IAM

Oceń dojrzałość Twojej firmy w zakresie zarządzania dostępami i tożsamościami użytkowników (IAM)

W dużych organizacjach, posiadających zróżnicowaną architekturę, zarządzanie tożsamościami użytkowników i dostępami do danych stanowi duże, kompleksowe wyzwanie dla wielu działów firmy.

Dotyczy bowiem m.in.:

  • sprawnego procesu onboardingu nowego pracownika (szybkie, automatyczne nadanie mu odpowiednich dostępów do danych i aplikacji) i zarządzanie jego cyklem życia (automatyczne zmiany uprawnień według zdefiniowanego procesu w odpowiedzi na zmiany stanowisk i odejście pracowników),
  • optymalizacji pracy i odciążenia działu IT od schematycznych zadań (manualne resetowanie haseł pracowników),
  • zabezpieczenia informacji wewnętrznych przed trafieniem w niepowołane ręce, granulacja dostępów.

A jak Twoja organizacja radzi sobie z tymi zagadnieniami?

 

Uzupełnij ankietę

Oceń stopień dojrzałości Twojej firmy w zakresie zarządzania tożsamością i dostępami (IAM)

Capability Maturity Model for Software

Stopień dojrzałości stosowanych rozwiązań można ocenić wykorzystując model Capability Maturity Model for Software (CMM). Wskazuje on 5 poziomów dojrzałości:

Jest ona przeznaczona dla dyrektorów IT dużych i średnich przedsiębiorstw posiadających wrażliwe dane. Ankieta pozwala na prostą weryfikację w jakim stopniu firma radzi sobie z zarządzaniem tożsamościami i dostępami.

W pliku pdf znajduje się kilka pytań z odpowiedziami ułożonymi według w skali Likerta. Tak zbudowana ankieta pozwala na samodzielną weryfikację na jakim poziomie znajduje się firma pod względem zarządzania dostępami.