej Polski. 

Zautomatyzowane narzędzie do kontaktu pomiędzy przedstawicielem a lekarzem

Polfa Tarchomin stworzyła także wewnętrzną bazę danych, poprzez którą dociera do lekarzy, wykorzystując takie kanały jak mail, videowizyta czy videosms. Product Manager, który jest przedstawicielem danego obszaru, sam może wybrać listę lekarzy z danego regionu i nawiązać z nimi kontakt. Aby proces ten przebiegał sprawnie powstało zautomatyzowane narzędzie Magic SMS, za pomocą którego pierwsza interakcja z lekarzem jest sprawna, efektywna i wygodna dla obydwu stron. W treści wysyłanej wiadomości znajduje się także link do dedykowanego portalu, gdzie medycy mogą zapoznać się z ofertą, usługami i produktami firmy. 

Ochrona miejsc pracy dzięki narzędziom digitalowym

Jako największe wyzwanie wynikające z rewolucji digitalowej Polfa Tarchomin jednoznacznie wskazuje czynnik ludzki — wielu przedstawicieli w momencie rozpoczęcia wdrażania zmian zaczęło obawiać się o swoje miejsca pracy i opowiadać się za utrzymaniem statusu quo. Od firmy wymagało to umiejętnego podejścia do uzasadnionych obaw pracowników i pomoc im w zmianie podejścia i otwarciu się na nowe rozwiązania, których celem było wsparcie i utrzymanie posady, nie zaś jej pozbawienie. 

"Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wśród wielu naszych pracowników pandemia i związana z nią przyspieszona digitalizacja zrodziła obawę o utratę pracy, co byłoby dla nich bardzo traumatycznym wydarzeniem. Zadbaliśmy o ich zdrowie psychiczne i nowoczesne narzędzia wdrażaliśmy w taki sposób, aby stanowiły wsparcie i usprawnienie ich codziennej pracy, a nie konkurencję dla zajmowanej posady."

Mariusz Borkowski

Dyrektor ds. marketingu

TZF Polfa S.A. (Polfa Tarchomin)

Linkedin logo

[ebook] Trendy w cyfrowej obsłudze pacjenta

Ku lepszemu Patient Experience

Jaka będzie przyszłość digitalizacji branży farmaceutycznej?

Polfa Tarchomin prężnie kontynuuje digitalizację spółki. Cyfryzacja stopniowo obejmować będzie kolejne obszary działalności firmy. Pierwsze rozwiązania mające na celu automatyzację wdrażane są w obszarze produkcji. Dodatkowo, dzięki stopniowemu wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji Polfa Tarchomin przewiduje zakładany popyt na poszczególne produkty medyczne. Wdrażane i rozwijane są również aplikacje, które pomagają pracownikom i pacjentom zarządzać chorobami psychicznymi. Digitalizacja w branży farmaceutycznej z całą pewnością będzie się rozwijać, ponieważ wykorzystane rozwiązania znacząco usprawniły kontakt z lekarzami, którzy stanowią bardzo obciążoną czasowo grupę zawodową.