Dla kogo praca w e-point SA?

Nasza oferta skierowana jest do osób związanych lub chcących się związać z branżą internetową. Jesteśmy firmą technologiczną. Z tego powodu większość stanowisk pracy, jakie oferujemy, ma charakter techniczny lub wymaga dobrej, ogólnej znajomości zagadnień technicznych. Ze względu na złożoność realizowanych projektów oraz wysoką jakość, do której dążymy, naszym kandydatom i pracownikom stawiamy bardzo wysokie wymagania merytoryczne.

Rozwijamy talenty

Obecnie zatrudniamy ok. 160 osób, jesteśmy zatem firmą średniej wielkości. Dzięki temu, po kilku miesiącach pracy z nami, poznasz prawie wszystkich członków zespołu, a prawie wszyscy poznają Ciebie – nie będziesz bezosobowym pracownikiem. Twoje talenty i zaangażowanie zostaną zauważone i docenione. Zauważone zostaną też Twoje ewentualne braki lub niedopasowanie do roli, którą pełnisz. W takim wypadku zaproponujemy zmiany, które najlepiej będą odpowiadały Twoim talentom i ambicjom.

Rekrutacja wewnętrzna

W e-point SA przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby stwarzać naszym pracownikom szanse rozwoju zawodowego i dawać im perspektywy oraz możliwości awansu. Dlatego zawsze, gdy poszukujemy osób na nowe stanowiska, w pierwszej kolejności przeprowadzamy rekrutację wewnętrzną. Dopiero w sytuacji, gdy w ten sposób nie jesteśmy w stanie obsadzić danego stanowiska, stosujemy rekrutację zewnętrzną.

 
 

Pracujemy twórczo

Nasza organizacja pozwala skoncentrować się na twórczej pracy. Mamy klarowny podział ról, jasne zasady współpracy oraz odpowiednie narzędzia wspierające pracę. W firmie panują równoprawne i koleżeńskie stosunki. Pracujemy w niewielkich zespołach, w małych kilkuosobowych pokojach, przy dobrze oświetlonych i wyposażonych stanowiskach pracy. Mamy niską rotację kadry. Wszystko to ma służyć ograniczeniu stresu i pobudzaniu twóczego myślenia.

Nikodem Dyzma nie zrobi u nas kariery

Jeśli szukasz szybkiego sukcesu lub awansu, prestiżu, możliwości sprawowania władzy nad ludźmi, czyli tego wszystkiego, co kryje się obecnie pod słowem kariera,  to najprawdopodobniej nie jesteśmy propozycją dla Ciebie. W naszej firmie panuje „protestancki” etos pracy. Koncentrujemy się na dobrze wykonanych zadaniach,  długookresowym zadowoleniu Klienta, poszukiwaniu bardziej efektywnych metod działania i rozwijaniu coraz lepszych narzędzi. Nie działamy powierzchownie. Bardziej niż awansu pionowego możesz u nas oczekiwać pogłębienia umiejętności w swojej specjalizacji, sprawdzenia się w nowym projekcie, spróbowania nowej, równoległej roli.


e-point SA otrzymał godło "Inwestor w Kapitał Ludzki"

 
 
Aktualnie poszukujemy
Nie ma rekrutacji,
która Cię interesuje?

Zapisz się do newslettera,
aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji.Zapisz się do newslettera
 
 
 

Naszym pracownikom oferujemy...

 
 
 • uczestnictwo w ciekawych projektach
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dobrą organizację, unikalną atmosferę i komfortowe warunki pracy
 • kontakt z nowoczesnymi technologiami i najlepszymi praktykami inżynieryjnym oraz pracę w bardzo utalentowanym  i kompetentnym zespole
 • skrócony czas pracy do 7,5 h dziennie
 
 
 • dogodną lokalizację biura: Warszawa – Mokotów, 3 minuty od stacji Metra Wierzbno; główna siedziba firmy to przestronna willa „z klimatem” na warszawskim Mokotowie
 • opiekę medyczną (Medicover)
 • unikalny program rehabilitacji ruchowej w siedzibie firmy (indywidualne ćwiczenia z rehabilitantem z zakresu profilaktyki wad postawy podczas godzin pracy biura)
 • wyjazdy i imprezy integracyjne
 
 
 
 
 
 
 

Najczęściej oferowane stanowiska pracy

 
 

W e-point SA programiści są odpowiedzialni za tworzenie systemów oraz doskonalenie procesów i narzędzi wykorzystywanych w naszej firmie do produkcji oprogramowania.

Do głównych zadań programistów aplikacji należą:

 • programowanie modułów tworzonych systemów, zarówno od strony serwera, jak i klienta (przeglądarki internetowej),
 • tworzenie testów jednostkowych do tworzonych modułów,
 • dokumentowanie swojej pracy zarówno w postaci dokumentacji kodu, jak również dodatkowej dokumentacji technicznej do wykonanych modułów.

Od naszych programistów oczekujemy następujących umiejętności:

 • praktycznej znajomości języka Java w zakresie programowania aplikacji wielowątkowych i rozproszonych,
 • znajomości architektury JEE, w szczególności zasad programowania aplikacji typu server side oraz znajomości specyfikacji serwletów,
 • znajomości obiektowych metodyk tworzenia systemów,
 • znajomości zagadnień związanych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych, w szczególności znajomości języka SQL,
 • podstawowej znajomości technologii i protokołów wykorzystywanych w Internecie (między innymi HTML, Javascript, TCP/IP, HTTP, IMAP, LDAP),
 • znajomości systemu operacyjnego Linux od strony użytkownika
   
 
 

Web Developerzy mają za zadanie tworzenie warstwy wizualnej budowanych systemów. Do głównych zadań Web Developerów należą zatem:

 • przygotowanie graficznych elementów systemów na podstawie projektu graficznego (popularnie zwane „kodowaniem grafiki”),
 • obróbka szablonów ekranów poszczególnych modułów systemu w celu uzyskania zgodności z projektem graficznym,
 • programowanie elementów „client-side” (CSS, Javascript) w zakresie związanym z wizualnym obliczem tworzonego systemu.

Od naszych Web Developerów oczekujemy następujących umiejętności:

 • biegła znajomość HTML, DHTML, JavaScript, CSS,
 • umiejętności tworzenia kodu pod różne przeglądarki,
 • umiejętności korzystania z systemu kontroli wersji CVS,
 • umiejętności korzystania z programów graficznych takich jak Adobe Photoshop, Gimp,
 • znajomości systemu operacyjnego Linux od strony użytkownika.
 
 

Administratorzy Sieci i Systemów są odpowiedzialni za utrzymanie infrastruktury hostingowej niezbędnej do produkcyjnego działania systemów tworzonych przez e-point SA. W szczególności do ich zadań należą:

 • administrowanie siecią i systemami produkcyjnymi, zarówno w warstwie systemowej jak i aplikacyjnej (serwery http, serwery aplikacyjne, bazy danych itp.),
 • zachowanie wymaganej dostępności systemów produkcyjnych,
 • bieżące monitorowanie i analiza pracy systemów produkcyjnych, w szczególności analiza stanów przedawaryjnych,
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa utrzymywanych systemów.

Od naszych Administratorów Sieci i Systemów oczekujemy następujących umiejętności:

 • doświadczenia w zdalnej administracji serwerami UNIX oraz doświadczenia w administrowaniu produkcyjnymi serwerami opartymi o systemy Linux,
 • dobrej znajomości systemów operacyjnych typu Linux i BSD, w szczególności zagadnień dotyczących ich bezpieczeństwa i konfiguracji zapewniającej maksymalną niezawodność,
 • znajomości protokołu TCP/IP oraz systemów Firewall dostępnych dla Linuksa,
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem typu Open Source w systemach poczty, serwerach DNS, WWW, aplikacji i baz danych, systemach monitoringu.
 
 

Zadaniem Kierownika Zespołu jest całościowe przeprowadzenie realizacji projektu od momentu przejęcia specyfikacji technicznej i funkcjonalnej od Architekta Systemów projektu aż do przekazania systemu do wdrożenia, z zachowaniem zakładanego harmonogramu i budżetu. W ramach swoich zadań Kierownik Zespołu:

 • wyznacza szczegółowy harmonogram projektu, czyli zadania i przydział poszczególnych osób do poszczególnych zadań,
 • ustala z Architektem Systemów szczegóły implementacji systemu,
 • wspiera zespół realizujący projekt w rozwiązywaniu bieżących problemów implementacyjnych,
 • prowadzi proces naprawy błędów w oprogramowaniu,
 • wykonuje przeglądy kodu projektu, testów oraz dokumentacji.

Z uwagi na odpowiedzialność związaną z pełnioną funkcją wymagania stawiane naszym Kierownikom Zespołów Programistycznych są wysokie. W szczególności wymagamy:

 • umiejętności pracy w zespole i zdolności komunikowania się z poszczególnymi członkami zespołu projektowego na wielu różnych płaszczyznach (od znajomości zagadnień biznesowych projektu aż po detale implementacyjne poszczególnych funkcji),
 • doskonałej znajomości architektury JEE oraz specyfiki tworzenia systemów internetowych w tej technologii,
 • doskonałej znajomości technologii internetowych,
 • doskonałej znajomości procesów i narzędzi niezbędnych do tworzenia oprogramowania.

Kierownik zespołu programistycznego jest obsadzany zazwyczaj w wyniku rekrutacji wewnętrznej.


 

 
 

Account Manager utrzymuje i rozwija relacje z aktywnymi Klientami e-point SA. Zadaniem Account Managera jest pozyskiwanie i zarządzanie projektami oraz nadzór nad usługami świadczonymi na rzecz jego Klientów. W tym celu musi umieć szybko i dobrze rozpoznawać potrzeby Klientów oraz w kreatywny sposób zaspokajać je przy wykorzystaniu zasobów firmy (specjaliści, technologie, pieniądze).

Premia Account Managera uzależniona jest od zysku z projektów, które realizuje.
 

 
 

Menedżer Serwisowy jest osobą pierwszego kontaktu dla Klientów, z którymi e-point SA współpracuje w zakresie obsługi serwisowej wdrożonych systemów informatycznych. Do jego obowiązków należy m.in.:

 • nadzór i koordynowanie całości prac po stronie e-point SA realizowanych w ramach usług serwisowych (usuwanie błędów, rozbudowy systemów), w tym współpraca z zespołami technicznymi utrzymującymi systemy Klientów,
 • merytoryczne wsparcie dla Klientów w zakresie korzystania z wdrożonych rozwiązań – Help Desk.

To stanowisko stwarza niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego i jest też optymalnym punktem wyjścia do rozwoju w kierunku następujących ról w naszej organizacji:

 • Menedżer Projektów,
 • UX Designer,
 • Account Manager,

Od kandydatów na stanowisko Menedżera Serwisowego oczekujemy:

 • wiedzy na temat Internetu i technologii internetowych,
 • otwartej głowy i zdolności szybkiego uczenia się,
 • dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • rzetelności i zaangażowania,
 • opanowania i umiejętności słuchania ludzi,
 • komunikatywności i efektywnej pracy w zespole,
 • wykształcenia wyższego (oferta jest skierowana również do studentów ostatnich lat).

Menedżer Serwisowy otrzymuje wynagrodzenie stałe i dodatkowo premiowany jest z tytułu projektów, które prowadzi.
 

 
 

UX Designer to osoba, której zadaniem jest stworzenie oraz ocena koncepcji aplikacji/systemu. Patrząc na system oczami użytkownika UX Designer projektuje spójne i przyjazne interfejsy dostosowane do umiejętności i oczekiwań grupy docelowej danego rozwiązania.

UX Designer jest odpowiedzialny za:

 • kreowanie koncepcji rozwiązania,
 • projektowanie interfejsów aplikacji webowych i mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii i architektury informacyjnej oraz zaprojektowanie interakcji użytkownika z rozwiązaniem,
 • współpracę z Klientami naszej firmy oraz Architektami Systemów, którzy będą przekładać zaprojektowane koncepcje na specyfikacje funkcjonalne,
 • współpracę z web designerami przy tworzeniu interfejsów graficznych,
 • śledzenie światowych trendów i inspirowanie nimi członków zespołu,
 • nadzorowanie wdrażania w życie wykreowanych przez siebie koncepcji,
 • przygotowywanie dokumentacji opisującej Architekturę Informacyjną rozwiązania.

Od naszych UX Designerów oczekujemy:

 • kilkuletniego doświadczenia w projektowaniu systemów internetowych potwierdzonego przykładami zrealizowanych projektów,
 • kreatywnego myślenia, otwartego umysłu, twórczego podejścia do zadań,
 • umiejętności jasnego precyzowania i przekazywania koncepcji dotyczących projektowanych rozwiązań,
 • poczucia estetyki,
 • znajomości zasad projektowania i tworzenia przyjaznych i skutecznych interfejsów użytkownika,
 • znajomości zagadnień związanych z web usability i badaniami użyteczności,
 • bardzo dobrego zorientowania w możliwościach technologii internetowych oraz w narzędziach wspomagających projektowanie (np. MS Visio) – nie jest jednak wymagane wykształcenie techniczne,
 • umiejętności planowania oraz koordynowania złożonych projektów,
 • umiejętności korzystania z pakietu MS Office,
 • dokładności i dobrej organizacji pracy,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

UX Designer otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz premię uzależnioną od czasu pracy w projektach, do których jest angażowany.

 
 

Głównym celem Architekta Systemu jest projektowanie i nadzór nad dostarczaniem webowych systemów informatycznych zaspokajających potrzeby Klientów. W szczególności w zakres obowiązków osoby pełniącej tę rolę wchodzą:

 • analiza potrzeb Klienta,
 • tworzenie koncepcji rozwiązań we współpracy z Klientem i innymi specjalistami e-point SA,
 • tworzenie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej systemów,
 • wsparcie zespołów programistycznych w procesie tworzenia rozwiązania,
 • testowanie i odbiór wewnętrzny systemów,
 • tworzenie dokumentacji i instrukcji użytkownika.

Od naszych Architektów Systemów oczekujemy:

 • znajomości obiektowych metodyk analizy/projektowania systemów,
 • znajomości architektury J2EE,
 • znajomości zagadnień związanych z projektowaniem relacyjnych baz danych,
 • znajomości technologii internetowych (HTTP, HTML, CSS, AJAX, XML),
 • znajomości zagadnień związanych z projektowaniem rozwiązań internetowych,
 • doświadczenia w projektowaniu systemów internetowych popartego przykładami realizacji,
 • doświadczenia w tworzeniu dokumentacji systemów i instrukcji dla użytkownika,
 • doświadczenia w pracy na stanowisku projektanta, architekta systemów, specjalisty od opracowania koncepcji funkcjonalnej lub podobnym,
 • umiejętności jasnego precyzowania i przekazywania koncepcji dotyczących projektowanych systemów,
 • umiejętności korzystania z MS Office i MS Visio,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Architekt Systemów otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz premię uzależnioną od czasu pracy w projektach, do których jest angażowany.
 

 
 

Menedżer Projektów jest osobą, która sprawia, że projekt porusza się sprawnie do przodu. Odpowiada za skuteczność komunikacji w projekcie zapewniając, że odpowiednie informacje docierają do właściwych osób w odpowiednim czasie.

Podczas realizacji projektu zadaniem Menedżera Projektów jest aktywne poszukiwanie potencjalnych problemów i zażegnywanie ich, zanim jeszcze staną się realnymi problemami.

Sukces pracy Menedżera Projektów mierzony jest stopniem realizacji założonych celów biznesowych w określonym czasie i budżecie, a także poziomem satysfakcji Klienta.

Od naszych Menedżerów Projektów oczekujemy następujących cech i kwalifikacji:

 • wykształcenia wyższego (lub ostatni rok studiów),
 • bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, systematyczności, dokładności, umiejętności pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania,
 • umiejętności koordynowania pracy zespołu,
 • otwartości na innowacje,
 • chęci rozwoju zawodowego i ciągłego poszerzania swojej wiedzy,
 • doskonałej znajomości pakietu MS Office,
 • znajomości technik zarządzania projektami,
 • podstawowej znajomości możliwości technologii internetowych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Menedżer Projektu otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz premie uzależnione od czasu pracy przy projektach, do których jest angażowany przez Producentów.