Unikatowy generator wniosków o zmianę danych spółki w KRS

C.H.Beck

Optymalizacja pracy nad wnioskiem

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, spółki prawa handlowego podlegają obligatoryjnemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wpisu dokonuje się zakładając spółkę, wprowadzając zmiany w jej strukturze i danych oraz dokonując wykreślenia. W skali całego kraju są to setki tysięcy wniosków składanych rocznie do oddziałów KRS. Wszystko to odbywa się w bardzo archaicznej formie – na papierowych wzorach urzędowych wniosków. O ile niemożliwa jest oddolna zmiana formy, w jakiej sądy przyjmują wnioski, o tyle istnieje duże pole do optymalizacji samego procesu wypełniania wniosków.

Stosowne rozwiązanie w postaci Generatora Wniosków KRS zaprojektowała firma Dokumenty Sp. z o. o.  oraz wybrała e-point na partnera technologicznego i dostawcę rozwiązania. e-point w oparciu o technologię ActiveForms stworzył dedykowaną aplikację pozwalającą w szybki i intuicyjny sposób wygenerować komplet wniosków i dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu w KRS.

Klient
C.H.Beck

 

Zobacz online

Wykorzystana technologia

Active Forms

ActiveForms to kreator formularzy online wspierający RWD.

Można je wykorzystać w marketingu (np. landing pages, kampanie lead generation), sprzedaży oraz obsłudze bieżącej (np. systemy self-service, integracja z bankowością internetową).

Narzędzie nie tylko redukuje czas i koszt wdrożenia. Pozwala również na tworzenie formularzy o dowolnym stopniu złożoności, weryfikację wprowadzanych danych w czasie rzeczywistym oraz optymalizację konwersji.

Czytaj więcej

Efektem projektu jest unikalne narzędzie dla prawników, które kilkunastokrotnie skraca czas pracy potrzebnej do przygotowania wniosków do KRS. Dodatkowo, szczegółowo opracowana logika biznesowa i odzwierciedlające ją reguły walidacyjne w formularzach ActiveForms, minimalizują ryzyko pomyłki (której następstwem jest zwykle zwrot wniosku i znaczne wydłużenie procedury rejestracyjnej).

- Tworząc Generator Wniosków KRS dążyliśmy do zaoferowania narzędzia maksymalnie optymalizującego czynności prawnika i to się udało. Skróciliśmy czas pracy nad pojedynczym wnioskiem z kilkudziesięciu do zaledwie kilku minut. Z perspektywy kancelarii jest to znacząca oszczędność – zarówno pieniędzy jak i zasobów - podsumowuje Paweł Oleszek, Członek Zarządu Dokumenty Sp. z o.o.

ActiveForms w służbie KRS

Interaktywne formularze, stanowiące jądro aplikacji, utylizują potężne możliwości technologii ActiveForms. W procesie generowania wniosków KRS oznacza to rewolucyjne z punktu widzenia użytkownika odejście od ręcznego wypełniania kolejnych pól na rzecz wygodnych interakcji bazujących na kliknięciach oraz przelewaniu danych. Dodatkową wartość stanowi minimalizacja ryzyka pomyłki dzięki mechanizmom walidacji opartym o formalne reguły przewidziane przez ustawodawcę.

Do stworzenia aplikacji niezbędna była wnikliwa analiza prawna i rozpisanie wszystkich procesów oraz scenariuszy składających się na składanie wniosku do KRS. Tą część pracy wykonały Dokumenty Sp. z o. o. Zespół programistyczny e-point na podstawie dostarczonych instrukcji i schematów procesów dokonał starannej implementacji scenariuszy.

"Tylko dla procesów obsługi wniosków KRS w zakresie zmiany danych spółek z o.o.  zaimplementowanych zostało niemal 150 reguł, a same testy trwały trzy miesiące. To pokazuje skalę merytorycznej trudności projektu".

Anna Czerwińska

Account Director

e-point SA

Linkedin logo

Unikatową cechą aplikacji, dodatkowo podnoszącą jej walory, jest integracja z usługą bazy KRS dostarczaną przez Dokumenty Sp. z o. o. Dane pobierane tą drogą umożliwiają dynamiczne wyszukiwanie podmiotów po nazwie i numerach identyfikacyjnych (KRS, NIP, REGON) oraz przelanie danych zawartych w odpisie KRS bezpośrednio do tworzonych wniosków (radykalnie ogranicza to liczbę danych, jakie użytkownik musi samodzielnie wpisać generując wniosek).

Wypełnij, wydrukuj, złóż

Obecnie Generator Wniosków KRS wspiera proces zgłaszania zmian wpisu dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pracujemy już nad uzupełnieniem aplikacji o scenariusze związane z dokonaniem rejestracji oraz wykreśleniem spółki z KRS. W przyszłości wdrożymy również moduły obsługujące inne spółki.

Użytkownik może wydrukować wygenerowane wnioski wraz z załącznikami lub pobrać je w formatach PDF lub DOC. Co ważne, aplikacja wykorzystuje oficjalne wzory wniosków udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości (tylko na takich wolno zgłaszać zmiany do KRS). Poza wnioskami i załącznikami do nich aplikacja generuje również różnego typu oświadczenia, a także druki przelewów.

Od września 2015 r. aplikacja Generator Wniosków KRS jest oferowana jako moduł specjalistyczny systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck.

– Oszczędność czasu naszych Klientów, pomoc w realizacji ich codziennych zadań – te cele staramy się realizować w naszym Wydawnictwie dostarczając, obok najlepszej jakości publikacji dla prawników, również innowacyjne rozwiązania narzędziowe. Dlatego zdecydowaliśmy się dodać do naszej oferty Generator Wniosków KRS – aplikację do szybkiej i bezpiecznej obsługi formularzy składanych do KRS, stworzoną przez e-point i Dokumenty sp. z o.o., a odpowiadającą najwyższym standardom jakości C.H. Beck – wyjaśnia Miłosz Kalinowski, Dyrektor Działu Publikacji i Projektów Elektronicznych Wydawnictwa.

Nie tylko KRS

Interaktywny generator wniosków KRS, to przykład połączenia funkcjonalności systemu formularzowego z logiką biznesową. Podobne oprogramowanie może znaleźć zastosowanie także w innych przypadkach.

"Możliwe jest na przykład zbudowanie analogicznego rozwiązania dostosowanego do potrzeb sektora finansowego, gdzie przez proces wypełniania, generowania i składania wniosku prowadzimy użytkownika (klienta bądź pracownika) krok po kroku".

Anna Czerwińska

Account Director

e-point SA

Linkedin logo

W e-point nie możemy się doczekać, kiedy pożegnamy papierowe wnioski, formularze oraz stanie w urzędowych kolejkach, żeby złożyć dokumenty. Projekty, takie jak ten, przybliżają nas do tej lepszej rzeczywistości.

Podobne case studies