E-commerce

Jak automatyzacja procesów wsparcia sprzedaży rozwija biznes - rozmowa ze Sławomirem Łebkowskim, założycielem i Prezesem Companion S.A.

 

Handel skutecznie wykorzystuje korzyści transformacji cyfrowej. Dużo mówi się o rozwiązaniach wspierających sprzedaż w terenie, czyli SFA. Skąd taka popularność tego rozwiązania?

Coraz więcej firm korzysta z SFA, gdyż to pozwala uporządkować procesy komunikacji z pracownikami w terenie. Dzięki systemowi wiedzą co, gdzie i kiedy jest do zrobienia, a zwrotnie dla centrali i kierowników regionalnych raportując co zrobili, dokumentując to zdjęciami. Bardzo istotny jest element kontroli przy pomocy GPS, który znacząco zniechęca do nadużyć i kombinatorstwa. Poza tym SFA pozwala sprawnie przekazywać i przetwarzać dane, co jest kluczowe do podejmowania szybkich decyzji. Z SFA korzystają głównie producenci i dystrybutorzy zatrudniający handlowców, jak również agencje field marketingowe, które zatrudniają merchandiserów, audytorów, promotorów.

Jak Companion wpisuje się w ten trend? 

My od początku istnienia koncentrowaliśmy się na obsłudze dużych agencji field marketingowych, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie obsłużyć dowolnego klienta, który potrzebuje sprawnie nadzorować zespół w terenie. Agencja zatrudnia czasem nawet tysiące pracowników i obsługuje około setki projektów, co wymaga dużej wydajności jak również narzędzi do masowej edycji danych i automatyzacji jak największej części procesów. Biorąc pod uwagę, że marże w branży retail cały czas spadają, procesy  muszą być nieustannie optymalizowane, aby być konkurencyjnym. Moje doświadczenie w projektowaniu oprogramowania dla biznesu i zrozumienie branży procentuje w postaci prostoty rozwiązania i jego użyteczności. Staramy się, aby szczególnie aplikacja mobilna była przyjazna na tyle, by nawet osoby słabo obeznane z technologią, w starszym wieku, łatwo mogły się w niej odnaleźć.

Co rozwiązanie opracowane przez Was oferuje menedżerom zarządzających zespołem terenowym, a jakie korzyści daje pracownikom odwiedzającym klientów?

Pracownik odwiedzający sklepy ma jasność jaki jest plan i wie, na czym zależy centrali. Wówczas już tylko kwestia rzetelnego wprowadzania danych, w czym pomagają u nas zaawansowane narzędzia walidacji (tak, aby wyeliminować już w trakcie edycji, jak najwięcej błędów) wprowadzania zamówień, wystawiania i drukowania faktur na drukarkach mobilnych. Dla Kierownika regionalnego to bieżący podgląd gdzie jego ludzie pracują, jakie mają na dziś zadania, łatwa kontrola i możliwość komunikacji z pracownikami poprzez aplikację. Dla osób w centrali to informacja jak idzie realizacja założonych planów, ale też możliwość bieżącego reagowania na sytuacje niepożądane, bądź alarmujące. W przypadku projektów agencyjnych Przedstawiciele Handlowi producenta mają również na bieżąco podgląd tras, którymi przemieszczają się np. merchandiserzy mobilni i mogą zlecać dodatkowe zadania, bądź zgłaszać do poprawy to, co zostało zrealizowane niezgodnie z ustaleniami. Nasze narzędzie jest zbudowane modułowo i elastycznie, co pozwala samodzielnie skonfigurować dowolny projekt sprzedażowo-marketingowy. Ale może być też wykorzystane do monitorowania dowolnych prac w terenie, montaży, instalacji, napraw itp.

Jaka jest perspektywa takich rozwiązań, nowe branże, nowe funkcjonalności? Czego możemy się spodziewać po Companion w przyszłości?

Z naszej strony jest nacisk przede wszystkim na integrację z zewnętrznymi systemami, rozwiązaniami takimi jak: Power BI, narzędzia Image Recognition, ERP, systemy finansowo-księgowe, czy konektory. Rozwijamy też prezentację danych na mapach i systemy elastycznego komunikowania się pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowników. Ważne są też dla nas rozwiązania motywacyjne i edukacyjne.