Klauzula obowiązku informacyjnego

  1. „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. NR 133 r. poz. 833 ze zmianami) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz, w razie wyrażenia zgody, także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest e-point SA, adres: ul. Filona 16, 02-658 Warszawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom z grupy e-point SA, „POV” Sp. z o.o., adres: ul. Filona 16, 02 – 658 Warszawa, Vertabelo Sp. z o.o., adres: ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-point mobile Sp. z. o. o.,adres: ul. Filona 16, 02-658 Warszawa oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje dokumenty aplikacyjne pozostały w bazie e-point SA w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:
  3. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym przetwarzanie ich w przyszłości (podstawa prawna DZ. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami)".