Technologia a czynnik ludzki

Na przestrzeni kilkunastu lat wytworzyliśmy kulturę pracy, która sprzyja rozwojowi zawodowemu inżynierów.

 
 
 

Żadne, nawet najbardziej wymyślne, technologie czy narzędzia same w sobie nie gwarantują sukcesu. Dopiero zastosowane świadomie, przez odpowiednio przygotowanych i doświadczonych ludzi, dają właściwy efekt. Dlatego z największą starannością dobieramy inżynierów, którzy będą tworzyć systemy dla naszych Klientów, a następnie zapewniamy im środowisko do rozwijania własnej wiedzy i umiejętności. Na to środowisko składa się przede wszystkim:

  • Praca z inżynierami o wieloletnim doświadczeniu, w tym opieka przez wyznaczonego mentora.
  • Systematyczne szkolenia wewnętrzne z używanych technologii, narzędzi i dobrych praktyk inżynierskich.
  • Zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji.

Jak ukształtować prawdziwego inżyniera?

Zdajemy sobie sprawę, jaka odległość dzieli absolwenta nawet najlepszej uczelni technicznej od poziomu, który jest niezbędny, aby efektywnie uczestniczyć w przemysłowym tworzeniu oprogramowania. Dlatego od lat dopracowujemy metody wdrażania początkujących inżynierów w arkana sztuki tworzenia dobrych systemów internetowych.

Podstawą rozwoju młodych pracowników jest praca pod okiem doświadczonego inżyniera (mentora), który jednocześnie posiada zdolności do przekazywania wiedzy. Uważamy, że sprawdzony układ mistrz – czeladnik jest najwłaściwszy na początkowym etapie rozwoju inżyniera. Proces ten stymuluje również rozwój zawodowy mentorów, którzy wspierając młodszych czy mniej doświadczonych kolegów, osiągają poziom świadomej kompetencji.

Rozwinięciem idei mentoringu jest współpraca z innymi doświadczonymi inżynierami, zarówno z własnego zespołu, jak i innych zespołów czy działów firmy.

Dobieramy zadania dla nowych pracowników tak, aby ich edukacja przebiegała jak najszybciej. Staramy się, aby każde nowe zadanie wymagało wykorzystania nabytych już umiejętności (baza) oraz poznania nowych obszarów (wyzwanie).

Kładziemy bardzo duży nacisk na edukację własną pracowników. Zapewniamy dostęp do właściwych lektur, ale też zachęcamy do własnych poszukiwań. Dążymy do tego, aby każdy z nas rozumiał procesy uczenia się i rozwijał się w sposób świadomy.

Cały proces edukacji wspieramy odpowiednio dobranymi szkoleniami wewnętrznymi.

Odpowiednio dobrane zespoły

Wiemy, że nie jest łatwo ekspertowi w danej dziedzinie przekazać wiedzę osobie, która stawia w niej dopiero pierwsze kroki. Eksperci operują na poziomie intuicji, która ukształtowała się w trakcie wielu lat złożonych doświadczeń. Bardzo często nie są w stanie w pełni racjonalnie uzasadnić nowicjuszowi swoich działań, czy wyborów.

Dlatego tak dobieramy członków zespołu, aby reprezentowali różny poziom zaawansowania. Zazwyczaj w każdym naszym zespole znajdują się osoby będące na trzech lub czterech stopniach rozwoju (od nowicjusza po eksperta). Wspomaga to przepływ wiedzy między osobami i przyspiesza edukację.

Osobom zainteresowanym tą problematykę zachęcamy do zapoznania się z modelem Dreyfus'a.

Konstruując zespoły nie polegamy wyłącznie na kompetencjach technologicznych poszczególnych osób, ale bierzemy również pod uwagę ich zdolności społeczne.

Wiedza

Wiedza o technologiach, narzędziach i procesach związanych z tworzeniem doskonałych systemów internetowych jest naszą największą wartością. Dlatego staramy się ją rozwijać, kumulować i utrwalać na wszelkie możliwe sposoby.

  • Wszystkie wypracowane standardy, procedury, doświadczenia z projektów i narzędzi gromadzimy w Wiki. W ten sposób informacje są dostępne dla każdego pracownika wraz z możliwością edycji i komentowania treści.
  • Komponenty wypracowane w ramach projektów staramy się generalizować i zapisywać w postaci elementów środowiska OneWeb wraz z testami i odpowiednią dokumentacją.
  • Wszystkie powtarzalne czynności staramy się automatyzować i utrwalać w postaci różnych skryptów, a czasem bardziej rozbudowanych narzędzi. 

Mamy jednak świadomość, że mimo wszystkich wysiłków związanych z próbą utrwalenia wiedzy znakomita jej część znajduje się w głowach naszych inżynierów. Dlatego staramy się tworzyć takie warunki pracy, aby pracownicy pozostawiali z nami jak najdłużej. Więcej o tym, jak udaję się nam tego dokonać przedstawiamy w sekcji Praca.

Biblioteka inżyniera

Jesteśmy pasjonatami dobrej literatury inżynierskiej. Od lat śledzimy światowy rynek książek informatycznych, starając się wybierać z niego najbardziej wartościowe pozycje. W ten sposób zbudowaliśmy pokaźny księgozbiór, stanowiący kanon wiedzy inżynierskiej z zakresu tworzenia systemów informatycznych. Staramy się pozyskiwać książki w oryginalnych, anglojęzycznych wydaniach, które cechują się najwyższym poziomem edytorskim i typograficznym.

Prenumerujemy również najważniejsze światowe czasopisma branżowe, takie jak Communication of the ACM czy IEEE Software. W ten sposób zapewniamy pracownikom dostęp do informacji o rozwoju szeroko rozumianej informatyki na świecie.

Możliwości rozwoju

Staramy się zapewnić naszym inżynierom maksymalne dużo możliwości rozwoju. Odbywa się to w trzech głównych wymiarach:

  • Poszerzenie kompetencji technicznych. Nie poddajemy się do końca obecnym trendom, które promują wąską specjalizację. Na przykład programiści oprócz samego kodowania zajmują się przeglądami kodu, jego testowaniem, dokumentacją techniczną, zarządzaniem konfiguracją, rozwiązywaniem rzeczywistych problemów klienta oraz opieką nad systemami produkcyjnymi. Daje to możliwość spojrzenia na projekt z szerszej perspektywy i jednocześnie zwiększa liczbę obszarów, w których można poszerzać swoją wiedzę.
  • Poszerzenie wiedzy z danej dziedziny biznesowej. Naszym inżynierom dajemy możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach, co pozwala im poszerzać swoją wiedzę zarówno w technologii zastosowanej w konkretnym projekcie, jak również wiedzę czysto biznesową.
  • Spróbowanie sił w innej roli. Jesteśmy otwarci na propozycję płynące od pracowników dotyczące ich przyszłości zawodowej. Sami również nieustannie analizujemy możliwości dopasowania naszych inżynierów do różnych ról i funkcji, które pojawiają się w naszej organizacji, chociaż nie narzucamy żadnych sztywnych ścieżek kariery zawodowej.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Systematycznie uczestniczymy w branżowych konferencjach technologicznych. Nie ograniczamy się do biernego uczestnictwa, lecz współtworzymy je, dzieląc się z innymi inżynierami naszymi doświadczeniami z rzeczywistych projektów. Zgodnie ze starą zasadą „Learning by teaching” osiągamy poziom zrozumienia wielu tematów nieosiągalny innymi metodami.

Sponsorujemy i staramy się prowadzić merytoryczne wykłady na największych polskich konferencjach dla deweloperów, między innymi:

Naszą obecność na konferencjach uzupełniamy artykułami przedstawiające rozwiązania ciekawych problemów technologicznych.

Staramy się również promować najlepszych absolwentów informatyki prowadząc:

 
 

Oglądaj nasz kanał na YouTube

 
 

Masz pytanie?

 
 
 
Jarosław Błąd
 
Jarosław Błąd

Dyrektor Pionu Produktów

jaroslaw.blad at e-point dot pl