Tajemniczy klient

Wielokanałowe badanie doświadczenia zakupowego

Podczas zakupów konsumenci wykorzystują jednocześnie różne urządzenia i kanały: sklep online, aplikację mobilną, sklep stacjonarny czy kontakt telefoniczny.

To właśnie momenty przejścia z jednego kanału do drugiego są największym wyzwaniem, ale też kluczem do zapewnienia genialnego, spójnego doświadczenia omnichannel.

Firmy, które zapewniają swoim klientom łatwe przejście między kanałami zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną. Sprawdź, czy Twoja firma do nich należy!

Metoda

Aby ocenić ścieżkę zakupową z perspektywy klienta końcowego, wykonujemy przegląd ekspercki z wykorzystaniem metody wędrówki poznawczej. Ekspert UX realizuje serię scenariuszy odzwierciedlających typowe działania klienta, obejmujące wszystkie dostępne kanały, zarówno online, jak i offline, w trakcie całej ścieżki zakupowej.  

Każdy scenariusz jest opracowany w ten sposób aby pokryć wybrane etapy doświadczenia konsumenta, przy jednoczesnym zachowaniu realnej potrzeby konsumenta. Takie podejście daje możliwość spojrzenia na ścieżkę zakupową oczami klienta, a jednocześnie umożliwia kompleksową ocenę całego, wielokanałowego doświadczenia.

W trakcie wykonywania scenariusza badania zespół ekspertów bierze pod uwagę dobre praktyki oraz heurystyki stosowane w UX, a także specjalistyczne raporty dotyczące e-commerce.

Rezultat badania

Otrzymasz szczegółowy raport (80+ stron), zawierający:

  • obserwacje poczynione w trakcie wykonywania scenariusza zakupowego dopasowanego do Twojej marki pogrupowane w kategorie: złe praktyki, dobre praktyki, wątpliwości i błędy,
  • konkretne rekomendacje zmian i usprawnień dla każdego scenariusza klienta podzielona na: listę krytycznych obszarów wymagająca natychmiastowej poprawy, listę usprawnień koniecznych do wprowadzenia w kolejnym kroku oraz strategiczne rekomendacje adresujące cele długoterminowe.

Wyniki badania omówimy podczas videokonferencji (1,5 h) z ekspertem UX.

  

Czas realizacji: 3-4 tygodnie

Zamów badanie